6. Pinzells

Figura 7.15. Exemple de traços de pinzell

Exemple de traços de pinzell

Diversos traços pintats amb diferents pinzells dels subministrats pel GIMP. Tots s'han pintat amb l'eina pinzell.


Un pinzell és un mapa de píxels o un conjunt de mapes de píxels que s'usen per a pintar. El GIMP inclou un conjunt de 10 «eines de pintura», que no només s'empren per pintar, com se suposa, sinó que també poden esborrar, copiar, difuminar, aclarir o enfosquir, etc. Totes les eines de pintura, exceptuant l'eina de tinta, usen el mateix conjunt de pinzells. Els mapes de píxels dels pinzells representen l'estampa que es fa amb un «toc» del pinzell en la imatge. Un traç de pinzell, generalment fet movent el punter a través de la imatge amb el botó del ratolí premut, produeix una sèrie d'estampes espaiades al llarg de la trajectòria, d'una manera especificada per les característiques del pinzell i de l'eina de pintura que s'empri.

Es pot seleccionar el pinzell fent clic sobre una icona en el diàleg de pinzells. El pinzell actual del GIMP es mostra a l'àrea Pinzells/Patrons/Degradats de la caixa d'eines. Una manera d'activar el diàleg de pinzells és fer clic en el símbol del pinzell.

Quan instal·leu el GIMP, aquest ve amb un nombre de pinzells bàsics, i alguns una mica estranys que serveixen principalment com a exemple del que és possible fer (per exemple, el pinzell «pebrot verd» de la il·lustració). Podeu crear pinzells nous, o baixar-los i instal·lar-los perquè el GIMP els reconegui.

El GIMP pot usar diversos tipus diferents de pinzells. No obstant això, tots s'usen de la mateixa forma, i en general no cal preocupar-se per les diferències quan hi pinteu. Ací hi ha els tipus de pinzells disponibles:

Pinzells normals

La major part dels pinzells que proporciona el GIMP estan en aquesta categoria. Es representen en el diàleg de pinzells com a mapes de píxels en escala de grisos. Quan pinteu usant-los, el color del primer pla actiu se substitueix pel negre (que es mostra a l'àrea de color de la caixa d'eines), i el mapa de píxels que es mostra en el diàleg de pinzells representa la marca que fa el pinzell en la imatge.

Per a crear un d'aquests pinzells: creeu una imatge petita en nivells de grisos usant ampliació. Deseu-la amb l'extensió «.gbr». Feu clic en el botó Actualitza en el diàleg de pinzells per a obtenir la previsualització sense necessitat de reiniciar el GIMP.

Pinzells de color

Els pinzells d'aquesta categoria es representen amb imatges en color en el diàleg de pinzells. Poden haver-hi imatges o text. Quan hi pinteu, els colors s'utilitzen com es mostra: el color del primer pla no hi entra en joc. D'altra banda, funcionen com els pinzells normals.

Per a crear aquest pinzell, feu una petita imatge RGBA:

Seleccioneu FitxerNou... des del menú principal.

En les Opcions avançades, establiu, per exemple, l'espai de color a color RGB i establiu Emplena amb a Transparència.

Dibuixa la imatge.

Seleccioneu FitxerDesa... des del menú principal per a desar primer la imatge com un fitxer .xcf per a mantenir les seves propietats.

Seleccioneu FitxerAnomena i exporta ... des del menú principal per a exportar la imatge com a pinzell amb l'extensió .gbr.

En el diàleg del pinzell, feu clic en el botó Actualitza els pinzells .

El pinzell apareix entre altres pinzells. Podeu utilitzar-lo immediatament, sense reiniciar el GIMP.

[Suggeriment] Suggeriment

Quan copieu o retalleu una selecció, veureu el contingut del porta-retalls (que és la selecció) en la primera posició en el diàleg de pinzells, i podeu fer-la servir per a pintar.

Figura 7.16. Selecció a pinzell després de copiar o retallar

Selecció a pinzell després de copiar o retallar

Mànegues d'imatge / Conductes d'imatge

Els pinzells d'aquesta categoria poden fer més d'un tipus d'estampa sobre la imatge. S'indiquen amb un petit triangle vermell en la cantonada inferior dreta de la icona del pinzell en el diàleg de pinzells. Es diuen «pinzells animats» perquè l'estampa va canviant al llarg del traç. En principi, aquests pinzells de mànega d'imatge poden ser molt complexos, especialment si useu una tauleta, ja que la forma pot canviar en funció de la pressió, l'angle, etc. Aquestes possibilitats no s'han explotat del tot realment, i les que proporciona el GIMP són relativament simples (però prou útils).

Podeu trobar un exemple de com crear alguns pinzells en Pinzells animats

Pinzells paramètrics

Aquests pinzells es creen usant l'Editor de pinzells, que us permet generar una àmplia gamma de formes de pinzell amb una simple interfície gràfica. Una característica útil dels pinzells paramètrics és que són redimensionables. En el diàleg de Preferències es pot fer que algunes tecles o el gir de la roda del ratolí provoquin que el pinzell esdevingui més gros o més petit, si és un pinzell paramètric.

Ara, tots els pinzells tenen una mida variable. De fet, en la caixa d'opcions de totes les eines de pintura hi ha un lliscador per ampliar o reduir el pinzell actiu. Podeu fer-ho directament en la finestra d'imatge si configureu adequadament la roda del ratolí; consulteu Variar la mida del pinzell.

A més del mapa de píxels del pinzell, cada pinzell del GIMP té una altra propietat important: l'espaiat, que representa la distància entre les marques consecutives quan es pinta amb un traç continu. Cada pinzell té un valor assignat predefinit, que es pot modificar en el diàleg de pinzells.

[Nota] Nota

El GIMP pot utilitzar els pinzells MyPaint. Consulteu Secció 3.11, «Pinzell MyPaint» per a obtenir més informació.