8.34. Ajusta el mapa de colors

Figura 16.194. La finestra «Ajusta el mapa de colors»

La finestra «Ajusta el mapa de colors»

Aquesta ordre permet reorganitzar els colors a la paleta d'imatges indexades i no modifica la imatge. No es poden afegir o eliminar colors, per a això vegeu el Diàleg de paleta indexada.

[Nota] Nota

Si la imatge no està indexada, aquesta ordre està desactivada.

8.34.1. Activació del diàleg

Podeu accedir a aquesta ordre de dues maneres:

  • des del menú principal: ColorsMapaAjusta el mapa de colors.

  • des del Diàleg del mapa de colors fent clic botó-dret en el menú contextual Ajusta el mapa de colors.

8.34.2. Ús del diàleg d'«Ajusta el mapa de colors»

Podeu arrossegar i deixar anar els colors amb el ratolí per a reorganitzar el mapa de colors. Podeu ordenar els colors en funció del To, la Saturació i el Valor utilitzant el menú emergent amb el botó dret.

Figura 16.195. El menú contextual d'«Ajusta el mapa de colors»

El menú contextual d'«Ajusta el mapa de colors»

[Suggeriment] Suggeriment

Una altra manera d'ordenar un mapa de colors és utilitzant l'ordre Ordena la paleta... del menú contextual disponible en el Diàleg paletes.