8.34. Ajusta el mapa de colors

Figura 16.211. La finestra «Ajusta el mapa de colors»

La finestra «Ajusta el mapa de colors»

This command allows you to re-organize colors in the palette of indexed images. It doesn't modify the image. You can't add or remove colors; for that, see The Indexed Palette Dialog.

[Nota] Nota

Si la imatge no està indexada, aquesta ordre està desactivada.

8.34.1. Activació del diàleg

Podeu accedir a aquesta ordre de dues maneres:

  • des del menú principal: ColorsMapaAjusta el mapa de colors.

  • des del Diàleg del mapa de colors fent clic botó-dret en el menú contextual Ajusta el mapa de colors.

8.34.2. Ús del diàleg d'«Ajusta el mapa de colors»

Podeu arrossegar i deixar anar els colors amb el ratolí per a reorganitzar el mapa de colors. Podeu ordenar els colors en funció del To, la Saturació i el Valor utilitzant el menú emergent amb el botó dret.

Figura 16.212. El menú contextual de «Ajusta el mapa de colors»

El menú contextual de «Ajusta el mapa de colors»

[Suggeriment] Suggeriment

Another way to sort a colormap is by using the Sort Palette… context menu command available in the Palettes Dialog.