12.7. Παλιά φωτογραφία

12.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.260. Παράδειγμα για το φίλτρο «παλιά φωτογραφία»

Παράδειγμα για το φίλτρο «παλιά φωτογραφία»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «παλιά φωτογραφία»

Εφαρμογή «παλιάς φωτογραφίας»


Αυτό το φίλτρο κάνει μια εικόνα να μοιάζει με παλιά φωτογραφία: θολωμένη, με οδοντωτό περίγραμμα, τονισμένη με καφέ απόχρωση και σημειωμένη με κηλίδες.

12.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorOld Photo….

12.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.261. Επιλογές «παλιάς φωτογραφίας»

Επιλογές «παλιάς φωτογραφίας»

Απεστίαση

Εάν σημειωθεί, θα εφαρμοστεί μια θόλωση Γκάους στην εικόνα, κάνοντας την λιγότερο καθαρή.

Σχήμα 17.262. Παράδειγμα για το φίλτρο «απεστίαση»

Παράδειγμα για το φίλτρο «απεστίαση»

Ενεργοποίηση απεστίασης

Παράδειγμα για το φίλτρο «απεστίαση»

Απενεργοποίηση απεστίασης


Μέγεθος περιγράμματος

Όταν επιλέγετε μέγεθος περιγράμματος μεγαλύτερο από 0, το φίλτρο ασαφές περίγραμμα θα εφαρμοστεί στην εικόνα, προσθέτοντας ένα λευκό, οδοντωτό περίγραμμα.

Μελάνι

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο αναπαράγει το εφέ γήρανσης σε παλιές παραδοσιακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τονισμένες με μελάνι (αποχρώσεις του καφέ).[12] Για να επιτευχθεί αυτό το εφέ, το φίλτρο αποκορέζει την εικόνα, μειώνει φωτεινότητα και αντίθεση και τροποποιεί τη χρωματική ισορροπία.[13]

Μαρμαροειδές

Όταν σημειώνετε αυτήν την επιλογή, η εικόνα θα σημειωθεί με στιγμές.

Σχήμα 17.263. Παράδειγμα για την επιλογή «μαρμαροειδές»

Παράδειγμα για την επιλογή «μαρμαροειδές»

Μια επίπεδη λευκή μαρμαροειδής εικόνα (χωρίς απεστίαση ή μελάνι)


Εργασία σε αντίγραφο

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο δημιουργεί ένα νέο παράθυρο που περιέχει ένα αντίγραφο της εικόνας με το φίλτρο εφαρμοσμένο. Η αρχική εικόνα παραμένει αμετάβλητη.[12] Δείτε Wikipedia [WKPD-ΣΟΥΠΙΑ].