7.7. Slur

7.7.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.156. Esimerkki Slur-suotimen lisäämisestä

Esimerkki Slur-suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki Slur-suotimen lisäämisestä

Slur suodin lisätty


Slurraus tuottaa tehosteen, joka muistuttaa kuvan sulattamista alaspäin; jos pikseli on tarkoituksena slurrata, niin on olemassa 80% mahdollisuus, että se korvataan suoraan sen yläpuolella olevan pikselin arvolla; muussa tapauksessa yksi kahdesta pikselistä vasemmalla tai oikealla sen yläpuolella. Kaikkiin tai vain muutamaan pikseliin aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa vaikutettaan, vaikutettavien pikseleiden prosentuaalinen osuus määritellään Satunnaistaminen (%) asetuksella.

7.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoiseSlur….

7.7.3. Asetukset

Kuva 17.157. Slur-suotimen asetukset

Slur-suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Satunnaistaminen (%)

Tämä liukusäädin kuvaa pikseleiden prosentuaalista osuutta aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa, jotka tullaan slurraamaan. Korkeammalla arvolla useampia pikseleitä slurrataan, mutta suotimen toimintatavasta johtuen sen vaikutus on huomattavin, jos tämä liukusäädin asetetaan keskitason arvoon, joka on noin 50. Kokeile sitä itse!

Toisto

Tämä liukusäädin kuvaa suotimen lisäämiseen käytettävien kertojen lukumäärää. Korkeammat arvot tuottavat enemmän slurraamista, jotka liikuttavat väriä pidemmän etäisyyden välin.

Satunnainen siemen

Controls randomness of slurring. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.