3.9. Rozprašovač

Rozprašovač emuluje tradiční sprej. Je vhodný pro malování jemných barevných oblastí.

3.9.1. Activating the Tool

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaintToolsAirbrush.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the A keyboard shortcut.

3.9.2. Key modifiers (Defaults)

Ctrl

Ctrl změní rozprašovač na barevnou pipetu.

Shift

Shift places the airbrush into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse Left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight lines that originate from the end of the last line.

3.9.3. Options

Obrázek 14.66. Airbrush options

Airbrush options

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view

See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.

Motion only: if this option is checked, the airbrush paints only when it moves.

Přeběh

Posuvník Přeběh upravuje rychlost aplikace barvy sprejem. Při nastavení vyšší hodnoty bude sprej rychleji vytvářet silnější (tmavší) nánosy barvy.

Flow

Tento posuvník ovládá množství barvy, které sprej nanáší. Vyšší hodnota způsobuje tmavší stopy.