3.10. Nástroj Inkoust

Nástroj Inkoust simuluje inkoustové pero s ovladatelnou špičkou, kterým lze kreslit jednobarevné čáry s vyhlazenými okraji. Velikost, tvar a sklon špičky pera lze nastavit podle potřeby.

3.10.1. Activating the Tool

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsInk.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the K keyboard shortcut.

3.10.2. Key modifiers (Defaults)

Ctrl

This key changes the nib to a Color Picker.

3.10.3. Options

Obrázek 14.67. Ink Tool options

Ink Tool options

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity
See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.
Nastavení
Velikost

Nastavuje velikost špičky pera.

Úhel

Tato volba ovlivňuje sklon špičky pera vzhledem k horizontále.

Citlivost
Velikost

Tento posuvník ovládá citlivost velikosti špičky pera na tlak vyvíjený grafickým tabletem.

Sklon

Ovlivňuje citlivost sklonu pera vzhledem k tabletu.

Rychlost

Tento posuvník ovládá citlivost velikosti špičky pera na rychlosti kreslení. Stejně jako v případě skutečného pera, čím rychleji kreslíte, tím je čára tenčí.

Typ a Tvar
Typ

There are three nib shapes to choose from: circle, square, and diamond.

Tvar

Geometrii špičky pera lze upravit kliknutím levým tlačítkem myši na malý čtvereček ve středu ikony představující tvar špičky pera a jejím tažením.