3.9. Αερογράφος

Το εργαλείο αερογράφου προσομοιάζει έναν παραδοσιακό αερογράφο. Αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλο για βάψιμο απαλών περιοχών χρώματος.

3.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsPaintToolsAirbrush.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου A.

3.9.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Το Ctrl αλλάζει τον αερογράφο σε επιλογέα χρώματος.

Μετατόπιση

Το Shift τοποθετεί τον αερογράφο σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα δημιουργήσει μια ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν τη χάραξη ευθειών γραμμών που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

3.9.3. Επιλογές

Σχήμα 14.67. Επιλογές αερογράφου

Επιλογές αερογράφου

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δύναμη; Επιλογές δυναμικής; Δύναμη; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα μεγέθους πινέλου στην προβολή

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Μόνο κίνηση: εάν σημειωθεί αυτή η επιλογή, ο αερογράφος βάφει μόνο όταν μετακινείται.

Ρυθμός

Ο ολισθητής ρυθμού ρυθμίζει την ταχύτητα εφαρμογής του χρώματος που βάφει ο αερογράφος. Μια υψηλότερη ρύθμιση θα παράξει πιο σκοτεινές πινελιές σε μικρότερο χρόνο.

Ροή

Αυτός ο ολισθητής ελέγχει την ποσότητα χρώματος που βάφει ο αερογράφος. Μια υψηλότερη ρύθμιση εδώ θα καταλήξει σε πιο σκοτεινές πινελιές.