14.22. Skládačka

14.22.1. Overview

Obrázek 17.374. Jigsaw filter example

Jigsaw filter example

Original image

Jigsaw filter example

Obrázek vytvořený s pomocí filtru Skládačka a dalších manipulací včetně Efektů se světlem. (Skládačka byla použita na začátku operace pro vytvoření bump mapy.)


Tento filtr z obrázku vytvoří skládačku puzzle. Okraje nejsou vyhlazeny, proto je vhodné provést vyhlazení ručně (např. pomocí gaussova rozostření s poloměrem 1.0).

[Tip] Tip

Pokud chcete jednoduše vybrat jednotlivé dílky skládačky, jako ve výše uvedemém příkladu, vykreslete skládačku na zvláštní vrstvě vyplněné bílou barvou. Režim vrstvy pak nastavte na Násobit. Pomocí kouzelné hůlky pak můžete jednotlivé dílky vybírat.

14.22.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternJigsaw….

14.22.3. Options

Obrázek 17.375. Jigsaw filter options

„Jigsaw“ filter options

Počet dlaždic

Množství dílku v obrázku, vodorovně a svisle.

Zkosené hrany

Šířka zkosení

Šířka zkosení určuje sklon okrajů dílků skládačky (skládačka z tvrdého dřeva vyžaduje malou hodnotu, zatímco papírová vyšší hodnotu).

Odlesk

The Highlight slider controls the strength of the highlight that will appear on the edges of each piece. You may compare it to the "glossiness" of the material the puzzle is made of. Highlight width is relative to the Bevel width. As a rule of thumb, the more pieces you add to the puzzle, the lower Bevel and Highlight values you should use, and vice versa. The default values are suitable for a 500×500 pixel image.

Styl skládačky

You can choose between two types of puzzle:

Čtverec

Then you get pieces made with straight lines.

Curved

Then you get pieces made with curves.