14.22. Puslespel

14.22.1. Oversyn

Figur 17.375. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Puslespel»


Dette filteret gjer at biletet ser ut som eit ferdig samansett puslespel. Strekane har lett for å verta hakkete, men dette kan enkelt utbetrast med filteret Gaussisk sløring med radius omkring 1,0.

[Tips] Tips

Dersom du har behov for å markere enkeltbitar frå puslespelet, kan dette gjerast ved å teikne puslespelet på eit separat lag fylt med einsfarga kvit. Sett lagmodus til «Multipliser» og klikk på bitane i dette nye laget med verktøyet tryllestaven.

14.22.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternJigsaw….

14.22.3. Innstillingar

Figur 17.376. Innstillingane for filteret «Puslespel»

Innstillingane for filteret «Puslespel»

Talet på bitar

Glidebrytarane styrer kor mange bitar det skal vere bortover og nedover.

Avrunda kantar

Fasettbreidde

Denne glidebrytaren vert brukt til å runde av kantane på bitane. Ein liten verdi her gir inntrykk av at puslespelet er skore ut i tre, medan ein større verdi gir avrunda kantar omlag som dei du finn på puslespel i papp.

Høglys

The Highlight slider controls the strength of the highlight that will appear on the edges of each piece. You may compare it to the "glossiness" of the material the puzzle is made of. Highlight width is relative to the Bevel width. As a rule of thumb, the more pieces you add to the puzzle, the lower Bevel and Highlight values you should use, and vice versa. The default values are suitable for a 500×500 pixel image.

Puslespeltype

Du kan velje mellom to typar puslespel:

Firkanta

Dette gir bitar med rette linjer.

Bøygd

Dette gir kurveforma bitar.