5.5. Export File Formats

When exporting an image, most file formats have additional options that can be set. If that is the case, then a new dialog will open after you have selected the filename and export file format. This section will document the dialogs for all export file formats.

5.5.1. Export Image as GIF

Figur 15.76. The GIF Export dialog

The GIF Export dialog

[Advarsel] Advarsel

Filformatet GIF understøtter ikke nogle grundlæggende billedegenskaber som f.eks. udskriftsopløsning. Vælg et andet filformat, som f.eks. PNG, hvis du har brug for disse egenskaber.

GIF Options
Indlæs gradvist

Afkrydses Indlæs gradvist, vil et billede på en webside blive vist progressivt, efterhånden som det hentes. Progressiv billedvisning er nyttig på langsomme internetforbindelser, fordi du kan stoppe et billede, som ikke har interesse. Gradvis indlæsning er mindre nyttig i dag med vores hurtigere internetforbindelser.

Save comment

GIF-kommentar understøtter kun 7-bit ASCII-tegnsættet. Bruger du tegn uden for 7-bit ASCII-tegnsættet, vil GIMP eksportere billedet uden kommentaren og informere dig om, at kommentaren ikke blev gemt.

Animated GIF Options
As animation

When this option is checked, the image will be exported as an animation. Note that this option will be disabled (and the animation options will not be visible) if the image has only one layer.

Number of repeats

You can set how many times the animation will repeat before it stops. This value is ignored if Loop forever is checked.

Uendelig løkke

Afkrydses denne indstilling, vil animationen afspilles igen og igen, indtil du stopper den.

Delay between frames when unspecified

You can set the delay, in milliseconds, between frames if it has not been set before. In this case, you can modify every delay in the Layer Dialog. Note that some operating systems and applications may override with a lower frame rate due to computer speed, performance, or other technical limitations.

Frame disposal when unspecified

If this has not been set before, you can set how frames will be superimposed. You can select among three options:

 • Jeg er ligeglad: Anvendes hvis alle lagene er uigennemsigtige. Lag vil overskrive det, som ligger nedenunder.

 • Cumulative layers (combine): previous frames will not be deleted when a new one is displayed.

 • Et billede pr. lag (erstat): Tidligere billeder vil blive slettet, inden et nyt vises.

Brug ventetiden ovenfor til alle billeder

The Delay between frames when unspecified value will be used for all frames.

Brug kassering ovenfor til alle billeder

The Frame disposal when unspecified value will be used for all frames.

5.5.2. Export Image as HEIF/HEIC

HEIF står for High Efficiency Image File Format. Kendes også som HEIC (High Efficiency Image Coding).

Twice as much information can be stored in a HEIF image as in a JPEG image of the same size, resulting in a better quality. As of September 2022, no browser supports HEIF natively.

More information in Wikipedia.

Figur 15.77. Dialogen Eksportér billede som HEIF/HEIC

Dialogen Eksportér billede som HEIF/HEIC

HEIF Options
Lossless

When checked, the image will be exported with lossless compression. This will create a higher quality image at the cost of a larger file size.

Kvalitet

If Lossless is not checked, this value determines the quality of the image compression. 100 provides the best quality image and lowest compression, while 0 provides the highest compression and worst quality image.

Pixel format

Defines what pixel format the exported image should use for color sub-sampling. There are three options:

 • YUV420: Suitable for photographs with lossy compression. This format is most compatible with other software that uses HEIF.

 • YUV444: When used with a high Quality setting, this format exports a visually lossless image.

 • RGB: Useful when exporting images with true lossless quality.

Bit depth

Determines if the pixel data should be stored using 8 bits, 10 bits, or 12 bits per color channel.

Save color profile

If checked, the color profile is embedded in the exported image.

Save Exif

If checked, the Exif metadata is embedded in the exported image.

Save XMP

If checked, the XMP metadata is embedded in the exported image.

5.5.3. Export Image as JPEG

JPEG-filer plejer at have filendelsen .jpg, JPG eller .jpeg. Filformatet er meget udbredt, fordi det komprimerer billeder meget effektivt, mens tab af billedkvalitet minimeres. Intet andet format kommer i nærheden af samme grad af komprimering. Formatet understøtter dog ikke gennemsigtighed eller flere lag.

Figur 15.78. Dialogen Eksportér billede som JPEG

Dialogen Eksportér billede som JPEG

JPEG-algoritmen er meget kompleks og involverer et forvirrende antal indstillinger, hvis betydning rækker ud over formålet med denne dokumentation. Med mindre du er JPEG-ekspert, så er parameteren kvalitet den eneste, du behøver ændre på.

Kvalitet

Når du gemmer en fil i JPEG-formatet, vises en dialog, som lader dig indstille kvalitetsniveauet, der går fra 0 til 100. Værdier over 95 er generelt ikke nyttige. Standardkvaliteten på 90 giver sædvanligvis et fremragende resultat, men i mange tilfælde kan kvaliteten sættes lavere uden synlig forværring af billedkvaliteten. Du kan teste effekten af forskellige kvalitetsindstillinger ved at afkrydse Forhåndsvis i billedvindue i JPEG-dialogen.

[Bemærk] Bemærk

Bemærk, at tallet for JPEG-kvalitetsniveauet betyder noget forskelligt i forskellige programmer. Gemmes et billede i GIMP med et kvalitetsniveau på 80, kan det ikke nødvendigvis sammenlignes med et billede gemt med samme kvalitetsniveau i et andet program.

Brug kvalitetsindstillingerne fra det oprindelige billede

Hvis en særlig kvalitetsindstilling (eller kvantiseringstabel) blev tilføjet til billedet, da det blev indlæst, så lader denne indstilling dig bruge den i stedet for standardindstillingen.

Har du kun foretaget nogle få ændringer i billedet, så vil genbrug af den samme kvalitetsindstilling give næsten samme kvalitet og filstørrelse som det oprindelige billede. Dette vil minimere tabene forårsaget af kvantiseringstrinnet sammenlignet med, hvad der vil ske med brug af andre kvalitetsindstillinger.

Er kvalitetsindstillingen i den oprindelige fil ikke bedre end dine standardkvalitetsindstillinger, så vil indstillingen Brug kvalitetsindstillingerne fra det oprindelige billede være tilgængelig, men ikke aktiveret. Det sikrer, at du som minimum får kvaliteten angivet i din standardindstilling. Foretog du ikke større ændringer i billedet og vil gemme det i samme kvalitet som det oprindelige, kan du gøre det ved at aktivere denne indstilling.

Vis forhåndsvisning i billedvindue

Afkrydses denne indstilling, vises enhver ændring af kvaliteten (eller enhver anden JPEG-parameter) direkte i billedet (Dette ændrer ikke billedet: Billedet vender tilbage til sin oprindelige tilstand, når JPEG-dialogen lukkes).

Behold metadata

Har det indlæste billede Exif-, XMP- eller IPTC-metadata, bevares de, og du kan vælge, om de skal bevares ved eksport til JPEG.

Gem miniature, Gem farveprofil

Mange programmer bruger den lille miniature til en hurtig forhåndsvisning.

Kommentar

Du kan redigere kommentaren til det indlæste billede eller skrive en ny.

Advanced Options

Lidt information om de avancerede indstillinger:

Optimér

Aktiveres denne indstilling, vil der ske en optimering af entropikodningsparametrene. Resultatet er typisk en mindre fil, som tager længere tid at generere.

Udglatning

JPEG-komprimering medfører artefakter. Ved at bruge denne indstilling kan billedet udglattes, når det gemmes, hvorved artefakterne formindskes. Billedet vil dog blive lidt sløret.

Brug aritmetisk kodning

Arithmetic encoding is a form of entropy encoding (a lossless data compression scheme) that can be used in exporting as JPEG. Images using arithmetic encoding can be 5 - 10 % smaller. But older software may have trouble opening these images.

Anvend genstartsmarkeringer

Billedfilen kan indeholde markeringer, som tillader indlæsning af billedet i segmenter. Afbrydes forbindelsen, mens billedet på en webside indlæses, kan indlæsningen genoptages fra den næste markering.

Interval (MCU-rækker)

JPEG-billeder gemmes som en række komprimerede, kvadratiske fliser kaldet MCU (Minimum Coding Unit). Du kan angive størrelsen af disse fliser (i pixels).

Progressiv

Aktiveres denne indstilling, vil billeddelene blive gemt i en rækkefølge, som tillader progressiv forbedring over en langsom internetforbindelse. Indstillingen progressiv for JPEG har samme formål som indstillingen indlæs gradvist for GIF. Desværre medfører aktivering af indstillingen progressiv lidt større filer end uden.

[Bemærk] Bemærk

Beware that certain older TVs and photo frames (and maybe other devices) may not be able to show jpeg images that have been exported with the progressive setting enabled (which is the default).

Undersampling

The human eye is not sensitive in the same way over the entire color spectrum. The compression can use this to treat slightly different colors that the eye perceives as very close, as identical colors. Three methods are available:

 • 1×1,1×1,1×1 (bedste kvalitet): Kaldes ofte (4∶4∶4). Giver den bedste kvalitet med bevarelse af kanter og kontrastfarver, men giver mindre komprimering.

 • 2×1,1×1,1×1 (4∶2∶2): Standarden for undersampling. Giver normalt et godt forhold mellem billedkvalitet og filstørrelse. Der er tilfælde, hvor ingen undersampling (4∶4∶4) giver en væsentligt forbedret billedkvalitet, f.eks. hvis billedet indeholder fine detaljer såsom tekst på en ensartet baggrund eller næsten ensfarvede billeder.

 • 1×2,1×1,1×1: Lig (1×2,1×1,1×1), men chromasampling sker i vandret retning og ikke i lodret retning, som hvis billedet var blevet drejet.

 • 2×2,1×1,1×1 (mindste fil): Kaldes ofte (4∶2∶0). Giver den mindste filstørrelse. Passer til billeder med svage kanter, men giver mindre mættede farver.

DCT-metode

DCT betyder diskret cosinustransformering og er første skridt i JPEG-algoritmen, der fører fra det rumlige til frekvensdomænet. Valgmulighederne er kommatal, heltal (standard) og hurtigt heltal.

 • Kommatal: Kommatalsmetoden er en anelse mere nøjagtig end heltalsmetoden, men er meget langsommere, med mindre din computer har hurtig hardware til beregning med kommatal. Bemærk, at resultatet af kommatalsmetoden kan variere en smule fra computer til computer, mens heltalsmetoden skulle give samme resultat på alle computere.

 • Heltal (standard): Hurtigere end kommatal, men ikke lige så nøjagtig.

 • Hurtigt heltal: Denne metode er meget mindre nøjagtig end de to andre.

5.5.4. Export Image as PNG

Figur 15.79. Dialogen Eksportér billede som PNG

Dialogen “Eksportér billede som PNG”

Gradvis indlæsning (Adam7)

Afkrydses Indlæs gradvist, vil et billede på en webside blive vist progressivt, efterhånden som det hentes. Progressiv billedvisning er nyttig på langsomme internetforbindelser, fordi du kan stoppe et billede, som ikke har interesse. Gradvis indlæsning er mindre nyttig i dag med vores hurtigere internetforbindelser.

Gem baggrundsfarve

If your image has many transparency levels, the Internet browsers that recognize only two levels, will use the background color of your Toolbox instead.

Gem gamma

Med gammakorrektion kan der korrigeres for forskelle i, hvordan computere fortolker farveværdier. Med denne indstilling gemmes information om gamma i PNG-filen, som den er på din skærm. På andre computere kan brugere kompensere, så billedet hverken er for mørkt eller for lyst.

Gem lagforskydning

PNG understøtter en forskydningsværdi kaldet oFFs chunk, som indeholder data om placering. Desværre virker understøttelsen af PNG-forskydning i GIMP ikke, eller er ikke kompatibel med andre programmer, og har været det længe. Aktivér ikke lagforskydning, men lad GIMP forene lagene, før billedet gemmes, og der vil ikke være nogen problemer.

Gem opløsning

Gem billedets opløsning (i ppi, pixels pr. inch).

Gem oprettelsesdato

Datoen filen blev gemt.

Save comment

Du kan læse kommentaren i Billedegenskaber.

Gem farveværdier fra gennemsigtige pixels

Når denne indstilling er afkrydset, gemmes farveværdierne, selv hvis pixlerne er helt gennemsigtige. Det er kun muligt med et enkelt lag og ikke med en forenet komposition. Når et billede med flere lag eksporteres til et filformat med et enkelt lag, kan GIMP ikke bevare de gennemsigtige pixels' farveværdier.

Pixelformat

By default your PNG image is exported in a pixelformat that resembles the settings of your image in GIMP. This is usually what you want, but when you need a specific output format you can change this here to 8 or 16 bits per channel RGB or Grayscale, with or without alpha channel.

Komprimeringsniveau

Da komprimering er tabsfri, er den eneste grund til at bruge et lavere komprimeringsniveau end 9, at komprimeringen på en langsom computer kan tage lang tid. Der er ikke noget at være bange for ved dekomprimering: Hastigheden er den samme uanset komprimeringsniveauet.

Behold metadata

Har det indlæste billede Exif-, XMP- eller IPTC-metadata, bevares de, og du kan vælge, om de skal bevares ved eksport til PNG.

Gem standardværdier

Klik for at gemme de aktuelle indstillinger. Senere kan du bruge Indlæs standardværdier for at indlæse de gemte indstillinger.

[Bemærk] Bemærk

PNG-formatet understøtter billeder med indekserede farver. Anvendes færre farver, giver det en mindre fil. Det er særligt nyttigt til billeder til nettet (se Afsnit 6.6, “Indexed mode”).

Computere arbejder med blokke af 8 bit kaldet en byte. En byte tillader 256 farver. Det hjælper ikke at reducere antallet af farver til mindre end 256: Der vil stadig bruges en byte og filen vil ikke blive mindre. PNG8-formatet anvender, ligesom GIF, kun en bit til gennemsigtighed, så kun to tilstande er mulige: gennemsigtig eller uigennemsigtig.

5.5.5. Export Image as TIFF

Figur 15.80. Dialogen Eksportér billede som TIFF

Dialogen Eksportér billede som TIFF

Komprimering

Med denne indstilling kan du vælge den algoritme, der skal anvendes til komprimering af billedet.

 • None: is fast, and lossless, but the resulting file can be very large.

 • LZW: The image is compressed using the Lempel-Ziv-Welch algorithm, a lossless compression technique. This is efficient and fast. More information at [WKPD-LZW].

 • PackBits: hurtig og enkel komprimeringsmetode til rækkekomprimering af data. Apple introducerede PackBits-formatet med udgivelsen af MacPaint på Macintosh-computeren. En PackBits-datastrøm består af pakker med en byte header efterfulgt af data (Kilde: [WKPD-PACKBITS]).

 • Deflate: is a lossless data compression algorithm that uses a combination of the LZ77 algorithm and Huffman coding. It is also used in Zip and Gzip files and PNG images. Source: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: is a very good compression algorithm but lossy. This is the same compression as used in JPEG images. Since it is lossy, you should not use this when image quality is important. This compression can not be used when your image is in indexed mode.

 • CCITT Group 3 fax and CCITT Group 4 fax are black and white formats developed to transfer images by FAX.

  [Bemærk] Bemærk

  These two compression modes can only be selected, if the image is in indexed mode and reduced to two colors. Use ImageModeIndexed to convert the image to indexed mode. Make sure that Use black and white (1-bit) palette is checked.

Save layers

Since GIMP-2.10.12, you can save layers when exporting to TIFF. Each layer will be a separate page in the TIFF image.

Crop layers

When Save layers is checked, this option, which is enabled by default, will resize all layers to the size of the image. TIFF images can not have negative offsets. This option enables you to import the TIFF again without having to change the position of layers that had a different size as the image in the original.

Gem farveværdier fra gennemsigtige pixels

When this is enabled the color values are saved even if the pixels are completely transparent.

Metadata (edit)

You can click the (edit) link to open the metadata editor to change or add any metadata that you want to be included in the image. Note: you will also still need to enable the relevant metadata saving options listed below.

Save Exif data

When this option is enabled existing EXIF metadata will be saved in the exported TIFF image.

Save IPTC data

When this option is enabled existing IPTC metadata will be saved in the exported TIFF image.

Gem XMP-data

When this option is enabled existing XMP metadata will be saved in the exported TIFF image.

Save color profile

When this option is enabled the color profile will be saved in the exported TIFF image.

Save thumbnail

When this option is enabled a thumbnail will be saved as the second page in the exported TIFF image. This will also cause certain EXIF tags to be saved even if you have disabled saving EXIF metadata.

Save GeoTIFF data

When this option is enabled GeoTIFF metadata that was present in the original image will be saved in the exported TIFF image.

Save comment

Here you can enable saving a comment that is associated with the image. The comment can be entered in the text box below this option.

5.5.6. Export Image as WebP

Figur 15.81. The WebP Export dialog

The WebP Export dialog

Source Type

This selects the type of image you are trying to export. Presumably this will help in deciding the best way to compress the image.

Choices are: Default, Picture for digital pictures, like portraits or inside shots, Photo for outdoor photography with natural lighting, Drawing for hand or line drawing, with high-contrast details, Icon for small-sized colorful images, and Text for images containing mostly text.

Lossless

When checked, the image will be saved in a way that keeps the original quality. This disables the Image quality and Alpha quality settings. When unchecked, the image will be saved based on the quality settings below, which may cause some loss of quality, but at a better compression ratio. This is the default.

Image quality, Alpha quality

These settings determine at what quality the image will be saved. A higher image quality usually means a larger filesize. When filesize is important you can check if a lower quality is still good enough for your purposes.

Use Sharp YUV

When checked, a sharper and more accurate RGB to YUV conversion method is used to export the image. This can better preserve fine details like thin lines in the final image. Setting this option can increase the export time for an image, and it is only available when Lossless is not checked.

Save Exif data

When this option is enabled existing EXIF metadata will be saved in the exported image.

Save IPTC data

When this option is enabled existing IPTC metadata will be saved in the exported image.

Gem XMP-data

When this option is enabled existing XMP metadata will be saved in the exported image.

Save color profile

When this option is enabled the color profile will be saved in the exported image.

Save thumbnail

When this option is enabled a thumbnail will be saved in the exported image.

5.5.7. Export Image as MNG

Figur 15.82. Export MNG File Dialog

Export MNG File Dialog

MNG står for Multiple-Image Network Graphics.

No common web browsers recognize the MNG animation format. See https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.