5.5. Export File Formats

When exporting an image, most file formats have additional options that can be set. If that is the case, then a new dialog will open after you have selected the filename and export file format. This section will document the dialogs for all export file formats.

5.5.1. Export Image as GIF

Afbeelding 15.76. The GIF Export dialog

The GIF Export dialog

[Waarschuwing] Waarschuwing

Het GIF formaat ondersteunt verschillende basale afbeeldingseigenschappen niet, zoals de resolutie voor afdrukken. Als die van belang zijn kiest u beter voor het PNG formaat.

GIF Options
Interlace

Door interlace te gebruiken kan een webpagina de afbeelding al laten zien terwijl hij ingeladen wordt. Dat is vooral van belang bij grote bestanden en een trage internetverbinding, opdat u alvast kunt zien of het de juiste afbeelding is. Dit was vroeger van veel meer belang dan tegenwoordig met onze betere netwerkverbindingen.

Save comment

GIF commentaar kan alleen bestaan uit 7-bit ASCII tekens. Als u maar één ander teken gebruikt dan zal GIMP de afbeelding exporteren zonder commentaar, en u pas daarna waarschuwen dat het commentaar niet is opgeslagen.

Animated GIF Options
As animation

When this option is checked, the image will be exported as an animation. Note that this option will be disabled (and the animation options will not be visible) if the image has only one layer.

Number of repeats

You can set how many times the animation will repeat before it stops. This value is ignored if Loop forever is checked.

Blijven afspelen

Als deze optie is aangekruist zal de animatie continu worden afgespeeld zonder eind.

Delay between frames when unspecified

You can set the delay, in milliseconds, between frames if it has not been set before. In this case, you can modify every delay in the Layer Dialog. Note that some operating systems and applications may override with a lower frame rate due to computer speed, performance, or other technical limitations.

Frame disposal when unspecified

If this has not been set before, you can set how frames will be superimposed. You can select among three options:

 • Maakt niet uit: Als alle lagen ondoorzichtig zijn is er toch altijd maar één zichtbare laag.

 • Cumulative layers (combine): previous frames will not be deleted when a new one is displayed.

 • Eén frame per laag (vervangen): Het nieuwe frame wordt telkens in plaats van het vorige vertoond.

Bovenstaande vertraging voor alle frames gebruiken

The Delay between frames when unspecified value will be used for all frames.

Bovenstaande overgangsmethode voor alle frames gebruiken

The Frame disposal when unspecified value will be used for all frames.

5.5.2. Export Image as HEIF/HEIC

HEIF is de afkorting van High Efficiency Image-file Format. HEIC van idem Coding. Dat betekent dus zeer efficiënte opslag van afbeeldingen.

Twice as much information can be stored in a HEIF image as in a JPEG image of the same size, resulting in a better quality. As of September 2022, no browser supports HEIF natively.

More information in Wikipedia.

Afbeelding 15.77. The HEIF/HEIC Export dialog

The HEIF/HEIC Export dialog

HEIF Options
Verliesloos

When checked, the image will be exported with lossless compression. This will create a higher quality image at the cost of a larger file size.

Kwaliteit

If Lossless is not checked, this value determines the quality of the image compression. 100 provides the best quality image and lowest compression, while 0 provides the highest compression and worst quality image.

Pixel format

Defines what pixel format the exported image should use for color sub-sampling. There are three options:

 • YUV420: Suitable for photographs with lossy compression. This format is most compatible with other software that uses HEIF.

 • YUV444: When used with a high Quality setting, this format exports a visually lossless image.

 • RGB: Useful when exporting images with true lossless quality.

Bit depth

Determines if the pixel data should be stored using 8 bits, 10 bits, or 12 bits per color channel.

Save color profile

If checked, the color profile is embedded in the exported image.

Save Exif

If checked, the Exif metadata is embedded in the exported image.

Save XMP

If checked, the XMP metadata is embedded in the exported image.

5.5.3. Export Image as JPEG

JPEG afbeeldingen hebben meestal de extensie .jpg, .JPG of .jpeg. Het is een wijdverbreide bestandsvorm omdat het zeer efficiënt gecomprimeerde afbeeldingen oplevert met weinig verlies van kwaliteit. Tot voor kort kwam geen ander formaat in de buurt van dat niveau van compressie en kwaliteit. Nadelen van JPEG zijn dat transparantie en meerdere lagen niet worden ondersteund.

Afbeelding 15.78. The JPEG Export dialog

The JPEG Export dialog

Het JPEG algoritme is behoorlijk complex en kent een grote partij opties, waarvan het merendeel toch vooral interessant is voor technici en experts. Waarschijnlijk is de kwaliteit de enige belangrijke parameter in de praktijk.

Kwaliteit

Als u een afbeelding in het JPEG formaat wilt opslaan verschijnt er een dialoog met een boel opties, waaronder de kwaliteit met een schaal van 0 tot 100. Waarden boven 95 zijn echter doorgaans niet zinvol. De standaard kwaliteit van 85 levert meestal uitstekende resultaten op, en in veel gevallen is het mogelijk de kwaliteit nog heel wat lager in te stellen zonder zichtbare gevolgen voor de afbeelding. U kunt verifiëren of de ingestelde kwaliteit voldoet door het kruisje te zetten bij Voorbeeld tonen in afbeeldingsvenster. Zet dan wel de zoomfactor op 100%.

[Opmerking] Opmerking

N.B. De getallen voor de JPEG kwaliteit hebben geen exacte betekenis. Een kwaliteit van 80 in GIMP kan heel anders zijn dan een kwaliteit van 80 in een ander programma.

Kwaliteitsinstellingen van de oorspronkelijke afbeelding gebruiken

Als er in de ingeladen afbeelding een bepaalde kwaliteitsinstelling (of kwaliteiten tabel) zat ingebouwd dan biedt deze optie u de mogelijkheid om die instelling te gebruiken in plaats van de standaard instelling van GIMP.

Als u alleen een paar kleine wijzigingen in de afbeelding hebt aangebracht dan kan het hergebruiken van die instellingen ervoor zorgen dat u afbeelding qua grootte en inhoud vergelijkbaar blijft met het origineel. Het opnieuw comprimeren van de afbeelding met andere instellingen zal dan eerder meer kwaliteitsverlies opleveren.

Als de kwaliteitsinstelling van het originele bestand niet hoger was dan jouw standaard instelling dan zal de optie Kwaliteitsinstellingen van de oorspronkelijke afbeelding gebruiken wel beschikbaar zijn maar niet standaard ingeschakeld. Daarmee krijgt u altijd de minimum kwaliteit die u zelf hebt ingesteld in uw voorkeuren.

Voorbeeld tonen in afbeeldingsvenster

Door deze optie aan te vinken ziet u het effect van iedere verandering in de kwaliteitsinstelling meteen in het afbeeldingsvenster. (De afbeelding wordt er niet door veranderd, als u het dialoogvenster sluit komt die weer tevoorschijn.

Metagegevens behouden

Als de afbeelding bij het inladen Exif, XMP en/of IPTC metagegevens bevatte dan zijn die bewaard en kunt u ze wel of niet opnieuw mee opslaan in de nieuwe afbeelding.

Miniatuur opslaan, Kleurprofiel bewaren

Veel programma's gebruiken het kleine miniatuur zodat u snel een idee van de afbeelding kunt krijgen.

Opmerking

U kunt het commentaar dat aan de afbeelding gekoppeld was bewerken of een nieuw schrijven.

Geavanceerde opties

Enige informatie over de geavanceerde opties:

Optimaliseren

Het optimaliseren betreft de manier waarop het coderen wordt uitgevoerd. Het resultaat is typisch een kleiner bestand dan anders, maar het kost meer tijd om het te berekenen.

Gladmaken

JPG compressie creëert soms neveneffecten. Door deze optie te gebruiken kunnen deze verminderd worden en lijkt de afbeelding gladder, maar hij wordt er ook door vervaagd.

Gebruik wiskundige codering

Arithmetic encoding is a form of entropy encoding (a lossless data compression scheme) that can be used in exporting as JPEG. Images using arithmetic encoding can be 5 - 10 % smaller. But older software may have trouble opening these images.

Herstart markeringen gebruiken

Er kunnen markeringen in het bestand worden gezet om het mogelijk te maken om de afbeelding in gedeelten te laden. Raakt de verbinding tijdens het laden van een webpagina verbroken dan kan het vanaf de laatste markering weer worden opgepakt.

Interval (MCU rijen)

JPEG afbeeldingen worden bewaard als een serie gecomprimeerde vierkante tegels genaamd MCU (Minimum Coding Unit). U kunt de maat van deze tegels instellen (in pixels).

Progressief

Met deze optie ingeschakeld worden de gedeelten van de afbeelding in zo'n volgorde opgeslagen dat een webpagina met een langzame verbinding al snel een indruk van het plaatje kan geven en dan scherpte toevoegen, overeenkomstig Interlace bij het GIF formaat. Helaas kost het wel iets meer opslagruimte.

[Opmerking] Opmerking

Pas op dat bepaalde oudere tv's en fotolijsten (en misschien andere apparaten) mogelijk geen jpeg-afbeeldingen kunnen weergeven die zijn geëxporteerd met de progressieve instelling ingeschakeld (wat de standaardinstelling is).

Subsampling

The human eye is not sensitive in the same way over the entire color spectrum. The compression can use this to treat slightly different colors that the eye perceives as very close, as identical colors. Three methods are available:

 • 1x1,1x1,1x1 (beste kwaliteit): Vaak aangeduid als (4:4:4), dit produceert de beste kwaliteit, met behoud van grenzen en contrast, maar de compressie is niet heel sterk.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): Dit is de standaard voor subsampling, die doorgaans een goede verhouding oplevert tussen kwaliteit en bestandsgrootte. Er zijn echter sommige situaties waarin geen subsampling (4:4:4) een merkbaar betere kwaliteit oplevert; bijvoorbeeld als de afbeelding fijne details kent als tekst op een egale achtergrond, of juist afbeeldingen met bijna-vlakke kleuren.

 • 1x2,1x1,1x1 Dit is vergelijkbaar met (2x1,1x1,1x1), maar de kleuren reeksen worden horizontaal in plaats van verticaal opgebouwd. Gelijk aan wanneer de afbeelding gedraaid zou zijn.

 • 2x2,1x1,1x1 (kleinste bestand): Vaak aangeduid als (4:1:1), dit levert de kleinste bestanden op. Het is geschikt voor afbeeldingen zonder scherpe randen maar neigt naar onnatuurlijke kleuren.

DCT Methode

DCT is Discrete Cosinus Transformatie, en is de eerste stap in het JPEG algoritme om van een ruimtelijk naar een frequentie-domein over te stappen. De keuzen zijn Drijvende komma, integer (de standaard), en snelle integer.

 • float: The float method is very slightly more accurate than the integer method, but is much slower unless your machine has very fast floating-point hardware. Also note that the results of the floating-point method may vary slightly across machines, while the integer methods should give the same results everywhere.

 • integer (the default): This method is faster than float, but not as accurate.

 • fast integer: The fast integer method is much less accurate than the other two.

5.5.4. Export Image as PNG

Afbeelding 15.79. The Export Image as PNG dialog

The “Export Image as PNG” dialog

Interlacing

Door interlace te gebruiken kan een webpagina de afbeelding al laten zien terwijl hij ingeladen wordt. Dat is vooral van belang bij grote bestanden en een trage internetverbinding, opdat u alvast kunt zien of het de juiste afbeelding is. Dit was vroeger van veel meer belang dan tegenwoordig met onze betere netwerkverbindingen.

Achtergrondkleur opslaan

Sommige browsers, b.v. IE t/m versie 6, berekenden transparantie in maximaal 2 lagen. Had een afbeelding meer dan 2 transparante lagen dan werd de achtergrondkleur van de afbeelding ingevuld. Daarvoor kon het dus nuttig zijn om die op te slaan.

Save gamma

Gamma correctie is het aanpassen van de computer kleuren aan verschillende beeldschermen. Deze optie slaat de gamma factor van uw huidige beeldscherm op in het PNG bestand, zodat viewers op andere computers kunnen compenseren voor een lichter of donkerder beeldscherm.

Save layer offset

PNG supports an offset value called the oFFs chunk, which provides position data. Unfortunately, PNG offset support in GIMP is broken, or at least is not compatible with other applications, and has been for a long time. Do not enable offsets, let GIMP flatten the layers before saving, and you will have no problems.

Save Resolution

De Resolutie van de afbeelding, in ppi (pixels per inch) Opslaan.

Creatiedatum opslaan

Datum en tijd dat de afbeelding wordt opgeslagen.

Save comment

You can read this comment in the Image Properties.

Kleurwaarden van transparante beeldpunten opslaan

Met deze optie ingeschakeld worden ook de kleuren opgeslagen van beeldpunten die volledig doorzichtig zijn. Maar dat is alleen mogelijk met een enkele laag, niet met een laag die ooit samengevoegd is, want bij het samenvoegen van lagen kan GIMP geen kleur meer aan het punt toekennen.

Pixelformat

Standaard wordt uw PNG-afbeelding geëxporteerd in een pixelindeling die lijkt op de instellingen van uw afbeelding in GIMP. Dit is meestal wat u wilt, maar wanneer u een specifiek uitvoerformaat nodig hebt, kunt u dit hier wijzigen in 8 of 16 bits per kanaal RGB of Grijswaarden, met of zonder alfakanaal.

Compressieniveau

Omdat er bij PNG compressie geen informatie verloren gaat is de enige reden om een lager niveau dan 9 te kiezen dat het opslaan te lang duurt. Het weergeven van de afbeelding blijft precies hetzelfde.

Metagegevens behouden

Als de afbeelding die u hebt ingeladen Exif, XMP en/of IPTC metagegevens (zie Woordenlijst) bevatte dan zijn die bewaard. Ook kunt u ze alsnog invullen/aanpassen. U kunt beslissen of ze bij de export wel of niet worden meegenomen.

Standaardwaarden opslaan

Klik om de huidige instellingen in dit scherm op te slaan, dan kunt u ze later met Standaardwaarden laden weer terughalen.

[Opmerking] Opmerking

Het PNG formaat ondersteunt geïndexeerde kleuren in afbeeldingen Voor afbeeldingen met weinig verschillende kleuren houdt u dan kleinere bestanden over. Dit wordt veel gebruikt bij afbeeldingen voor Internet, zoals pictogrammen, knoppen en logo's. Zie Paragraaf 6.6, “Geïndexeerde modus” voor het omzetten.

Computers werken vanouds met gegevens gegroepeerd in Byte's. Een byte is een rijtje van 8 bits die elk 1 of 0 zijn, en kan dus 256 verschillende getallen voorstellen, of 256 verschillende kleuren. In normale bestanden heeft het geen zin om de kleuren minder nauwkeurig op te slaan omdat er altijd een byte per beeldpunt zal worden gebruikt. Het PNG8 formaat gebruikt daarnaast net als GIF maar één bit voor transparantie, dus kent alleen wel en niet doorzichtig.

5.5.5. Export Image as TIFF

Afbeelding 15.80. The TIFF Export dialog

The TIFF Export dialog

Compressie

This option allows you to specify the algorithm used to compress the image.

 • Geen: is snel en zonder verlies, maar levert een heel groot bestand op.

 • LZW: Comprimeren met het Lempel-Ziv-Welch algoritme, een verliesloze compressietechniek. Dit is een oude, maar efficiënte en snelle techniek. Voor details: [WKPD-LZW].

 • Pack Bits: is een snel, simpel compressie mechanisme voor run-length codering van gegevens. Apple heeft het PackBits formaat ontworpen voor MacPaint op de Macintosh computer. Een PackBits bestand bestaat uit pakketten met een byte header gevolgd door een inhoud. (Bron: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflate: (leeg laten lopen) is een verliesloze compressietechniek die een combinatie is van het LZ77 algoritme en Huffman codering. Dit wordt ook gebruikt in Zip, Gzip en PNG bestandsformaten. Bron: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: is een zeer goed compressiealgoritme, maar lossy. Dit is dezelfde compressie als in JPEG-afbeeldingen. Omdat het lossy is, moet u dit niet gebruiken wanneer beeldkwaliteit belangrijk is. Deze compressie kan niet worden gebruikt wanneer uw afbeelding de geïndexeerde modus heeft.

 • CCITT Group 3 fax; CCITT Group 4 fax zijn formaten voor zwart/wit afbeeldingen ontworpen voor het verzenden van afbeeldingen via de FAX.

  [Opmerking] Opmerking

  Deze opties kunnen alleen gekozen worden bij afbeeldingen in geïndexeerde modus met slechts twee kleuren. Gebruik AfbeeldingModusGeïndexeerd om de afbeelding naar deze modus te converteren. Let daarbij op dat u Gebruik zwart en wit palet (1-bit) selecteert.

Save layers

Sinds GIMP-2.10.12 kunt u lagen apart laten opnemen in het TIFF bestand. Elke laag wordt een aparte pagina in de afbeelding.

Crop layers

Wanneer Lagen opslaan is ingeschakeld, wordt met deze optie, die standaard is ingeschakeld, het formaat van alle lagen aangepast aan de grootte van de afbeelding. TIFF-afbeeldingen kunnen geen negatieve verschuivingen hebben. Met deze optie kunt u de TIFF opnieuw importeren zonder dat u de positie hoeft te wijzigen van lagen die een andere grootte hadden dan de afbeelding in het origineel.

Kleurwaarden van transparante beeldpunten opslaan

When this is enabled the color values are saved even if the pixels are completely transparent.

Metagegevens (bewerken)

U kunt op de koppeling (bewerken) klikken om de metagegevenseditor te openen om metagegevens te wijzigen of toe te voegen die u in de afbeelding wilt opnemen. Opmerking: u moet ook nog steeds de relevante opties voor het opslaan van metagegevens inschakelen die hieronder worden vermeld.

Exif-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande EXIF-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

IPTC-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande IPTC-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

XMP-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande XMP-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

Save color profile

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het kleurprofiel opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

Save thumbnail

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt een miniatuur opgeslagen als de tweede pagina in de geëxporteerde TIFF-afbeelding. Dit zorgt er ook voor dat bepaalde EXIF-tags worden opgeslagen, zelfs als u het opslaan van EXIF-metagegevens hebt uitgeschakeld.

GeoTIFF-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden GeoTIFF-metagegevens die aanwezig waren in de oorspronkelijke afbeelding opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

Save comment

Hier kunt u het opslaan inschakelen van een opmerking die aan de afbeelding is gekoppeld. De opmerking kan worden ingevoerd in het tekstvak onder deze optie.

5.5.6. Export Image as WebP

Afbeelding 15.81. The WebP Export dialog

The WebP Export dialog

Brontype

Hiermee selecteert u het type afbeelding om te exporteren. Vermoedelijk zal dit helpen bij het bepalen van de beste manier om het beeld te comprimeren.

Keuzes zijn: Standaard, Afbeelding voor digitale foto's, zoals portretten of binnenopnamen, Foto voor buitenfotografie met natuurlijk licht, Tekening voor hand- of lijntekening, met details met hoog contrast, Pictogram voor kleine kleurrijke afbeeldingen en Tekst voor afbeeldingen die voornamelijk tekst bevatten.

Verliesloos

Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt de afbeelding opgeslagen op een manier die de oorspronkelijke kwaliteit behoudt. Hiermee worden de instellingen voor beeldkwaliteit en alfakwaliteit uitgeschakeld. Wanneer deze optie niet is aangevinkt, wordt de afbeelding opgeslagen op basis van de onderstaande kwaliteitsinstellingen, wat enig kwaliteitsverlies kan veroorzaken, maar met een betere compressieverhouding. Dit is de standaardinstelling.

Beeldkwaliteit, Alpha kwaliteit

Deze instellingen bepalen met welke kwaliteit de afbeelding wordt opgeslagen. Een hogere beeldkwaliteit betekent meestal een grotere bestandsgrootte. Wanneer bestandsgrootte belangrijk is, kunt u controleren of een lagere kwaliteit nog steeds goed genoeg is voor uw doeleinden.

Use Sharp YUV

When checked, a sharper and more accurate RGB to YUV conversion method is used to export the image. This can better preserve fine details like thin lines in the final image. Setting this option can increase the export time for an image, and it is only available when Lossless is not checked.

Exif-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande EXIF-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

IPTC-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande IPTC-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

XMP-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande XMP-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

Save color profile

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het kleurprofiel opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

Save thumbnail

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt een miniatuur opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

5.5.7. Export Image as MNG

Afbeelding 15.82. Export MNG File Dialog

Export MNG File Dialog

MNG is de afkorting van Multiple-Image Network Graphics, netwerk grafiek met meerdere afbeeldingen.

No common web browsers recognize the MNG animation format. See https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.