5.4. Farvevælger

The Color Picker Tool is used to select a color on any image opened on your screen. By clicking a point on an image, you can change the active color to that which is located under the pointer. By default, the tool works on the active layer, but the Sample merged option lets you grab the color as a composite from all visible layers. Only colors in visible layers are used. A Color Picker Information window opens when you click on the image.

5.4.1. Aktivér værktøjet

Der er forskellige måde at aktivere værktøjet på:

  • From the main menu: ToolsColor Picker..

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • Ved at bruge tastaturgenvejen O.

  • Ved at trykke på Ctrl-tasten, mens du bruger et maleværktøj. Farvevælgerdialogen åbnes ikke under denne handling, og værktøjet forbliver uændret, når du slipper tasten. Ikke desto mindre kan du få oplysninger ved at bruge Markørvinduet.

5.4.2. Ændringstaster

Ctrl

Ctrl gør ikke noget her. Men når du bruger et maleværktøj, kan du trykke på Ctrl for at vælge farver uden at skulle skifte til Farvevælgeren.

Skift

If the Use info window (Shift) option is not checked, pressing the Shift key when you click on a pixel opens the Color Picker Information window.

[Bemærk] Bemærk

The Pointer Information gives you the same information permanently. Note that it defaults to Sample merged.

5.4.3. Indstillinger

Figur 14.137. Indstillinger for Farvevælger

Indstillinger for Farvevælger

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Sample average

Skyderen Radius justerer størrelsen på det firkantede område, der bruges til at bestemme en gennemsnitsfarve for det endelige valg. Når du holder markøren på laget, viser markøren størrelsen på firkanten eller radius.

Sample merged

When enabled, the Sample merged checkbox will take color information as a composite from all the visible layers. Further information regarding Sample Merge is available in the glossary entry, Sample Merge.

Vælgermål (Ctrl)
Pick only

Farven på den valgte pixel vil blive vist i en informationsdialog, men ellers ikke brugt.

Set foreground color

The Foreground color, as shown in the Color Area of the Toolbox, will be set to the color of the pixel you click on.

Set background color

The Background color, as shown in the Color Area of the Toolbox, will be set to the color of the pixel you click on.

Add to palette

Når denne boks er markeret, sendes den valgte farve til den aktive farvepalet. Se Paletredigering.

Use info window (Shift)

Når denne indstilling er markeret, åbnes informationsvinduet automatisk. Med Skift-tasten kan du midlertidigt slå denne mulighed fra.

Figur 14.138. Color Picker Information Window

Color Picker Information Window