Kapitel 14. Værktøjer

Indholdsfortegnelse

1. Værktøjskassen
1.1. Indledning
1.2. Værktøjsikoner
1.3. Farve- og indikatorområde
1.4. Værktøjsindstillinger
2. Markeringsværktøjer
2.1. Common Features
2.2. Rectangle Selection
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Forgrundsmarkering
2.6. Fuzzy Selection (Magic wand)
2.7. Select By Color
2.8. Intelligent Scissors
3. Maleværktøjer
3.1. Common Features
3.2. Dynamics
3.3. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.4. Spandudfyld
3.5. Farveovergang
3.6. Blyant
3.7. Malerpensel
3.8. Viskelæder
3.9. Sprøjtepensel
3.10. Blæk
3.11. MyPaint Brush
3.12. Kloning
3.13. Hel
3.14. Perspektivkloning
3.15. Blur/Sharpen
3.16. Udtvær
3.17. Lysne/brænde
4. Transformeringsværktøjer
4.1. Common Features
4.2. Align and Distribute
4.3. Flyt
4.4. Beskær
4.5. Rotér
4.6. Skalér
4.7. Trapezér
4.8. Perspektiv
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Vend
4.13. The Cage Tool
4.14. Warp Transform
5. Andre værktøjer
5.1. Oversigt
5.2. Kurver
5.3. Tekst
5.4. Farvevælger
5.5. Opmål
5.6. Zoom

1. Værktøjskassen

1.1. Indledning

GIMP har en omfattende værktøjskasse til hurtigt at udføre grundlæggende opgaver såsom at lave markeringer eller tegne kurver. De mange værktøjer, der er indeholdt i GIMPs værktøjskasse, beskrives detaljeret her.

(Hvis du er nysgerrig, så er et “værktøj” i GIMP-lingo en måde at udføre handlinger på et billede, der kræver adgang til dets visning, enten for at lade dig angive, hvad du vil gøre ved at flytte markøren rundt i visningen, eller for at vise dig resultaterne af de ændringer, du har foretaget, interaktivt. Men hvis du vil tænke på et værktøj som en sav og et billede som et stykke træ, vil det nok ikke gøre den store skade).

[Bemærk] Bemærk

Se Hovedvinduer: Værktøjskassen for en oversigt over Værktøjskassen og dens indhold.

GIMP har et varieret udvalg af værktøjer, der lader dig udføre en lang række opgaver. Værktøjerne kan inddeles i følgende kategorier:

  • Markerinsgværktøjer som angiver eller ændrer den del af billedet, der vil blive påvirket af efterfølgende handlinger;

  • Maleværktøjer som ændrer farven i dele af billedet;

  • Transformeringsværktøjer som ændrer billedets geometri;

  • Farveværktøjer som ændrer farven i hele billedet;

  • Andre værktøjer som ikke hører til de andre kategorier.

1.2. Værktøjsikoner

Med GIMP 2.10.18 kan værktøjsikoner grupperes, og denne indstilling er aktiveret som standard. Værktøjsgrupper er markeret med en lille mørk trekant i nederste højre hjørne af ikonet. Det viste gruppeikon er det første ikon i gruppen. Højreklik eller hold musemarkøren over gruppeikonet for at få vist listen over værktøjer i gruppen.

Du kan få den tidligere visning tilbage ved at fjerne markeringen i Brug værktøjsgrupper i Afsnit 6.13, “Værktøjskasse”.

Figur 14.1. Værktøjsikonerne i Værktøjskassen

Værktøjsikonerne i Værktøjskassen

Brug værktøjsgrupper er ikke markeret. Standardrækkefølgen af værktøjer i Værktøjskassen har ændret sig siden GIMP 2.10.8; du kan tilpasse den i Indstillinger for Værktøjskasse.


De fleste værktøjer kan aktiveres ved at klikke på et ikon i Værktøjskassen. Som standard er nogle værktøjer kun tilgængelige via menuerne. Alle værktøjer kan aktiveres fra menuen Værktøjer (eller menuen Farver for nogle farveværktøjer). De fleste værktøjer kan også aktiveres fra tastaturet ved hjælp af en genvejstast.

I standardopsætningen, der oprettes, når GIMP installeres første gang, er det ikke alle værktøjer, der viser ikoner i værktøjskassen: Nogle værktøjer er udeladt. Du kan tilpasse sættet af værktøjer, der vises i Værktøjskassen, i Indstillinger for Værktøjskasse.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use tools that are not found in the toolbox by default, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, you can always access any tool at any time using the Tools or Colors menu from the main menu.

Markørens form ændres, når den er inde i et billede, til en form, der angiver, hvilket værktøj der er aktivt (hvis du i Indstillinger har indstillet BilledvinduerMusemarkørerMarkørtilstandVærktøjsikon).

1.3. Farve- og indikatorområde

Figur 14.2. Farve- og indikatorområde i Værktøjskassen

Farve- og indikatorområde i Værktøjskassen

By default, only the Foreground/Background Colors area is visible. You can add the Brush/Pattern/Gradient area and Active Image area through EditPreferencesToolbox: Afsnit 6.13, “Værktøjskasse”.

1.3.1. Foreground/Background Colors Area

Figur 14.3. Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Farveområde

The color area shows GIMP's current foreground and background colors, which are used for painting, filling, and many other operations. Clicking on either one of them brings up a color selector dialog that allows you to change to a different color.

Standardfarver

Clicking on the small symbol in the lower left corner resets the foreground and background colors to black and white. Pressing the D key has the same effect.

Swap Foreground/Background colors

Clicking on the double-headed arrow symbol swaps the foreground and background colors. Pressing the X key has the same effect.

[Vink] Vink

Du kan klikke og trække en af disse farver direkte ind i et lag: Den vil udfylde hele laget.

1.3.2. Brush/Pattern/Gradient Area

Figur 14.4. Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Denne del af Værktøjskassen viser den aktuelt valgte pensel, mønster og gradient, hvis indstillingen Vis aktive pensler, mønstre og farveovergange er aktiveret i Indstillinger for Værktøjskassen. Hvis du klikker på en af dem, åbnes en dialog, hvor du kan ændre den.

1.3.3. Område for det aktive billede

Figur 14.5. Active Image Area in the Toolbox

Active Image Area in the Toolbox

A thumbnail of the active image is displayed in this area. If you click on this thumbnail, the Images dialog is opened. This can be useful if you have many images on your screen.

If you use GIMP on a Unix-like operating system with the X Window System, you can also drag and drop the thumbnail to an enabled XDS file manager to directly save the corresponding image.

1.4. Værktøjsindstillinger

Figur 14.6. Dialogen Værktøjsindstillinger

Dialogen Værktøjsindstillinger

Værktøjet Airbrushs dialog til værktøjsindstillinger.


Hvis du har sat tingene op, som de fleste mennesker har, vil aktivering af et værktøj få dets indstillingsdialog til at dukke op under Værktøjskassen. Hvis du ikke har sat tingene op på denne måde, bør du nok gøre det: Det er meget svært at bruge værktøjer effektivt uden at kunne tilpasse deres indstillinger.

[Vink] Vink

Værktøjsindstillingerne vises under Værktøjskassen i standardopsætningen. Hvis du mister den på en eller anden måde, kan du få den tilbage ved at oprette en ny dialog med værktøjsindstillinger ved hjælp af VinduerDokbare dialogerVærktøjsindstillinger og derefter dokke den under Værktøjskassen. Se afsnittet om Dialoger og dokning, hvis du har brug for hjælp.

Hvert værktøj har sit eget specifikke sæt af indstillinger. De valg, du foretager for dem, bevares under hele sessionen, indtil du ændrer dem. Faktisk bevares værktøjsindstillingerne fra session til session. At værktøjsindstillingerne bevares på tværs af sessioner, kan nogle gange være irriterende: Et værktøj opfører sig meget mærkeligt, og du kan ikke finde ud af hvorfor, før du kommer i tanke om, at du brugte en usædvanlig indstilling, sidste gang du arbejdede med det for to uger siden.

I bunden af værktøjsindstillingernes dialog er der fire knapper:

Gem forudindstillinger af værktøj …

Denne knap giver dig mulighed for at gemme indstillingerne for det aktuelle værktøj, så du kan gendanne dem senere. Den åbner Afsnit 7.1, “Tool Presets Dialog”, hvor du kan give den nye forudindstilling et navn. Når du gendanner indstillinger, vises kun gemte forudindstillinger for det aktive værktøj, så du behøver ikke bekymre dig om at inkludere navnet på værktøjet, når du tildeler et navn her.

Gendan forudindstillinger af værktøj …

Med denne knap kan du gendanne en tidligere gemt forudindstilling af indstillinger for det aktive værktøj. Hvis der aldrig er blevet gemt nogen forudindstillinger for det aktive værktøj, vil knappen være deaktiveret. Ellers vil et klik på den åbne en menu med navnene på alle gemte indstillingssæt: Hvis du vælger et menupunkt, vil disse indstillinger blive anvendt.

Slet forudindstillinger af værktøj …

Med denne knap kan du slette et tidligere gemt indstillingssæt for det aktive værktøj. Hvis der aldrig er blevet gemt et indstillingssæt for det aktive værktøj, gentager knappen blot værktøjets navn. Ellers vil et klik på knappen åbne en menu med navnene på alle gemte forudindstillinger; den valgte forudindstilling vil blive slettet.

Nulstil til standardværdier

Denne knap nulstiller indstillingerne for det aktive værktøj til deres standardværdier. Hvis du holder Skift nede, mens du trykker på Nulstil-knappen, vil indstillingerne for alle værktøjer blive nulstillet til deres standardværdier.

Ud over kommandoerne til de ovenstående knapper har værktøjsindstillingernes fanebladsmenu en ekstra undermenu:

Redigér forudindstilling af værktøj

Denne undermenu viser en liste over forudindstillinger for det aktive værktøj, som du kan redigere. Hvis du vælger en af dem, åbnes Redigering af værktøjsforudindstillinger med den pågældende værktøjsforudindstilling indlæst. Derfra kan du redigere forindstillingen, medmindre det er en af de standardforindstillinger, der følger med GIMP.

Nedenfor forklarer vi interaktionen med skydere og musens rullehjul.

Nye skydere

Indstillingsskyderne har ændret sig med GIMP 2.10.18: Skyderne, der typisk bruges i GEGL-baserede filtre og værktøjers indstillinger, har nu som standard en kompakt stil: De fylder meget mindre lodret og har en meget forbedret opførsel. Du kan bruge flere ændringstaster med enten venstreklik eller rulning med musehjulet:

Tabel 14.1. Interaktion med skyderkontrollen

Muse-/tastekombination

Handling

Venstreklik

Ændr værdien til det, der er under markøren

Venstreklik-og-træk

Ændr værdien i standardtrin

Skift + Venstreklik-og-træk eller Højreklik-og-træk

Ændr værdien i mindre trin

Ctrl + Venstreklik-og-træk

Ændr værdien i større trin

Midterklik

Indtast værdien direkte; markér ikke værdien

Højreklik

Indtast værdien direkte; markér værdien
Tip: Enhver venstreklik-interaktion aktiverer numerisk input-tilstand.

Når du har indstillet værdien omtrentligt, kan du indstille den præcist ved hjælp af de to små pileknapper til højre for skyderen.

Værdiområdet i skyderområdet fungerer som tekstredigering: Her kan du redigere værdien eller indtaste en ny værdi direkte.

For nogle indstillinger kan du trække markøren uden for værktøjsdialogen. For eksempel kan du på den måde med størrelsesskyderen få den maksimale værdi (10000).

Muserullehjulshandlinger på lærredet

Når du bruger værktøjer, kan du bruge musens rullehjul i kombination med forskellige ændringstaster til at gøre nyttige ting med værktøjsindstillingerne for det valgte værktøj:

  • Alt + Musehjul: forøg/formindsk uigennemsigtighed

  • Skift+Primær + Musehjul: forøg/formindsk højde-breddeforhold

  • Skift+Alt + Musehjul: forøg/formindsk vinkel

  • Primær+Alt + Musehjul: forøg/formindsk størrelse

  • Skift+Primær+Alt + Musehjul: forøg/formindsk mellemrum

Bemærk: Primær-ændringstasten er normalt Ctrl eller Cmd afhængigt af din platform.