Kapitel 14. Værktøjer

Indholdsfortegnelse

1. Værktøjskassen
1.1. Indledning
1.2. Værktøjsikoner
1.3. Farve- og indikatorområde
1.4. Værktøjsindstillinger
2. Markeringsværktøjer
2.1. Fælles funktioner
2.2. Rektangulær markering
2.3. Elliptisk markering
2.4. Frihåndsmarkering (Lasso)
2.5. Forgrundsmarkering
2.6. Udflydende markering (Tryllestav)
2.7. Markering efter farve
2.8. Intelligent saks
3. Maleværktøjer
3.1. Fælles funktioner
3.2. Dynamik
3.3. Penselværktøjer (Blyant, Malerpensel, Airbrush)
3.4. Spandudfyldning
3.5. Farveovergang
3.6. Blyant
3.7. Malerpensel
3.8. Viskelæder
3.9. Airbrush
3.10. Blækpen
3.11. MyPaint-pensel
3.12. Kloning
3.13. Reparation
3.14. Perspektivkloning
3.15. Sløring/skarphed
3.16. Udtværing
3.17. Lysne/mørkne
4. Transformeringsværktøjer
4.1. Common Features
4.2. Align and Distribute
4.3. Flyt
4.4. Beskær
4.5. Rotér
4.6. Skalér
4.7. Trapezér
4.8. Perspektiv
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Vend
4.13. Cage Transform
4.14. Warp Transform
5. Andre værktøjer
5.1. Oversigt
5.2. Kurver
5.3. Tekst
5.4. Farvevælger
5.5. Opmål
5.6. Zoom
5.7. GEGL-operation

1. Værktøjskassen

1.1. Indledning

GIMP har en omfattende værktøjskasse til hurtigt at udføre grundlæggende opgaver såsom at lave markeringer eller tegne kurver. De mange værktøjer, der er indeholdt i GIMPs værktøjskasse, beskrives detaljeret her.

(Hvis du er nysgerrig, så er et “værktøj” i GIMP-lingo en måde at udføre handlinger på et billede, der kræver adgang til dets visning, enten for at lade dig angive, hvad du vil gøre ved at flytte markøren rundt i visningen, eller for at vise dig resultaterne af de ændringer, du har foretaget, interaktivt. Men hvis du vil tænke på et værktøj som en sav og et billede som et stykke træ, vil det nok ikke gøre den store skade).

[Bemærk] Bemærk

Se Hovedvinduer: Værktøjskassen for en oversigt over Værktøjskassen og dens indhold.

GIMP har et varieret udvalg af værktøjer, der lader dig udføre en lang række opgaver. Værktøjerne kan inddeles i følgende kategorier:

  • Markerinsgværktøjer som angiver eller ændrer den del af billedet, der vil blive påvirket af efterfølgende handlinger;

  • Maleværktøjer som ændrer farven i dele af billedet;

  • Transformeringsværktøjer som ændrer billedets geometri;

  • Farveværktøjer som ændrer farven i hele billedet;

  • Andre værktøjer som ikke hører til de andre kategorier.

1.2. Værktøjsikoner

Med GIMP 2.10.18 kan værktøjsikoner grupperes, og denne indstilling er aktiveret som standard. Værktøjsgrupper er markeret med en lille mørk trekant i nederste højre hjørne af ikonet. Det viste gruppeikon er det første ikon i gruppen. Højreklik eller hold musemarkøren over gruppeikonet for at få vist listen over værktøjer i gruppen.

Du kan få den tidligere visning tilbage ved at fjerne markeringen i Brug værktøjsgrupper i Afsnit 6.13, “Værktøjskasse”.

Figur 14.1. Værktøjsikonerne i Værktøjskassen

Værktøjsikonerne i Værktøjskassen

Brug værktøjsgrupper er ikke markeret. Standardrækkefølgen af værktøjer i Værktøjskassen har ændret sig siden GIMP 2.10.8; du kan tilpasse den i Indstillinger for Værktøjskasse.


De fleste værktøjer kan aktiveres ved at klikke på et ikon i Værktøjskassen. Som standard er nogle værktøjer kun tilgængelige via menuerne. Alle værktøjer kan aktiveres fra menuen Værktøjer (eller menuen Farver for nogle farveværktøjer). De fleste værktøjer kan også aktiveres fra tastaturet ved hjælp af en genvejstast.

I standardopsætningen, der oprettes, når GIMP installeres første gang, er det ikke alle værktøjer, der viser ikoner i værktøjskassen: Nogle værktøjer er udeladt. Du kan tilpasse sættet af værktøjer, der vises i Værktøjskassen, i Indstillinger for Værktøjskasse.

Der er to grunde til, at du måske vil gøre dette. For det første, hvis du kun sjældent bruger et værktøj, kan det være lettere at finde de ønskede værktøjer, hvis det distraherende ikon er fjernet. For det andet, hvis du bruger værktøjer, der ikke findes i værktøjskassen som standard, kan det være praktisk at have ikoner for dem let tilgængelige. Under alle omstændigheder kan du altid få adgang til et værktøj ved at bruge menuen Værktøjer eller Farver i hovedmenuen.

Markørens form ændres, når den er inde i et billede, til en form, der angiver, hvilket værktøj der er aktivt (hvis du i Indstillinger har indstillet BilledvinduerMusemarkørerMarkørtilstandVærktøjsikon).

1.3. Farve- og indikatorområde

Figur 14.2. Farve- og indikatorområde i Værktøjskassen

Farve- og indikatorområde i Værktøjskassen

Som standard er det kun området Forgrunds-/baggrundsfarver, der er synligt. Du kan tilføje området Pensel/Mønster/Farveovergang og området for det Aktive billede via RedigérIndstillingerVærktøjskasse: Afsnit 6.13, “Værktøjskasse”.

1.3.1. Området Forgrunds-/baggrundsfarver

Figur 14.3. Området Forgrunds-/baggrundsfarver i Værktøjskassen

Området Forgrunds-/baggrundsfarver i Værktøjskassen

Farveområde

Farveområdet viser GIMPs aktuelle forgrunds- og baggrundsfarve, der bruges til maling, udfyldning og mange andre operationer. Hvis du klikker på en af farverne, åbnes en dialog til valg af farve, som giver dig mulighed for at ændre til en anden farve.

Standardfarver

Klikkes på det lille symbol i nederste venstre hjørne, nulstilles forgrunds- og baggrundsfarverne til sort og hvid. Et tryk på tasten D har samme effekt.

Byt om på forgrunds- og baggrundsfarven

Klikkes på det dobbelthovedede pilesymbol ombyttes forgrunds- og baggrundsfarven. Et tryk på X-tasten har samme effekt.

[Vink] Vink

Du kan klikke og trække en af disse farver direkte ind i et lag: Den vil udfylde hele laget.

1.3.2. Pensel-/Mønster-/Farveovergangsområde

Figur 14.4. Område for Aktiv pensel, Mønster og Farveovergang i Værktøjskassen

Område for Aktiv pensel, Mønster og Farveovergang i Værktøjskassen

Denne del af Værktøjskassen viser den aktuelt valgte pensel, mønster og gradient, hvis indstillingen Vis aktive pensler, mønstre og farveovergange er aktiveret i Indstillinger for Værktøjskassen. Hvis du klikker på en af dem, åbnes en dialog, hvor du kan ændre den.

1.3.3. Område for det aktive billede

Figur 14.5. Aktivt billedområde i Værktøjskassen

Aktivt billedområde i Værktøjskassen

Et miniaturebillede af det aktive billede vises i dette område. Hvis du klikker på dette miniaturebillede, åbnes dialogen Billeder. Det kan være nyttigt, hvis du har mange billeder på din skærm.

Hvis du bruger GIMP på et Unix-lignende operativsystem med X-vinduesystemet, kan du også trække og slippe miniaturebilledet til en aktiveret XDS-filhåndtering for at gemme det tilsvarende billede direkte.

1.4. Værktøjsindstillinger

Figur 14.6. Dialogen Værktøjsindstillinger

Dialogen Værktøjsindstillinger

Værktøjet Airbrushs dialog til værktøjsindstillinger.


Hvis du har sat tingene op, som de fleste mennesker har, vil aktivering af et værktøj få dets indstillingsdialog til at dukke op under Værktøjskassen. Hvis du ikke har sat tingene op på denne måde, bør du nok gøre det: Det er meget svært at bruge værktøjer effektivt uden at kunne tilpasse deres indstillinger.

[Vink] Vink

Værktøjsindstillingerne vises under Værktøjskassen i standardopsætningen. Hvis du mister den på en eller anden måde, kan du få den tilbage ved at oprette en ny dialog med værktøjsindstillinger ved hjælp af VinduerDokbare dialogerVærktøjsindstillinger og derefter dokke den under Værktøjskassen. Se afsnittet om Dialoger og dokning, hvis du har brug for hjælp.

Hvert værktøj har sit eget specifikke sæt af indstillinger. De valg, du foretager for dem, bevares under hele sessionen, indtil du ændrer dem. Faktisk bevares værktøjsindstillingerne fra session til session. At værktøjsindstillingerne bevares på tværs af sessioner, kan nogle gange være irriterende: Et værktøj opfører sig meget mærkeligt, og du kan ikke finde ud af hvorfor, før du kommer i tanke om, at du brugte en usædvanlig indstilling, sidste gang du arbejdede med det for to uger siden.

I bunden af værktøjsindstillingernes dialog er der fire knapper:

Gem forudindstillinger af værktøj …

Denne knap giver dig mulighed for at gemme indstillingerne for det aktuelle værktøj, så du kan gendanne dem senere. Den åbner Afsnit 7.1, “Tool Presets Dialog”, hvor du kan give den nye forudindstilling et navn. Når du gendanner indstillinger, vises kun gemte forudindstillinger for det aktive værktøj, så du behøver ikke bekymre dig om at inkludere navnet på værktøjet, når du tildeler et navn her.

Gendan forudindstillinger af værktøj …

Med denne knap kan du gendanne en tidligere gemt forudindstilling af indstillinger for det aktive værktøj. Hvis der aldrig er blevet gemt nogen forudindstillinger for det aktive værktøj, vil knappen være deaktiveret. Ellers vil et klik på den åbne en menu med navnene på alle gemte indstillingssæt: Hvis du vælger et menupunkt, vil disse indstillinger blive anvendt.

Slet forudindstillinger af værktøj …

Med denne knap kan du slette et tidligere gemt indstillingssæt for det aktive værktøj. Hvis der aldrig er blevet gemt et indstillingssæt for det aktive værktøj, gentager knappen blot værktøjets navn. Ellers vil et klik på knappen åbne en menu med navnene på alle gemte forudindstillinger; den valgte forudindstilling vil blive slettet.

Nulstil til standardværdier

Denne knap nulstiller indstillingerne for det aktive værktøj til deres standardværdier. Hvis du holder Skift nede, mens du trykker på Nulstil-knappen, vil indstillingerne for alle værktøjer blive nulstillet til deres standardværdier.

Ud over kommandoerne til de ovenstående knapper har værktøjsindstillingernes fanebladsmenu en ekstra undermenu:

Redigér forudindstilling af værktøj

Denne undermenu viser en liste over forudindstillinger for det aktive værktøj, som du kan redigere. Hvis du vælger en af dem, åbnes Redigering af værktøjsforudindstillinger med den pågældende værktøjsforudindstilling indlæst. Derfra kan du redigere forindstillingen, medmindre det er en af de standardforindstillinger, der følger med GIMP.

Nedenfor forklarer vi interaktionen med skydere og musens rullehjul.

Nye skydere

Indstillingsskyderne har ændret sig med GIMP 2.10.18: Skyderne, der typisk bruges i GEGL-baserede filtre og værktøjers indstillinger, har nu som standard en kompakt stil: De fylder meget mindre lodret og har en meget forbedret opførsel. Du kan bruge flere ændringstaster med enten venstreklik eller rulning med musehjulet:

Tabel 14.1. Interaktion med skyderkontrollen

Muse-/tastekombination

Handling

Venstreklik

Ændr værdien til det, der er under markøren

Venstreklik-og-træk

Ændr værdien i standardtrin

Skift + Venstreklik-og-træk eller Højreklik-og-træk

Ændr værdien i mindre trin

Ctrl + Venstreklik-og-træk

Ændr værdien i større trin

Midterklik

Indtast værdien direkte; markér ikke værdien

Højreklik

Indtast værdien direkte; markér værdien
Tip: Enhver venstreklik-interaktion aktiverer numerisk input-tilstand.

Når du har indstillet værdien omtrentligt, kan du indstille den præcist ved hjælp af de to små pileknapper til højre for skyderen.

Værdiområdet i skyderområdet fungerer som tekstredigering: Her kan du redigere værdien eller indtaste en ny værdi direkte.

For nogle indstillinger kan du trække markøren uden for værktøjsdialogen. For eksempel kan du på den måde med størrelsesskyderen få den maksimale værdi (10000).

Muserullehjulshandlinger på lærredet

Når du bruger værktøjer, kan du bruge musens rullehjul i kombination med forskellige ændringstaster til at gøre nyttige ting med værktøjsindstillingerne for det valgte værktøj:

  • Alt + Musehjul: forøg/formindsk uigennemsigtighed

  • Skift+Primær + Musehjul: forøg/formindsk højde-breddeforhold

  • Skift+Alt + Musehjul: forøg/formindsk vinkel

  • Primær+Alt + Musehjul: forøg/formindsk størrelse

  • Skift+Primær+Alt + Musehjul: forøg/formindsk mellemrum

Bemærk: Primær-ændringstasten er normalt Ctrl eller Cmd afhængigt af din platform.