5.2. Kurver

Værktøjet Kurver gør det muligt at skabe komplekse former kaldet Bézier-kurver lidt ligesom værktøjet Frihåndsmarkering, men med alle de tilpasningsmuligheder, som vektorielle kurver har. Du kan redigere din kurve, du kan male med din kurve eller endda gemme, importere og eksportere kurven. Du kan også bruge kurver til at skabe geometriske figurer. Kurver har deres egen dialog: Kurver.

5.2.1. Aktivér værktøjet

Der er forskellige måde at aktivere værktøjet på:

  • From the main menu: ToolsPaths.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • Ved at bruge tastaturgenvejen B.

5.2.2. Ændringstaster (standard)

[Bemærk] Bemærk

Hjælpemeddelelser dukker op i bunden af billedvinduet for at hjælpe dig med alle disse taster.

Skift

Denne tast har flere funktioner afhængig af sammenhængen. Se Indstillinger for flere detaljer.

Ctrl ; Alt

Der er tre måder at arbejde med værktøjet Kurver på: Design, Redigér og Flyt. Ctrl-tasten skifter mellem Design og Redigér. Alt (eller Ctrl+Alt) skifter mellem Design og Flyt.

5.2.3. Indstillinger

Figur 14.134. Værktøjsindstillinger for Kurver

Værktøjsindstillinger for “Kurver”

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Designtilstand

Som standard er dette værktøj i tilstanden Design. Du tegner kurven ved at klikke successivt. Du kan flytte kontrolpunkter ved at klikke på dem og trække dem. Mellem kontrolpunkterne er der segmenter.

Tallene er trin til at tegne en lige kurve med to segmenter.

Buede segmenter bygges nemt ved at trække et segment eller et nyt knudepunkt. Blå pile angiver kurve. Der vises to små håndtag, som du kan trække i for at bøje kurven.

[Vink] Vink

To quickly close the curve, press Ctrl key and click on the initial control point. In previous versions, clicking inside a closed path converted it into Selection. Now, you can use the Create selection from path button or the Path to Selection button in the Path Dialog.

[Vink] Vink

Når du har to håndtag, fungerer de som standard symmetrisk. Slip trykket på museknappen for at flytte håndtagene individuelt. Skift-tasten tvinger håndtagene til at være symmetriske igen.

Flere funktioner er tilgængelige i Design-tilstand:

Indsæt et nyt knudepunkt: Når du trykker på Ctrl og holder musemarkøren over den eksisterende kurve, skifter musemarkøren til “+”-tegnet. Hvis du klikker, oprettes et nyt kurveknudepunkt i det punkt på kurven, du holder musemarkøren over.

Flyt et eller flere knudepunkter: På et knudepunkt bliver musemarkøren til et kors med 4 pile. Du kan klikke og trække i det. Du kan vælge flere knudepunkter med Skift og klikke og flytte dem ved at klikke og trække. Ved at trykke på Ctrl+Alt kan du flytte hele kurven som en markering.

Ændr håndtag: Du skal først redigere et knudepunkt. Der vises et håndtag. Træk i det for at bøje kurven. Tryk på Skift for at skifte til symmetriske håndtag.

Ændr segment: Når musemarkøren bevæger sig over et segment, bliver den til et kryds med 4 pile. Klik og træk i det for at bøje segmentet. Så snart du flytter det, vises der håndtag i begge ender af segmentet. Tryk på Skift-tasten for at skifte til symmetriske håndtag.

Tilføj en ny underkurve: Når du trykker på Skift og holder musemarkøren uden for den eksisterende kurve, begynder musemarkøren at vise en firkant. Hvis du klikker, laver du en underkurve, som ikke er forbundet med andre kurver, men som betragtes som en del af kurven.

Redigeringstilstand

Redigér udfører funktioner, som ikke er tilgængelige i Design-tilstanden. I denne tilstand kan du kun arbejde på den eksisterende kurve. Når musemarkøren ikke er på kurven, ændres markøren til en lille cirkel med en streg igennem, og du kan ikke redigere kurven.

Tilføj et segment mellem to knudepunkter: Klik på et knudepunkt i den ene ende af kurven for at aktivere den. Markøren er som et union-symbol. Klik på et andet knudepunkt for at forbinde begge knudepunkter. Dette er nyttigt, når du skal forbinde komponenter, som ikke er lukkede.

Fjern et segment fra en kurve: Tryk på Skift+Ctrl-tastekombinationen, og peg på et segment. Musemarkøren bliver til et “-”-tegn. Klik for at slette segmentet.

Føj et knudepunkt til en kurve: Peg på et segment. Markøren bliver til “+”. Klik der, hvor du vil placere det nye kontrolpunkt.

Fjern et knudepunkt: Mens du trykker på Skift+Ctrl-tastekombinationen, peger du på et knudepunkt. Markøren bliver til “-”. Klik for at slette knudepunktet.

Føj et håndtag til et knudepunkt: Peg på et knudepunkt. Markøren bliver til en lille hånd. Træk i knudepunktet: Håndtaget vises. Ved at trykke på Skift skiftes til symmetriske håndtag.

Fjern et håndtag fra et knudepunkt: Mens du trykker på Skift+Ctrl-tastekombinationen, skal du pege på et håndtag. Markøren bliver ikke til det forventede “-” og forbliver en hånd. Klik for at slette håndtaget.

[Pas på] Pas på

Der er ingen advarsel, før man fjerner et knudepunkt, et segment eller et håndtag.

Flyt-tilstand

Tilstanden Flyt gør det muligt at flytte en eller alle komponenter i en kurve. Du skal blot klikke på kurven og trække.

Hvis du har flere komponenter, er det kun den valgte, der flyttes. Hvis du klikker og trækker uden for kurven, flyttes alle komponenter. Ved at trykke på Skift skifter du mellem at flytte alle komponenter og kun valgte komponenter.

Polygonal

Med denne indstilling er segmenterne kun lineære. Håndtag er ikke tilgængelige, og segmenterne bøjes ikke, når de flyttes.

Markering fra kurve

Denne knap gør det muligt at lave en markering, som er baseret på kurven i dens nuværende tilstand. Denne markering er markeret med de sædvanlige “marcherende myrer”. Bemærk, at kurven stadig er til stede. Det aktuelle værktøj er stadig kurveværktøjet, og du kan ændre denne kurve uden at ændre markeringen, der er blevet uafhængig. Hvis du skifter værktøj, bliver kurven usynlig, men den er fortsat til stede i dialogen Kurver, og du kan genaktivere den.

Er kurven ikke lukket, vil GIMP lukke den med en lige linje.

Som værktøjstippet fortæller, vil et tryk på Skift, når du klikker på knappen, tilføje den nye markering til en allerede eksisterende. Hvis du trykker på Ctrl, trækkes markeringen fra den eksisterende markering, og tastekombinationen Skift+Ctrl gennemskærer de to markeringer.

Udfyld kurve

Udfylder en lukket kurve med en enkelt farve eller et mønster.

Optegn kurve

Se Afsnit 3.21, “Stroke Paths” og Afsnit 5, “ Kurver.

Se begrebet Kurve.