5.2. Paden

The Paths tool allows to create complex selections called Bézier Curves, a bit like the Free Selection tool but with all the adaptability of vectorial curves. You can edit your curve, you can paint with your curve, or even save, import, and export the curve. You can also use paths to create geometrical figures. Paths have their own dialog box: Dialog.

5.2.1. Het gereedschap activeren

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaths.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the B keyboard shortcut.

5.2.2. Hulptoetsen (standaardinstellingen)

[Opmerking] Opmerking

Help berichten worden onder de afbeelding getoond om je te informeren over al deze toetsen.

Shift

Deze toets heeft verschillende functies, afhankelijk van de context. Zie Opties voor meer details.

Ctrl ; Alt

Er zijn drie modi beschikbaar om te werken met het paden gereedschap: Ontwerpen,Bewerken en verplaatsen. de Ctrl toets schakelt tussen Ontwerpen en Bewerken. De Alt (of Ctrl+Alt) toets schakelt tussen Ontwerpen en Verplaatsen.

5.2.3. Opties

Afbeelding 14.133. Pad gereedschap opties

“Pad” gereedschap opties

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Modus Ontwerpen

Het gereedschap staat standaard in Ontwerp modus. Zo maak je een pad door achtereenvolgens op verschillende punten te klikken. Je kan de punten nog verplaatsen met de muis. Tussen de punten ontstaan de segmenten.

Genummerde stappen om een recht pad te maken met twee segmenten.

Gebogen segmenten worden makkelijk gemaakt door het segment te verslepen. Blauwe lijnen geven de richting van slepen aan. Je kan ook de handvaten oppakken en verslepen met de muis.

[Tip] Tip

To quickly close the curve, press Ctrl key and click on the initial control point. In previous versions, clicking inside a closed path converted it into Selection. Now, you can use the Create selection from path button or the Path to Selection button in the Path Dialog.

[Tip] Tip

De beide handvaten aan een punt werken standaard symmetrisch. Laat je de muis los dan kun je een van beide apart verplaatsen. Houd de Shift toets ingedrukt om de symmetrie te herstellen.

Several functions are available in Design mode:

Een nieuw knooppunt invoegen: Als je de Ctrl toets ingedrukt houdt en met de muis over het pad beweegt zie je de aanwijzer veranderen naar het '+' teken. Dan zul je met een klik een nieuw knooppunt op dat punt invoegen.

Een of meer knooppunten verplaatsen: De muisaanwijzer wordt boven een knooppunt een kruis met 4 pijltjes. Dan kun je dat punt verslepen. Met de Shift kun je meerdere knooppunten selecteren, die je dan samen kan verplaatsen. Druk de Ctrl+Alt samen in om het hele pad net als een selectie te verplaatsen.

Modifying handles: You have to Edit a node first. A handle appears. Drag it to bend the curve. Pressing Shift toggles to symmetric handles.

Modify segment: When the mouse pointer moves over a segment, it turns to a 4-arrows cross. Click and drag it to bend the segment. As soon as you move it, handles appear at both ends of the segment. Pressing the Shift key toggles to symmetric handles.

Een nieuw subpad toevoegen: Als je de Shift ingedrukt houdt en buiten het bestaande pad muist, zie je de aanwijzer veranderen. Klik je dan ergens dan begin je een nieuw sub-pad die niet met het andere deel is verbonden, maar wel als een onderdeel ervan wordt gezien.

Modus Bewerken

Edit performs functions which are not available in Design mode. With this mode, you can work only on the existing path. When the mouse pointer is not on the path, the pointer changes to a small crossed circle and you can not do any path editing.

Segment toevoegen tussen twee knopen: Klik op het knooppunt aan een eind van het pad om dit te activeren. De muisaanwijzer krijgt een verbindingssymbool. Klik op een ander knooppunt om deze te verbinden. Hiermee kun je een open pad sluiten.

Remove a segment from a path: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a segment. The mouse pointer turns to a "-" sign. Click to delete the segment.

Add a node to a path: point to a segment. Pointer turns to "+"". Click where you want to place the new control point.

Remove a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a node. Pointer turns to "-"". Click to delete the node.

Een handvat aan een knooppunt toevoegen: Wijs naar een knooppunt. Aanwijzer toont het kruis van verplaatsen. Klik op het punt en sleep er uit: Het handvat verschijnt bij je muis. Druk Shift om ze symmetrisch te maken.

Remove a handle from a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a handle. The pointer doesn't turn to the expected "-"" and remains a hand. Click to delete the handle.

[Let op] Let op

There is no warning before removing a node, segment or a handle.

Modus Verplaatsen

De Verplaatssen modus laat je het hele pad of gedeelten ervan verplaatsen. Klik maar op het pad en versleep het.

If you have several components, only the selected one is moved. If you click and drag outside the path, all components are moved. Pressing the Shift key toggles between moving all components and selected components only.

Veelhoek

Met deze optie zijn alle segmenten rechte lijnen. De handvaten zijn uitgeschakeld en de segmenten kunnen niet gebogen worden.

Selectie uit pad

This button allows creation of a selection that is based on the path in its present state. This selection is marked with the usual "marching ants". Note that the path is still present: the current tool is still the path tool and you can modify this path without modifying the selection that has become independent. If you change tools, the path becomes invisible, but it persists in the Paths dialog and you can re-activate it.

Als het pad niet gesloten was zal GIMP het eerst sluiten met een rechte lijn.

As the help pop-up tells, pressing Shift when clicking on the button will add the new selection to an already existing one. Pressing Ctrl will subtract the selection from the pre-existing selection, and the Shift+Ctrl key combination will intersect the two selections.

Fill path

This lets you fill an enclosed path with a solid color or pattern.

Pad belijnen

See Paragraaf 3.21, “Stroke Paths” and Paragraaf 5, “ Paden.

See the Path concept.