4. Δημιουργία νέων στρώσεων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας νέων στρώσεων σε μια εικόνα. Εδώ είναι οι πιο σημαντικοί: