3.4. Διάλογος μοτίβων

Στο GIMP, ένα μοτίβο είναι μια μικρή εικόνα που χρησιμοποιείται για το γέμισμα περιοχών τοποθετώντας αντίγραφα το ένα δίπλα στο άλλο. Δείτε την ενότητα Μοτίβα για βασικές πληροφορίες στα μοτίβα και τη δημιουργία και χρήση τους.

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μαζί με τα εργαλεία Γέμισμα κουβά και Κλωνοποίηση και την εντολή Γέμισμα με μοτίβο.

Ο διάλογος «Μοτίβα» χρησιμοποιείται για την επιλογή μοτίβου, με κλικ πάνω του σε μια προβολή λίστας ή πλέγματος: το επιλεγμένο μοτίβο θα εμφανιστεί τότε στην περιοχή Πινέλο/Μοτίβο/Διαβάθμιση της εργαλειοθήκης. Μερικά περισσότερο ή λιγότερο τυχαία επιλεγμένα μοτίβα παρέχονται με το GIMP και μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέα δικά σας μοτίβα.

3.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • Από την εργαλειοθήκη, πατώντας στο σύμβολο του μοτίβου στην περιοχή Πινέλο/Μοτίβο/Διαβάθμιση (αν έχετε σημειώσει την επιλογή «Εμφάνιση ενεργού πινέλου, μοτίβου και διαβάθμισης» στις προτιμήσεις εργαλειοθήκης).

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsPatterns;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPatterns.

  • Από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές εργαλείων του Εργαλείου Κλωνοποίησης και του εργαλείου κουβάς γεμίσματος, πατώντας το πλήκτρο προέλευσης μοτίβου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με παρόμοια λειτουργία που σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα ένα μοτίβο από τον κατάλογο. Εάν πατήσετε το πλήκτρο κουβά γεμίσματος που υπάρχει στο κάτω δεξιό μέρος του αναδυόμενου παραθύρου, ανοίγει το πραγματικό παράθυρο διαλόγου μοτίβου. Σημειώστε ότι, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ένα μοτίβο που επιλέγεται με το αναδυόμενο παράθυρο μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στο τρέχον ενεργό εργαλείο και όχι σε άλλα εργαλεία βαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Προτιμήσεις επιλογών εργαλείων για περισσότερες πληροφορίες.

3.4.2. Άνοιγμα του διαλόγου μοτίβων

Καταστάσεις πλέγματος/λίστας

Στο μενού καρτελών, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Στην κατάσταση πλέγματος, τα μοτίβα είναι σε ορθογώνιο πίνακα, διευκολύνοντας να δείτε πολλά ταυτόχρονα και να βρείτε το επιθυμητό. Στην κατάσταση λίστας, τα μοτίβα ευθυγραμμίζονται σε μια λίστα, με τα ονόματα δίπλα τους.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ανεξάρτητα από το πραγματικό μέγεθος ενός μοτίβου όλα τα μοτίβα εμφανίζουν το ίδιο μέγεθος στο διάλογο. Έτσι για μεγαλύτερα μοτίβα αυτό σημαίνει ότι βλέπετε μόνο ένα μικρό μέρος του μοτίβου στο διάλογο - ανεξάρτητα εάν βλέπετε το διάλογο στην προβολή λίστας ή πλέγματος. Για να δείτε το πλήρες μοτίβο απλά κλικ στο μοτίβο και κράτημα του πλήκτρου ποντικιού για ένα δευτερόλεπτο.

[Σημείωση] Σημείωση

Στο μενού καρτέλας, η επιλογή Μέγεθος προεπισκόπησης επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους των προεπισκοπήσεων μοτίβου στην επιθυμία σας.

Σχήμα 15.37. Ο διάλογος παλετών

Ο διάλογος παλετών

Προβολή λίστας

Ο διάλογος παλετών

Κατάσταση πλέγματος


Χρήση του διαλόγου μοτίβου (κατάσταση πλέγματος)

Στην κορυφή εμφανίζεται το όνομα των τρεχόντων επιλεγμένων μοτίβων και οι διαστάσεις τους σε εικονοστοιχεία.

Στο κέντρο εμφανίζεται μια προβολή πλέγματος όλων των διαθέσιμων μοτίβων, με το τρέχον επιλεγμένο μοτίβο περιγραμμένο. Κλικ σε ένα από αυτά το ορίζει ως το τρέχον μοτίβο του GIMP και προκαλεί την εμφάνιση του στην περιοχή πινέλου/μοτίβου/διαβάθμισης της εργαλειοθήκης.

Χρήση του διαλόγου μοτίβων (προβολή λίστας)

Σε αυτήν την προβολή, αντί για πλέγμα, βλέπετε μια λίστα μοτίβων, καθεμιά με ετικέτα των ονομάτων και μεγεθών της. Κλικ σε μια γραμμή στη λίστα καθορίζει αυτό το μοτίβο ως το τρέχον μοτίβο GIMP, ακριβώς όπως και στην προβολή πλέγματος.

Με διπλό κλικ στο όνομα του μοτίβου, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα. Σημειώστε ότι επιτρέπεται να μετονομάσετε τα μοτίβα που προσθέσατε οι ίδιοι και όχι αυτά που συνοδεύουν το GIMP. Εάν επεξεργαστείτε ένα όνομα που δεν έχετε την άδεια να αλλάξετε, μόλις πατήσετε επιστροφή ή μετακινηθείτε σε διαφορετικό έλεγχο, το όνομα θα ξαναγυρίσει πίσω στην προηγούμενη τιμή του.

Οτιδήποτε άλλο στην προβολή λίστας δουλεύει το ίδιο όπως στην προβολή πλέγματος.

Διπλασιασμός μοτίβου

Πατώντας αυτό το πλήκτρο δημιουργείτε ένα αντίγραφο του τρέχοντος μοτίβου. Θα έχει το ίδιο όνομα με το πρωτότυπο, αλλά με την προσθήκη «copy (αντίγραφο)».

Διαγραφή μοτίβου

Πατώντας αυτό το κουμπί αφαιρεί το μοτίβο από τη λίστα και διαγράφει από το δίσκο το αρχείο που το αντιπροσωπεύει. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε μοτίβο συνοδεύει το GIMP και εγκαταστάθηκε στον κατάλογο του συστήματος patterns· μπορείτε μόνο να αφαιρέσετε μοτίβα που εσείς προσθέσατε σε φακέλους όπου έχετε δικαίωμα εγγραφής.

Ανανέωση μοτίβων

Πατώντας αυτό το κουμπί προκαλεί την επανασάρωση των φακέλων στη διαδρομή αναζήτησης μοτίβων του GIMP, προσθέτοντας κάθε νέο μοτίβο στη λίστα. Αυτό το κουμπί είναι χρήσιμο, εάν προσθέσετε νέα μοτίβα σε ένα φάκελο και θέλετε να τα κάνετε διαθέσιμα χωρίς να πρέπει να επανεκκινήσετε το GIMP.

Άνοιγμα μοτίβου ως εικόνα

Με κλικ σε αυτό το κουμπί, το τρέχον μοτίβο ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο εικόνας. Έτσι, μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Αλλά εάν προσπαθήσετε να το αποθηκεύσετε με .pat, ακόμα και με νέο όνομα, θα πέσετε σε ένα πρόβλημα «άρνησης άδειας», επειδή αυτό το αρχείο εικόνας είναι «root». Αλλά αυτό είναι δυνατό κάτω από Windows, που είναι λιγότερο προστατευμένα.

3.4.2.1. Μενού περιβάλλοντος μοτίβων

Σχήμα 15.38. Μενού περιβάλλοντος μοτίβων

Μενού περιβάλλοντος μοτίβων

Επισκόπηση

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος μοτίβων δεξιοπατώντας ένα μοτίβο. Οι περισσότερες λειτουργίες σε μοτίβα είναι επίσης διαθέσιμες μέσω πλήκτρων στο κάτω μέρος του διαλόγου μοτίβων. Αυτές οι λειτουργίες τεκμηριώνονται εκεί.

Άνοιγμα μοτίβου ως εικόνας, Διαγραφή μοτίβου, Ανανέωση μοτίβων

Δείτε Διάλογος μοτίβων.

Αντιγραφή τοποθεσίας μοτίβου

Αντιγραφή τοποθεσίας μοτίβου: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη διαδρομή του επιλεγμένου μοτίβου στο πρόχειρο.

Εμφάνιση στη διαχείση αρχείων

Το Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων ανοίγει τη θέση του μοτίβου στην προεπιλεγμένη Διαχείριση αρχείων του συστήματός σας.

3.4.3. Ετικετοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να αναδιοργανώσετε την εμφάνιση μοτίβων. Δείτε Τμήμα 3.7, «Ετικετοποίηση».

3.4.4. Το μοτίβο πρόχειρου

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή αντιγραφή ή αποκοπή, ένα αντίγραφο εμφανίζεται ως νέο μοτίβο στην πάνω αριστερή γωνία του διαλόγου μοτίβων. Αυτό το πινέλο θα επιμείνει μέχρι τη χρήση της εντολής αντιγραφής (ή αποκοπής) πάλι. Θα εξαφανιστεί όταν κλείσετε το GIMP.

Σχήμα 15.39. Ένα νέο «Μοτίβο πρόχειρου»

Ένα νέο «Μοτίβο πρόχειρου»

[Σημείωση] Σημείωση

You can save this clipboard pattern with EditPaste asPaste as New Pattern… as soon as it appears in the Patterns dialog. See Τμήμα 3.12.5, «Επικόλληση ως νέο μοτίβο».