Κεφάλαιο 2. Εκκίνηση του GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εκτέλεση του GIMP
1.1. Γνωστές πλατφόρμες
1.2. Γλώσσα
1.3. Ορίσματα γραμμής εντολών
2. Φάκελοι ρυθμίσεων
2.1. Συμβουλές και κόλπα

1. Εκτέλεση του GIMP

Συνήθως, ξεκινάτε το GIMP είτε πατώντας σε ένα εικονίδιο (εάν το σύστημα σας εγκαταστάθηκε να σας δίνει ένα), ή πληκτρολογώντας gimp στη γραμμή εντολών. Εάν έχετε πολλές εκδόσεις του GIMP εγκατεστημένες, ίσως χρειαστείτε να πληκτρολογήσετε gimp-2.10 για να πάρετε την τελευταία έκδοση. Μπορείτε, εάν θέλετε, να δώσετε έναν κατάλογο των ονομάτων αρχείων εικόνας στη γραμμή εντολών μετά το όνομα του προγράμματος έτσι ώστε να ανοίγονται αυτόματα από το GIMP καθώς ξεκινά. Είναι επίσης δυνατό, εντούτοις, να ανοίξετε αρχεία μέσα από το GIMP μόλις ξεκινήσει.

Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν συνδέσεις αρχείων, που συνδέει μια τάξη αρχείων (όπως προσδιορίζονται από τις επεκτάσεις του ονόματος αρχείου, όπως .jpg) με μια αντίστοιχη εφαρμογή (όπως το GIMP). Όταν τα αρχεία εικόνας «συνδεθούν» κατάλληλα με το GIMP, μπορείτε να διπλοπατήσετε σε μια εικόνα για να την ανοίξετε στο GIMP.

If you installed the Flatpak version of GIMP from flathub.org, you start GIMP either by clicking an icon, or by typing flatpak run org.gimp.GIMP//stable on a command line.

1.1. Γνωστές πλατφόρμες

Το GIMP είναι το πιο πλατιά υποστηριζόμενο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας που είναι διαθέσιμο σήμερα. Οι πλατφόρμες στις οποίες το GIMP είναι γνωστό ότι δουλεύει περιλαμβάνουν:

GNU/Linux™, Apple macOS X™, Microsoft Windows™,OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™,Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™ και BeOS™.

ΤοGIMP μεταφέρεται εύκολα σε άλλα λειτουργικά συστήματα, λόγω της διαθεσιμότητας του πηγαίου του κώδικα. Για παραπέρα πληροφορίες επισκεφτείτε την αρχική σελίδα ανάπτυξης του GIMP. [GIMP-DEV].

1.2. Γλώσσα

Το GIMP εντοπίζει και χρησιμοποιεί αυτόματα τη γλώσσα συστήματος. Στην απίθανη περίπτωση που ο εντοπισμός της γλώσσας αποτύχει ή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο: ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις , μετά μεταβείτε στην ενότητα Διεπαφή. Η Γλώσσα μπορεί να οριστεί στην κορυφή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:

Στο Linux

Στο LINUX: σε λειτουργία κονσόλας, πληκτρολογήστε LANGUAGE=en gimp, ή LANG=en gimp αντικαθιστώντας με fr, de, ... ανάλογα με τη γλώσσα που θέλετε. Υπόβαθρο: Χρησιμοποιώντας LANGUAGE=en δημιουργεί ένα μεταβλητό περιβάλλον για το εκτελούμενο πρόγραμμα του gimp.

Στα Windows

Πίνακας ΕλέγχουΣύστημαΠροχωρημέναΠεριβάλλον πλήκτρο στην περιοχή «Μεταβλητές συστήματος»: πλήκτρο Προσθήκη: Εισαγωγή LANG για όνομα και fr ή de... για τιμή. Προσοχή! Πρέπει να πατήσετε σε τρία διαδοχικά Εντάξει για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

Εάν αλλάζετε γλώσσες συχνά, μπορείτε να δημιουργήστε ένα αρχείο δέσμης για αλλαγή της γλώσσας. Ανοίξτε το NotePad. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές (π.χ. για γαλλικά):

set lang=fr
start gimp-2.10.exe

. Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο ως GIMP-FR.BAT (ή κάποιο άλλο όνομα, αλλά πάντα με την επέκταση .BAT). Δημιουργήστε μια συντόμευση και σύρτε την στην επιφάνεια εργασίας.

Άλλη δυνατότητα: έναρξηπρογράμματαπεριβάλλον χρόνου εκτέλεσης GTK. Έπειτα επιλογή γλώσσας και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε στη πτυσσόμενη λίστα.

Στο Apple macOS

Από τις Ρυθμίσεις συστήματος, πατήστε την επιλογή Γενικά στην πλαϊνή στήλη. Στη συνέχεια, επιλέξτε Γλώσσα & Περιοχή. Η επιθυμητή γλώσσα πρέπει να είναι η πρώτη στον κατάλογο.

Ένα άλλο στιγμιότυπο GIMP

Χρησιμοποιείστε -n για να εκτελέσετε πολλαπλά στιγμιότυπα GIMP. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιήστε gimp-2.10 για να ξεκινήσετε το GIMP στην προεπιλεγμένη γλώσσα του συστήματος, και LANGUAGE=en gimp-2.10 -n για να ξεκινήσετε ένα άλλο στιγμιότυπο του GIMP στα αγγλικά· αυτό είναι πολύ χρήσιμο για μεταφραστές.

1.3. Ορίσματα γραμμής εντολών

Αν και τα ορίσματα δεν απαιτούνται όταν ξεκινά το GIMP, τα πιο κοινά ορίσματα εμφανίζονται παρακάτω. Σ' ένα σύστημα Unix, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το man gimp για έναν πλήρη κατάλογο.

Τα ορίσματα της γραμμής εντολών πρέπει να είναι στη γραμμή εντολών που χρησιμοποιείτε για εκκίνηση στο GIMP ως gimp-2.10 [OPTION...] [FILE|URI...].

-?, ,-h, --help

Εμφάνιση του καταλόγου όλων των επιλογών της γραμμής εντολών.

--help-all

Εμφάνιση όλων των επιλογών βοήθειας.

--help-gegl

Show all GEGL options.

--help-gtk

Εμφάνιση των επιλογών GTK+.

-v, --version

Εκτύπωση της έκδοσης του GIMP και έξοδος.

--license

Εμφάνιση πληροφοριών άδειας και έξοδος.

--verbose

Εμφάνιση λεπτομερών εκκινητήριων μηνυμάτων.

-n, --new-instance

Ξεκινήστε ένα καινούργιο στιγμιότυπο του GIMP.

-a, --as-new

Άνοιγμα εικόνων ως καινούργιες.

-i, --no-interface

Εκτέλεση χωρίς διεπαφή χρήστη.

-d, --no-data

Μη φορτώσετε μοτίβα, διαβαθμίσεις, παλέτες ή πινέλα. Συχνά χρήσιμο σε μη διεπαφικές καταστάσεις όπου ο χρόνος εκκίνησης πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.

-f, --no-fonts

Μη φορτώνετε γραμματοσειρές. Αυτό είναι χρήσιμο για το φόρτωμα στο GIMP πιο γρήγορα των σεναρίων που δεν χρησιμοποιούν γραμματοσειρές, ή για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με λανθασμένες γραμματοσειρές που κρεμάνε στο GIMP.

-s, --no-splash

Μη δείχνετε την αρχική εικόνα στην εκκίνηση.

--no-shm

Do not use shared memory between GIMP and plug-ins.

--no-cpu-accel

Μη χρησιμοποιείτε συναρτήσεις ειδικής επιτάχυνσης CPU. Χρήσιμο για την εύρεση ή απενεργοποίηση εσφαλμένα επιταχυνόμενου υλικού ή συναρτήσεων.

--session=name

Χρήση διαφορετικού sessionrc για αυτή σύνοδο του GIMP. Το όνομα της δεδομένης συνόδου προσαρτάται στο προκαθορισμένο sessionrc όνομα αρχείου.

-g, --gimprc=filename

Use an alternative gimprc instead of the default one. The gimprc file contains a record of your preferences. Useful in cases where plug-ins paths or machine specs may be different.

--system-gimprc=filename

Χρήση εναλλακτικού αρχείου συστήματος gimprc.

-b, --batch=commands

Execute the set of commands non-interactively. The set of commands is typically in the form of a script that can be executed by one of the GIMP scripting interpreters. When the command is -, commands are read from standard input.

--batch-interpreter=proc

Προσδιορισμός της διαδικασίας για χρήση επεξεργασίας εντολών batch. Η προκαθορισμένη διαδικασία είναι Script-Fu.

--quit

Quit immediately after performing requested actions

-c, --console-messages

Μην εμφανίζετε τα πλαίσια διαλόγου για σφάλματα ή προειδοποιήσεις. Αντί για αυτό, εμφανίστε τα μηνύματα στην κονσόλα.

--pdb-compat-mode=mode

Συμβατότητα λειτουργίας PDB (off|on|warn).

--stack-trace-mode=mode

Αποσφαλμάτωση σε περίπτωση κατάρρευσης (never|query|always).

--debug-handlers

Ενεργοποίηση σήματος χειριστών μη ολέθριας αποσφαλμάτωσης. Χρήσιμο για την αποσφαλμάτωση του GIMP.

--g-fatal-warnings

Εκτέλεση όλων των προειδοποιήσεων ως ολέθριες. Χρήσιμο για αποσφαλμάτωση.

--dump-gimprc

Έξοδος ενός αρχείου gimprc με προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Χρήσιμο εάν χειροτερεύσατε το αρχείο gimprc.

--show-playground

Εμφάνιση μιας σελίδας προτιμήσεων με πειραματικά χαρακτηριστικά.

--display=display

Χρήση της προκαθορισμένης εμφάνισης X (δεν εφαρμόζεται σε όλες τις πλατφόρμες).