6.7. Κωδικοποίηση

Το υπομενού Κωδικοποίηση περιέχει εντολές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την κωδικοποίηση της εικόνας. Αυτές οι επιλογές επηρεάζουν την ακρίβεια και την χρησιμοποιούμενη κωδικοποίηση καναλιού για την αποθήκευση της εικόνας σε RAM κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

6.7.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από το κύριο μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΚωδικοποίηση.

6.7.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Κωδικοποίηση»

Το υπομενού κωδικοποίησης διαιρείται σε δύο μέρη: ακρίβεια και κωδικοποίηση καναλιού.

Aκρίβεια

Η ακρίβεια στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα της εικόνας είναι συνάρτηση του βάθους δυαδικών ψηφίων (8, 16 και 32) και εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται ως δεδομένα ακεραίου ή κινητής υποδιαστολής. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

 1. Επιλογές ακρίβειας ακεραίου

  • Ακέραιος 8 δυαδικών ψηφίων

   [Σημείωση] Σημείωση

   Όταν επιλέγετε να μετατρέψετε μια εικόνα που έχει ακρίβεια 32-δυαδικών κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο 8-δυαδικών, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου μετατροπής που θα σας ζητήσει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις πρόσμειξης.

  • Ακέραιος 16 δυαδικών ψηφίων

  • Ακέραιος 32 δυαδικών ψηφίων

 2. Επιλογές ακρίβειας κινητής υποδιαστολής

  • Κινητή υποδιαστολή 16 δυαδικών ψηφίων

  • Κινητή υποδιαστολή 32 δυαδικών ψηφίων

Κωδικοποίηση καναλιού (Γάμμα)

Το μενού κωδικοποίησης σας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε μια κωδικοποίηση καναλιού για τα δεδομένα της εικόνας (μερικές φορές αναφέρεται ως γάμμα). Προς το παρόν υπάρχουν δύο επιλογές:

 • Γραμμικό φως, που κωδικοποιεί τα δεδομένα καναλιού χρησιμοποιώντας τη γραμμική γάμμα TRC.

 • Μη γραμμικό, που κωδικοποιεί τα δεδομένα καναλιού σε μη γραμμική γάμμα χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη χρωματική κατατομή (προφίλ) της εικόνας.

6.7.3. Επιλογή της ακρίβειας εικόνας και της κωδικοποίησης καναλιού

[Σημείωση] Σημείωση

Ανεξάρτητα από ποιες επιλογές διαλέξατε στο μενού κωδικοποίησης, όλες οι εσωτερικές διεργασίες γίνονται με ακρίβεια 32 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής και οι περισσότερες λειτουργίες επεξεργασίας γίνονται χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση καναλιού γραμμικού φωτός.

Ποιες επιλογές κωδικοποίησης πρέπει να επιλέξετε; Εν συντομία:

 1. Για να επωφεληθείτε πλήρως από την εσωτερική επεξεργασία 32 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής, επιλέξτε την ακρίβεια 32 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής και επίσης την κωδικοποίηση καναλιού γραμμικού φωτός.

 2. Εάν επεξεργάζεστε σε ένα μηχάνημα με περιορισμένη RAM, ή εάν επεξεργάζεστε πολύ μεγάλες εικόνες και στοίβες στρώσεων, εξετάστε να χρησιμοποιήσετε την ακρίβεια 16 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής ή ακέραιη ακρίβεια.

 3. Εάν θέλετε να εκμεταλλευθείτε την επεξεργασία εικόνας υψηλού βάθους δυαδικών ψηφίων, αλλά δεν θέλετε να ασχοληθείτε με τιμές καναλιών κινητής υποδιαστολής, τότε χρησιμοποιήστε την ακέραιη ακρίβεια 16 δυαδικών ψηφίων.

 4. Όταν κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης μιας εικόνας, αλλάξτε την κωδικοποίηση καναλιού σε μη γραμμική για να αποφύγετε κάποια προβλήματα με την προεπισκόπησης εκτύπωσης μιας γραμμικής εικόνας γάμμα χρησιμοποιώντας Little CMS.

 5. Σε λιγότερο ισχυρό υπολογιστή με περιορισμένη RAM, εξετάστε τη χρήση ακέραιης ακρίβειας 8 δυαδικών ψηφίων, οπότε επιλέξτε επίσης την κωδικοποίηση μη γραμμικού καναλιού (που είναι η προεπιλογή για 8 δυαδικά ψηφία). Με ακρίβεια 8 δυαδικών, εάν επιλέξετε την κωδικοποίηση καναλιού γραμμικού φωτός, η εικόνα σας θα έχει τρομερές με ζώνες.

6.7.4. Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές ακρίβειας

 1. Επιλογή του βάθους δυαδικών ψηφίων (8, 16, 32 δυαδικά):

  • Το βάθος δυαδικών μιας εικόνας ορίζει όρια στο πόση ακρίβεια είναι διαθέσιμη κατά την επεξεργασία των αρχείων της εικόνας σας. Εάν όλα είναι ίδια, τα πιο υψηλά βάθη δυαδικών ψηφίων δίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια.

  • Το βάθος δυαδικών ψηφίων αρχείου εικόνας προσδιορίζει μερικώς πόση RAM απαιτείται για την επεξεργασία. Όσο πιο υψηλό το βάθος δυαδικών, τόση περισσότερη RAM απαιτείται για την αποθήκευση δεδομένων κατά την επεξεργασία της εικόνας. Άλλοι σχετικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος των στρώσεων της εικόνας και τον αριθμό των στρώσεων στη στοίβα στρώσεων.

 2. Επιλογή μεταξύ ακρίβειας ακεραίου και κινητής υποδιαστολής:

  • Η ακρίβεια κινητής υποδιαστολής απαιτείται για να επωφεληθείτε πλήρως από το υψηλό βάθος δυαδικών ψηφίων της εσωτερικής επεξεργασίας κινητής υποδιαστολής 32 δυαδικών ψηφίων του GIMP. Η ακρίβεια κινητής υποδιαστολής επιτρέπει τη παραγωγή και χρήση τιμών καναλιών που πέφτουν εκτός του εύρους αναφερόμενης-εμφάνισης από 0,0 ("εμφάνιση μαύρου") μέχρι 1,0 ("εμφάνιση λευκού"), καθιστώντας εφικτές τις πολύ χρήσιμες δυνατότητες επεξεργασίας όπως τις απεριόριστες μετατροπές κατατομής ICC και τις λειτουργίες επεξεργασίας υψηλού δυναμικού εύρουςαναφερόμενης-σκηνής.

  • Αντίθετα με την ακρίβεια κινητής υποδιαστολής, η ακέραιη ακρίβεια δεν μπορεί να αποθηκεύσει τιμές καναλιού εκτός της περιοχής εμφάνισης. Έτσι, επιλέγοντας ακρίβεια ακεραίου από το μενού κωδικοποίησης σημαίνει ότι όλες οι παραγόμενες τιμές καναλιού κινητής υποδιαστολής κατά την επεξεργασία περικόπτονται για να συμφωνούν με την ισοδύναμη περιοχή κινητής υποδιαστολής μεταξύ 0,0 και 1,0 συμπεριλαμβανομένων:

   • Οι ακέραιες τιμές 8 δυαδικών ψηφίων περικόπτονται στο εύρος 0-255.

   • Οι ακέραιες τιμές 16 δυαδικών ψηφίων περικόπτονται στο εύρος 0-65535.

   • Οι ακέραιες τιμές 32 δυαδικών ψηφίων περικόπτονται στο εύρος 0-4294967295.

  • Για ένα δεδομένο βάθος δυαδικών ψηφίων, διατηρώντας όλα τα πράγματα ίδια, η ακρίβεια ακεραίου είναι πιο ακριβής από την ακρίβεια κινητής υποδιαστολής. Έτσι η ακέραιη ακρίβεια 16 δυαδικών ψηφίων είναι πιο ακριβής από την ακρίβεια 16 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής και η ακέραιη ακρίβεια 32 δυαδικών ψηφίων είναι πιο ακριβής από την ακρίβεια 32 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής. Όμως, στο GIMP δεν παίρνετε μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέγοντας ακέραιη ακρίβεια 32 δυαδικών ψηφίων ως προς την ακρίβεια κινητής υποδιαστολής 32 δυαδικών ψηφίων: το GIMP κάνει ακόμα όλη την εσωτερική επεξεργασία χρησιμοποιώντας ακρίβεια 32 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής, ακόμα κι αν επιλέξετε ακρίβεια ακέραιου αριθμού 32 δυαδικών στο μενού Κωδικοποίηση . Να θυμάστε, οι επιλογές στο μενού ακρίβειας καθορίζουν μόνο πώς διατηρούνται στη RAM οι πληροφορίες της εικόνας.

  • Σε οποιοδήποτε δεδομένο βάθος δυαδικών ψηφίων, η ακρίβεια ακέραιου και κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιούν περίπου την ίδια ποσότητα RAM για εσωτερικούς υπολογισμούς κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της εικόνας και απαιτεί επίσης περίπου την ίδια ποσότητα χώρου δίσκου κατά την αποθήκευση αρχείου εικόνας στον δίσκο.

 3. Επιλογή μεταξύ κωδικοποίησης καναλιού γραμμικού φωτός και μη γραμμικού:

  • Με ακρίβεια 8 δυαδικών ψηφίων, εάν επιλέξετε την κωδικοποίηση καναλιού γραμμικού φρωτός, η εικόνα σας θα έχει απαίσιες σκιές με ζώνες. Γιαυτό να μην χρησιμοποιείτε γραμμικό φως, εκτός και επιλέξετε επίσης πιο υψηλό βάθος δυαδικών ψηφίων.

  • Κατά την προεπισκόπηση εκτύπωσης, προς το παρόν ο έλεγχος φάσματος δεν θα επιστρέψει σωστά αποτελέσματα εάν η εικόνα είναι με ακρίβεια γραμμικού φωτός. Γι' αυτό αλλάξτε σε μη γραμμικό πριν την ενεργοποίηση της προεπισκόπησης εκτύπωσης.

  • Πέρα από το ότι η κωδικοποίηση καναλιού γραμμικού φωτός δεν είναι κατάλληλη για επεξεργασία 8 δυαδικών ή για προεπισκόπηση εκτύπωσης, από πλευράς χρήστη η κωδικοποίηση καναλιού που επιλέγετε στο μενού ακρίβειας δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στη ροή της εργασίας σας:

   • Προς το παρόν εάν επιλέξετε "Γραμμικό φως", τότε οι τιμές καναλιού γραμμικού γάμμα εμφανίζονται σε τιμές "εικονοστοιχείου", όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο επιλογής χρώματος, τα σημεία δειγματοληψίας και τους διαλόγους δείκτη. Εάν επιλέξετε "μη γραμμικό", τότε εμφανίζονται οι τιμές καναλιού αντιληπτικά ομοιόμορφου.

   • Currently the channel encoding that you choose makes a difference in the wrong colors that you might see if you check Τμήμα 6.9, «Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB» and your image isn't already in one of the GIMP built-in sRGB color spaces (but with either channel encoding choice, the colors are still wrong).

   • Ο μόνος άλλος τρόπος κατά τον οποίο η επιλεγμένη κωδικοποίηση καναλιού στο μενού κωδικοποίησης μπορεί να επηρεάσει τη ροή εργασίας σας, έχει να κάνει με τα αποτελέσματα χρήσης της "αλλαγής γάμμα" που βρίσκεται στις προχωρημένες επιλογές χρώματος.

6.7.5. Ο διάλογος μετατροπής κωδικοποίησης της εικόνας

Για τις περισσότερες μετατροπές ακριβείας, αυτό το παράθυρο διαλόγου θα σας ρωτήσει μόνο πώς πρέπει να οριστεί το Γάμμα. Ωστόσο, για τη μετατροπή από 32-δυαδικά κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο 8-δυαδικών, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου που ζητά επίσης την Πρόσμειξη.

Σχήμα 16.61. Ο διάλογος μετατροπής «Ακρίβειας» για 32-δυαδικά κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο 8-δυαδικών

Ο διάλογος μετατροπής «Ακρίβειας» για 32-δυαδικά κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο 8-δυαδικών

Γάμμα

Οι επιλογές Γάμμα επεξηγούνται στις επιλογές της Κωδικοποίησης καναλιού.

Πρόσμειξη

Όταν μειώνετε την ακρίβεια από κινητή υποδιαστολή 32 δυαδικών σε ακέραιο αριθμό 8 δυαδικών, θα χάσετε ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρωματικές ζώνες, όπου υπάρχει ένα προφανές άλμα από το ένα χρώμα στο ένα άλλο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η χρήση της πρόσμειξης μπορεί να είναι ένας τρόπος για να το μειώσετε. Η πρόσμειξη (Dithering) είναι ένας τρόπος προσθήκης θορύβου σε μια εικόνα για την αποφυγή δημιουργίας ζωνών και άλλων ανεπιθύμητων μοτίβων. Οι διαφορετικές μέθοδοι πρόσμειξης χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για να προσθέσουν τον θόρυβο.

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις Πρόσμειξης: για κανονικές στρώσεις, για στρώσεις κειμένου και για κανάλια και μάσκες. Για το καθένα, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο της πρόσμειξης που θα χρησιμοποιήσετε. Οι διαφορετικοί τρόποι πρόσμειξης εξηγούνται στην επιλογή Μέθοδος πρόσμειξης του φίλτρου πρόσμειξη (Dither).

Γενικά, πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιήσετε την πρόσμειξη (dithering) για στρώσεις κειμένου, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των πληροφοριών κειμένου, που σημαίνει ότι γίνεται μια κανονική στρώση. Να δοκιμάζετε πρώτα τη μετατροπή χωρίς πρόσμειξη και εάν υπάρχουν αξιοσημείωτα τεχνουργήματα, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την πρόσμειξη σε κανονικές στρώσεις.