6.8. Διαχείριση χρώματος

[Σημείωση] Σημείωση

For color display related view settings, see Τμήμα 5.12, «Διαχείριση χρώματος».

For GIMP's general Color Management preferences, see Τμήμα 6.4, «Διαχείριση χρωμάτων».

Το υπομενού Διαχείριση χρώματος περιέχει εντολές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη συνδεμένη χρωματική κατατομή ICC με μια εικόνα και να αποθηκεύσετε τη συνδεμένη χρωματική κατατομή ICC στον δίσκο, να ορίσετε την κατατομή (προφίλ) και τις επιλογές προεπισκόπησης εκτύπωσης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντιστάθμιση μαύρου σημείου. Οι ακόλουθες εντολές είναι διαθέσιμες στο υπομενού Διαχείρισης χρώματος.

6.8.1. Ενεργοποίηση του υπομενού Διαχείριση χρώματος

You can access this command from the main menu through ImageColor Management.

6.8.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Διαχείριση χρώματος»