6.8. Διαχείριση χρώματος

The Color Management submenu contains commands which let you change the ICC color profile associated with an image, save the associated ICC color profile to disk, set soft-proofing profile and options, and enable or disable black point compensation. The following commands are available in the Color Management submenu.

Σχήμα 16.68. Το υπομενού «Διαχείριση χρώματος» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού «Διαχείριση χρώματος» του μενού «Εικόνα»

6.8.1. Ενεργοποίηση του υπομενού Διαχείριση χρώματος

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΔιαχείριση χρώματος.

6.8.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Διαχείριση χρώματος»