6.9. Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB

Εάν δεν έχει επιλεγεί, το Χρήση κατατομής sRGB αποδίδει έναν ενσωματωμένο χρωματικό χώρο sRGB του GIMP στην εικόνα σας.

Επίσης, εάν έχετε επιλέξει να εμφανίζεται η εκχωρημένη κατατομή (προφίλ) χρώματος ICC της εικόνας στον τίτλο του παραθύρου (που είναι ο προεπιλεγμένος), ή στη γραμμή κατάστασης (δείτε προτιμήσεις Τίτλος εικόνας & Μορφή γραμμής κατάστασης), επιλέγοντας το Χρήση κατατομής sRGB θα εμφανιστεί το «ενσωματωμένο sRGB του GIMP» στον τίτλο ή στη γραμμή κατάστασης στη θέση της εκχωρημένης χρωματικής κατατομής της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Για εικόνες χωρίς κατατομή (προφίλ) χρώματος ή που έχουν κατατομή sRGB, η Χρήση κατατομής sRGB είναι απενεργοποιημένη και ελέγχεται από προεπιλογή. Για εικόνες που έχουν διαφορετική χρωματική κατατομή, αυτή η επιλογή θα είναι ενεργοποιημένη και αποεπιλεγμένη. Είναι καλύτερο να την αφήσετε έτσι εκτός εάν ξέρετε τι κάνετε.

6.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από το κύριο μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΔιαχείριση χρωμάτωνΧρήση κατατομής sRGB.

6.9.2. Χρήση σημειώσεων για τη Χρήση κατατομής sRGB

Η καλύτερη δυνατή συμβουλή είναι να μην επιλέγετε ποτέ τοΧρήση κατατομής sRGB, όταν χρησιμοποιείτε διαφορετική χρωματική κατατομή.

6.9.3. Τι κάνει το GIMP όταν το Χρήση κατατομής sRGB είναι επιλεγμένο;

Όταν επιλέγετε Χρήση κατατομής sRGB, το GIMP κάνει δύο πράγματα:

 1. Οποιαδήποτε κατατομή ICC έχει προς το παρόν αποδοθεί στην εικόνα, αποθηκεύεται (εκκρεμούν οι ενέργειες της επακόλουθης επεξεργασίας, της κωδικοποίησης και της διαχείρισης χρωμάτων), αλλά δεν χρησιμοποιείται. Και τότε μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP αποδίδεται στη θέση της προηγουμένως εκχωρημένης κατατομής ICC:

  • Εάν η εικόνα είναι σε μη γραμμική κωδικοποίηση, αποδίδεται η κατατομή ICC "ενσωματωμένη sRGB του GIMP".

  • Εάν η εικόνα είναι σε κωδικοποίηση γραμμικού φωτός, αποδίδεται η κατατομή ICC "ενσωματωμένη γραμμική sRGB του GIMP".

  Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ένας από τους ενσωματωμένους χρωματικούς χώρους sRGB του GIMP έχει αποδοθεί επιλέγοντας ΕικόναΙδιότητες εικόνας και σημειώνοντας την Κατατομή (προφίλ) χρωμάτων.

6.9.4. Όταν το Χρήση κατατομής sRGB είναι επιλεγμένο, τι συμβαίνει στην εικόνα και στην εμφάνιση της εικόνας;

[Σημείωση] Σημείωση

Η απόδοση μιας νέας κατατομής (προφίλ) σε μια εικόνα δεν αλλάζει τις τρέχουσες τιμές καναλιού της εικόνας. Η απόδοση μιας νέας κατατομής ICC αλλάζει μόνο τη σημασία αυτών των τιμών, που σημαίνει ότι η εμφάνιση της εικόνας θα αλλάξει (εκτός και η αρχική και η νέα κατατομή είναι λειτουργικά ισοδύναμες).

Όταν η Χρήση κατατομής sRGB είναι επιλεγμένη, αποδίδεται μία από τις ενσωματωμένες κατατομές (προφίλ) sRGB του GIMP στην εικόνα. Η απόδοση μιας νέας κατατομής ICC σε μια εικόνα δεν αλλάζει τις τιμές καναλιού της εικόνας, αλλά αλλάζει περισσότερο ή λιγότερο δραστικά την εμφάνιση της εικόνας:

 1. Εάν η εικόνα ήταν ήδη σε έναν από τους ενσωματωμένους χρωματικούς χώρους του GIMP (ή εάν η εκχωρημένη κατατομή ICC είναι μια κατατομή που είναι λειτουργικά ισοδύναμη με την εκχωρημένη ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP), τότε η εμφάνιση της εικόνας δεν αλλάζει.

 2. Εάν η εικόνα δεν ήταν ήδη σε έναν από τους ενσωματωμένους χρωματικούς χώρους του GIMP (και δεν είναι σε χρωματικό χώρο που είναι λειτουργικά ισοδύναμος με την εκχωρημένη ενσωματωμένη κατατομή sRGB), η εμφάνιση της εικόνας θα αλλάξει περισσότερο ή λιγότερο δραστικά ανάλογα με τα παρακάτω τρία πράγματα:

  • Ποια είναι στο GIMP η κωδικοποίηση καναλιού— Γραμμικό φως ή μη γραμμικό — η εικόνα ήταν μέσα πριν επιλεγεί το πλαίσιο Χρήση κατατομής sRGB.

  • Πόσο απέχει η αρχικά αποδιδόμενη κωδικοποίηση καναλιού της κατατομής ICC ("TRC") της εικόνας από την κωδικοποίηση καναλιού του GIMP.

  • Πόσο απέχουν οι χρωματικότητες κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου της αρχικά εκχωρημένης κατατομής ICC της εικόνας από τις ενσωματωμένες χρωματικότητες sRGB του GIMP.

6.9.5. Ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει ένα παράδειγμα εσφαλμένης εμφάνισης εικόνας μετά τη σημείωση του Χρήση κατατομής sRGB

Η εικόνα διαχειρίζεται χρωματικά: Μια κατατομή (προφίλ) ICC εκχωρείται στην εικόνα και αυτή η κατατομή χρησιμοποιείται για την αποστολή των χρωμάτων της εικόνας στην οθόνη. Αφού σημειώσετε το Χρήση κατατομής sRGB, μία από τις ενσωματωμένες κατατομές sRGB του GIMP έχει αντιστοιχιστεί εσφαλμένα στην εικόνα, επομένως τα χρώματα φαίνονται εσφαλμένα.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο, η κωδικοποίηση καναλιού της αρχικής κατατομής ταιριάζει με την κωδικοποίηση καναλιού του GIMP (και οι δύο είναι γραμμικές), αλλά οι χρωματικότητες της κατατομής «LargeRGB-elle-V4-g10.icc» δεν ταιριάζουν με τις ενσωματωμένες χρωματικότητες sRGB του GIMP. Έτσι, μετά την επιλογή του Χρήση κατατομής sRGB, η τονικότητα είναι σωστή, αλλά τα χρώματα εσφαλμένα. Η εικόνα διαχειρίζεται ακόμα χρωματικά, αλλά το χρώμα της διαχειρίζεται με τη χρήση εσφαλμένης κατατομής ICC:

Σχήμα 16.61. Ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το αποτέλεσμα της χρήσης ελέγχου sRGB.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το αποτέλεσμα της χρήσης ελέγχου sRGB.

Εικόνα χρησιμοποιώντας κατατομή (προφίλ) LargeRGB-elle-V4-g10.icc.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το αποτέλεσμα της χρήσης ελέγχου sRGB.

Ίδια εικόνα αφού σημειώσετε το Χρήση κατατομής sRGB.


[Προσοχή] Προσοχή

Εάν η αρχικά εκχωρημένη κατατομή ICC της εικόνας σας δεν έχει την ίδια κωδικοποίηση καναλιού και χρωματικότητες όπως η ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP και επιλέξετε και στη συνέχεια αλλάξετε αμέσως γνώμη και αποεπιλέξετε το Χρήση κατατομής sRGB, η αρχικά εκχωρημένη κατατομή ICC θα επανααποδοθεί στην εικόνα σας και οι τιμές καναλιού της εικόνας σας θα μείνουν αμετάβλητες.

Αλλιώς, εάν μπορείτε ή όχι να ανακτήσετε την αρχικά εκχωρημένη κατατομή ICC και να διορθώσετε τα χρώματα της εικόνας σας εξαρτάται από το τι άλλο κάνατε μεταξύ της επιλογής και της αποεπιλογής του Χρήση κατατομής sRGB.

Πάλι, η καλύτερη δυνατή συμβουλή είναι να μην επιλέξετε ποτέ το Χρήση κατατομής sRGB.