6.28. Οδηγοί

Το υπομενού Οδηγοί περιέχει ποικίλες εντολές για τη δημιουργία και αφαίρεση οδηγών.

6.28.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through ImageGuides.

6.28.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Οδηγοί»

Το υπομενού Οδηγοί περιέχει τις πιο κάτω εντολές: