6.17. Διαχείριση παραθύρων

Σχήμα 15.101. Προτιμήσεις διαχείρισης παραθύρου

Προτιμήσεις διαχείρισης παραθύρου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο συμπεριφοράς των παραθύρων στο GIMP. Πρέπει να σημειώσετε ότι το GIMP δεν επεξεργάζεται παράθυρα άμεσα, αντίθετα στέλνει αιτήματα στη διαχείριση παραθύρων (δηλαδή, στα Windows εάν τρέχετε Windows, στο Mutter εάν τρέχετε μια τυπική εγκατάσταση Gnome στο Linux, κλ.π.). Επειδή υπάρχουν πολλές διαχειρίσεις παραθύρων και δεν συμπεριφέρονται όλοι τους καλά, δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση ότι οι περιγραφόμενες εδώ λειτουργίες θα δουλέψουν στην πραγματικότητα όπως περιγράφεται. Όμως, εάν χρησιμοποιείτε μία σύγχρονη, σύμφωνη με τα πρότυπα διαχείριση παραθύρων, πρέπει να το κάνει.

6.17.1. Επιλογές

Συμβουλές διαχειριστή παραθύρου

Συμβουλές τύπου παραθύρου για την εργαλειοθήκη και τις προσαρτήσεις

Οι επιλογές που κάνετε εδώ καθορίζουν τη συμπεριφορά εργαλειοθήκης και προσαρτήσεων που κρατούν διαλόγους. Έχετε τρεις πιθανότητες για αυτές:

 • Εάν επιλέξετε Κανονικό παράθυρο, θα συμπεριφερθούν όπως οποιοδήποτε άλλο παράθυρο.

 • Εάν επιλέξετε Βοηθητικό παράθυρο, το κουμπί μείωσης στη γραμμή τίτλου είναι απόν και οι προσαρτήσεις θα παραμείνουν μόνιμα στην οθόνη σας.

  Σχήμα 15.102. Γραμμή τίτλου βοηθητικού παραθύρου

  Γραμμή τίτλου βοηθητικού παραθύρου

  Κανονική γραμμή τίτλου

  Γραμμή τίτλου βοηθητικού παραθύρου

  Η γραμμή τίτλου σε ένα παράθυρο βοηθητικού προγράμματος


 • Εάν επιλέξετε Διατήρηση στην κορυφή, θα κρατηθούν μπροστά από κάθε άλλο παράθυρο πάντοτε.

Σημειώστε ότι οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν θα λάβουν χώρα πριν την επόμενη φορά που ξεκινά το GIMP.

Εστίαση

Ενεργοποίηση της εστιασμένης εικόνας

Κανονικά, όταν εστιάζετε ένα παράθυρο εικόνας (συνήθως υποδεικνυόμενο από μια αλλαγή στο χρώμα του πλαισίου), γίνεται η «ενεργή εικόνα» για το GIMP και συνεπώς ο σκοπός για οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικές με την εικόνα εκτελείτε. Μερικοί άνθρωποι, όμως, προτιμούν να εγκαταστήσουν τους διαχειριστές παραθύρου έτσι ώστε οποιοδήποτε εισερχόμενο παράθυρο από το δείκτη να εστιάζεται αυτόματα. Εάν το κάνετε, μπορεί να βρείτε ότι αυτό είναι άβολο για εστιασμένες εικόνες να γίνονται αυτόματα ενεργές και ίσως είναι καλύτερο να ξεσημειώσετε αυτήν την επιλογή.

Θέσεις παραθύρου

Αποθήκευση θέσεων παραθύρου στην έξοδο

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, την επόμενη φορά που ξεκινάτε το GIMP, θα δείτε το ίδιο σύνολο παραθύρων διαλόγου, στις ίδιες θέσεις που καταλαμβάνουν την τελευταία φορά που φύγατε.

Αποθήκευση θέσεων παραθύρου τώρα

Αυτό το πλήκτρο είναι χρήσιμο μόνο εάν το «Αποθήκευση θέσεων παραθύρου κατά την έξοδο» είναι ασημείωτο. Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τα παράθυρα σας όπως επιθυμείτε, πατώντας το πλήκτρο και έπειτα να τα έχετε να εμφανίζονται με αυτήν τη διάταξη κάθε φορά που ξεκινάτε το GIMP.

Επαναφορά των αποθηκευμένων θέσεων παραθύρων στις προεπιλεγμένες τιμές

Εάν αποφασίσετε ότι δεν σας αρέσει η διάταξη των παραθύρων που αποθηκεύσατε και θα θέλατε να επιστρέψετε πίσω στην προεπιλεγμένη ρύθμιση παρά να ξοδεύετε χρόνο μετακινώντας τα τριγύρω, μπορείτε να το κάνετε πατώντας αυτό το κουμπί.