2.7. Επιλογή κατά χρώμα

Το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα σχεδιάστηκε για να επιλέγει περιοχές μιας εικόνας με βάση την χρωματική ομοιότητα. Δουλεύει πολύ σαν το εργαλείο ελεύθερης επιλογής. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το εργαλείο ελεύθερης επιλογής επιλέγει συνεχόμενεςπεριοχές, με όλα τα μέρη συνδεμένα στο αρχικό σημείο με μονοπάτια που δεν περιέχουν μεγάλα κενά, ενώ το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα επιλέγει όλα τα εικονοστοιχεία που είναι αρκετά παρόμοια σε χρώμα με το εικονοστοιχείο που πατάτε, ανεξάρτητα από το πού είναι τοποθετημένα.

2.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsBy Color Select.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift +O.

2.7.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα δεν έχει ειδικά τροποποιητικά πλήκτρα, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογής κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

2.7.3. Εργαλείο χειρισμού

Σχήμα 14.24. Χρήση του εργαλείου επιλογή κατά χρώμα: τα επιλεγμένα εικονοστοιχεία δεν είναι μόνο συνεχόμενα

Χρήση του εργαλείου επιλογή κατά χρώμα: τα επιλεγμένα εικονοστοιχεία δεν είναι μόνο συνεχόμενα

Όσον αφορά το εργαλείο ασαφούς επιλογής, η επιλογή ξεκινά μόλις πατήσετε και η αναφορά είναι το πρώτο πατημένο εικονοστοιχείο. Εάν πατήσετε και σύρετε, μπορείτε να αλλάξετε το κατώφλι όπως και με το εργαλείο ασαφούς επιλογής.

Μπορείτε να μετακινήσετε το περίγραμμα της επιλογής με τα πλήκτρα των βελών, όχι με το ποντίκι.

2.7.4. Επιλογές

Σχήμα 14.25. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Επολέξτε διαφανείς περιοχές, συγχωνευμένο δείγμα, μάσκα σχεδίασης

Αυτές οι τρεις επιλογές δουλεύουν ακριβώς το ίδιο όπως περιγράφηκαν για την ασαφή επιλογή ήδη. Δείτε λεπτομέρειες στο Τμήμα 2.6.4, «Επιλογές».