2.7. Επιλογή κατά χρώμα

Σχήμα 14.30. Επιλογή εικονιδίου εργαλείου χρώματος στην εργαλειοθήκη

Επιλογή εικονιδίου εργαλείου χρώματος στην εργαλειοθήκη

The Select by Color tool is designed to select areas of an image based on color similarity. It works a lot like the Fuzzy Select tool. The main difference between them is that the Fuzzy Select tool selects contiguous regions, with all parts connected to the starting point by paths containing no large gaps; while the Select by Color tool selects all pixels that are sufficiently similar in color to the pixel you click on, regardless of where they are located.

2.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • Από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΕπιλογή κατά χρώμα.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift +O.

2.7.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα δεν έχει ειδικά τροποποιητικά πλήκτρα, μόνο αυτά που επηρεάζουν όλα τα εργαλεία επιλογής κατά τον ίδιο τρόπο. Δείτε Εργαλεία επιλογής για σχετική βοήθεια.

2.7.3. Εργαλείο χειρισμού

Σχήμα 14.31. Χρήση του εργαλείου επιλογή κατά χρώμα: τα επιλεγμένα εικονοστοιχεία δεν είναι μόνο συνεχόμενα

Χρήση του εργαλείου επιλογή κατά χρώμα: τα επιλεγμένα εικονοστοιχεία δεν είναι μόνο συνεχόμενα

Όσον αφορά το εργαλείο ασαφούς επιλογής, η επιλογή ξεκινά μόλις πατήσετε και η αναφορά είναι το πρώτο πατημένο εικονοστοιχείο. Εάν πατήσετε και σύρετε, μπορείτε να αλλάξετε το κατώφλι όπως και με το εργαλείο ασαφούς επιλογής.

Μπορείτε να μετακινήσετε το περίγραμμα της επιλογής με τα πλήκτρα των βελών, όχι με το ποντίκι.

2.7.4. Επιλογές

Σχήμα 14.32. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο επιλογής κατά χρώμα

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Επολέξτε διαφανείς περιοχές, συγχωνευμένο δείγμα, μάσκα σχεδίασης

Αυτές οι τρεις επιλογές δουλεύουν ακριβώς το ίδιο όπως περιγράφηκαν για την ασαφή επιλογή ήδη. Δείτε λεπτομέρειες στο Τμήμα 2.6.4, «Επιλογές».