4.12. Επέκταση

Η εντολή Επέκταση αυξάνει το μέγεθος μιας επιλογής στην τρέχουσα εικόνα. Δουλεύει με παρόμοιο τρόπο με την εντολή Συρρίκνωση, που μειώνει το μέγεθος της επιλογής.

4.12.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through SelectGrow.

4.12.2. Περιγραφή του διαλόγου «Επιλογή επέκτασης»

Σχήμα 16.30. Το παράθυρο διαλόγου «Επιλογή επέκτασης»

Το παράθυρο διαλόγου «Επιλογή επέκτασης»

Επέκταση επιλογής κατά

Μπορείτε να εισάγετε την ποσότητα αύξησης της επιλογής στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μια διαφορετική μονάδα χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού.

4.12.3. Μια ιδιαιτερότητα των επιλογών ορθογωνίου

Κατά την επέκταση ορθογώνιας επιλογής, η τελική επιλογή έχει στρογγυλεμένες γωνίες. Η αιτία για αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Σχήμα 16.31. Γιατί η επέκταση μιας ορθογώνιας επιλογής καταλήγει σε στρογγυλεμένες γωνίες

Γιατί η επέκταση μιας ορθογώνιας επιλογής καταλήγει σε στρογγυλεμένες γωνίες

Εάν δεν θέλετε στρογγυλεμένες γωνίες, μπορείτε να δείτε την εντολή Στρογγυλεμένο ορθογώνιο με ακτίνα 0%.