8.9. Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση

Το εργαλείο φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης ρυθμίζει τα επίπεδα φωτεινότητας (brightness) και αντίθεσης για την ενεργή στρώση ή επιλογή. Αυτό το εργαλείο είναι εύχρηστο, αλλά σχετικά μη προχωρημένο. Τα εργαλεία επιπέδων και καμπύλης επιτρέπουν τη δημιουργία των ίδιων τύπων ρυθμίσεων, αλλά δίνουν επίσης τη δυνατότητα διαφορετικής μεταχείρισης των φωτεινών από τα πιο σκοτεινά χρώματα. Μιλώντας γενικά, το εργαλείο αυτό είναι θαυμάσιο στην εκτέλεση μιας "γρήγορης και βρόμικης" ρύθμισης σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά εάν η εικόνα είναι σημαντική και θέλετε να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη, θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα άλλα εργαλεία.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εκτός από τη χρήση των ρυθμιστικών, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πατώντας το ποντίκι μέσα στην εικόνα και σύροντας ενώ κρατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατημένο. Η κατακόρυφη μετακίνηση του ποντικιού αλλάζει τη φωτεινότητα (brightness). Η οριζόντια κίνηση αλλάζει την αντίθεση. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, μπορείτε είτε να πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει στο παράθυρο διαλόγου, ή να πατήσετε το πλήκτρο Επιστροφή στο πληκτρολόγιό σας.

8.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

8.9.2. Επιλογές

Σχήμα 16.137. Διάλογος επιλογών φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης

Διάλογος επιλογών φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Φωτεινότητα (Brightness)

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για σκούρο) ή θετική (για άνοιγμα) της φωτεινότητας (brightness), μειώνοντας ή αυξάνοντας τους λαμπερούς τόνους.

Αντίθεση

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για μείωση) ή θετική (για αύξηση) της αντίθεσης.

Επεξεργασία αυτών των ρυθμίσεων ως επιπέδων

Για διευκόλυνση της εργασίας σας, αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη μετάβαση στο εργαλείο Στάθμες με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».