3.13. Επούλωση

Αυτό το εργαλείο περιγράφτηκε μια φορά ως «το πινέλο επούλωσης μοιάζει με ένα έξυπνο εργαλείο κλωνοποίησης στα στεροειδή». Και πραγματικά το εργαλείο επούλωσης είναι σχετικά κοντινό με το εργαλείο κλωνοποίησης, αλλά είναι πιο έξυπνο στην αφαίρεση μικρών αποτυχιών σε εικόνες. Μια τυπική χρήση είναι η αφαίρεση των ρυτίδων σε φωτογραφίες. Για να γίνει αυτό τα εικονοστοιχεία δεν αντιγράφονται απλά από την πηγή στον προορισμό, αλλά η περιοχή γύρω από τον προορισμό λαμβάνεται υπόψη πριν την εφαρμογή της κλωνοποίησης. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για αυτό, περιγράφεται σε ένα επιστημονικό έγγραφο του Todor Georgiev [GEORGIEV01].

Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε πρώτα ένα πινέλο με μέγεθος προσαρμοσμένο στο ελάττωμα. Έπειτα Ctrl-πάτημα στην επιθυμητή περιοχή αναπαραγωγής. Απελευθερώστε το πλήκτρο Ctrl και σύρτε το δείγμα στο ελάττωμα. Πάτημα. Εάν το ελάττωμα είναι μικρό, όχι πολύ διαφορετικό από το περιβάλλον του, θα διορθωθεί γρήγορα. Αλλιώς, μπορείτε να το διορθώσετε με επανειλημμένα πατήματα, αλλά με κίνδυνο πασαλείμματος.

3.13.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsPaint toolsHeal.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου H.

3.13.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Το πλήκτρο Ctrl χρησιμοποιείται για επιλογή της πηγής. Μπορείτε να επουλώσετε από οποιαδήποτε στρώση οποιασδήποτε εικόνας, με κλικ στην εμφάνιση εικόνας, με το πλήκτρο Ctrl πατημένο, ενώ η στρώση είναι ενεργή (όπως φαίνεται στο διάλογο στρώσεων). Εάν η στοίχιση ορίζεται σε «μη ευθυγραμμισμένη» ή «ευθυγραμμισμένη» στις επιλογές εργαλείου, έπειτα το σημείο του κλικ γίνεται το αρχικό για την επούλωση: τα δεδομένα εικόνας σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιηθούν όταν αρχίσετε να βάφετε με το εργαλείο επούλωσης. Σε κατάσταση επιλογής πηγής, ο δρομέας αλλάζει σε εικονίδιο σταυρονήματος.

Μετατόπιση

Αφού η πηγή οριστεί, εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο, θα δείτε μια λεπτή γραμμή που συνδέει το προηγούμενο σημείο κλικ με την τρέχουσα τοποθεσία δείκτη. Με κλικ ξανά, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, το εργαλείο θα «επουλώσει» κατά μήκος αυτής της γραμμής.

3.13.3. Επιλογές

Σχήμα 14.77. Επιλογές εργαλείου επούλωσης

Επιλογές εργαλείου επούλωσης

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Δύναμη; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου για προβολή

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει σκληρό περίγραμμα στην επιδιορθωνόμενη περιοχή.

Δειγματοληψία συγχωνευμένων

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η επούλωση δεν υπολογίζεται μόνο από τις τιμές της ενεργής στρώσης, αλλά από όλες τις ορατές στρώσεις.

Δείτε το Τμήμα 3.12, «Κλωνοποίηση» για τη χρήση συγχωνευμένου δείγματος σε μη καταστροφική επεξεργασία εικόνας.

Στοίχιση

Αυτή η επιλογή περιγράφεται στο εργαλείο κλωνοποίησης.

3.13.4. Η επούλωση δεν είναι κλωνοποίηση

Αν και το εργαλείο επούλωσης έχει κοινά χαρακτηριστικά με το εργαλείο κλωνοποίησης στη χρήση, το αποτέλεσμα είναι αρκετά διαφορετικό.

Σχήμα 14.78. Σύγκριση «κλωνοποίησης» και «επούλωσης»

Σύγκριση «κλωνοποίησης» και «επούλωσης»

Κλωνοποίηση στα αριστερά. Όλα τα χρώματα μεταφέρονται.

Επούλωση στα δεξιά. Τα χρώματα μεταφέρονται πολύ λιγότερο, ειδικά στα περιγράμματα όπου τα περιβάλλοντα εικονοστοιχεία του προορισμού λαμβάνονται υπόψη.