3.14. Προοπτική κλωνοποίηση

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη κλωνοποίηση σύμφωνα με την επιθυμητή προοπτική. Πρώτα, ορίστε τις επιθυμητές γραμμές φυγής όπως με το εργαλείο προοπτική. Έπειτα αντιγράψτε την πηγή περιοχής όπως με το εργαλείο κλωνοποίηση.

3.14.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsPaint toolsPerspective Clone.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

3.14.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Ctrl-κλικ επιτρέπει την επιλογή μιας νέας πηγής κλωνοποίησης.

Μετατόπιση

Όταν η πηγή ορίζεται και πατάτε αυτό το πλήκτρο, θα δείτε μια λεπτή γραμμή που συνδέει το προηγούμενο σημείο κλικ με την τρέχουσα τοποθεσία δείκτη. Με κλικ ξανά, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, το εργαλείο θα κλωνοποιήσει κατά μήκος αυτής της γραμμής. Ιδιαίτερα χρήσιμο όταν κλωνοποιείτε από ένα μοτίβο.

3.14.3. Επιλογές

Σχήμα 14.79. Επιλογές εργαλείου προοπτικής κλωνοποίησης

Επιλογές εργαλείου προοπτικής κλωνοποίησης

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Κατάσταση λειτουργίας

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο πρώτα πρέπει να διαλέξετε την τροποποίηση προοπτικής. Αυτή δουλεύει όπως το εργαλείο προοπτική. Έπειτα διαλέγετε προοπτική κλωνοποίηση και χρησιμοποιείτε αυτό ίδια όπως το εργαλείο κλωνοποίηση.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Δύναμη; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου για προβολή

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει ένα σκληρό περίγραμμα στην κλωνοποιημένη περιοχή.

Πηγή, στοίχιση

Αυτό είναι το ίδιο όπως στο εργαλείο κλωνοποίηση.

3.14.4. Παράδειγμα

Σχήμα 14.80. Παράδειγμα «προοπτικής κλωνοποίησης»

Παράδειγμα «προοπτικής κλωνοποίησης»

Με σημειωμένο το «τροποποίηση επιπέδου προοπτικής». Οι γραμμές φυγής έχουν τοποθετηθεί.

Παράδειγμα «προοπτικής κλωνοποίησης»

Με σημειωμένη την επιλογή «προοπτική κλωνοποίησης». Το άσπρο ορθογώνιο έχει κλωνοποιηθεί. Το βλέπετε ότι γίνεται πιο μικρό απομακρυνόμενο.