5.5. Μέτρηση

Το εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιείται για να καταλάβετε τις αποστάσεις εικονοστοιχείων στην εικόνα εργασίας σας. Πατώντας και σύροντας το πλήκτρο του ποντικιού, μπορείτε να προσδιορίσετε τη γωνία και τον αριθμό των εικονοστοιχείων μεταξύ του σημείου πατήματος και πού είναι τοποθετημένος ο δείκτης του ποντικιού. Η πληροφορία εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης ή μπορεί επίσης να εμφανιστεί στο παράθυρο πληροφοριών.

Μια συνηθισμένη περίπτωση χρήσης του «Μέτρηση» είναι ο υπολογισμός της γωνίας περιστροφής όταν ο ορίζοντας είναι στραβός σε μια φωτογραφία. Από το GIMP-2.10.4, δεν πρέπει πια να εκτελέσετε την περιστροφή χειροκίνητα για να ευθυγραμμίσετε τον ορίζοντα: μετά τη μέτρηση της γωνίας, πατήστε απλά το νέο πλήκτρο Ευθυγράμμιση.

Αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευθυγράμμιση οριζόντιων ή κατακόρυφων γραμμών: το σημείο έναρξης εμφανίζεται με μια μικρή γραμμή που δείχνει την κατεύθυνση.

Όταν περνάτε το δείκτη ποντικιού πάνω από το τελικό σημείο μετατρέπεται σε ένα δείκτη μετακίνησης. Έπειτα με κλικ μπορείτε να συνεχίσετε τη μέτρηση.

5.5.1. Γραμμή κατάστασης

Η πληροφορία εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, στον πάτο του παραθύρου εικόνας:

  • Η απόσταση μεταξύ του αρχικού σημείου και του δείκτη ποντικιού, σε εικονοστοιχεία.

  • Γωνία, σε κάθε τέταρτο, από 0° έως 90°.

  • Σχετικές συντεταγμένες δείκτη στο αρχικό σημείο.

5.5.2. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsMeasure.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

5.5.3. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Shift

Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift, πατήστε και σύρτε από ένα υφιστάμενο τελικό σημείο για να δημιουργήσετε μια δεύτερη γραμμή μέτρησης από αυτό το τελικό σημείο. Θα εμφανιστεί η γωνία μεταξύ των δύο γραμμών. Οποιοδήποτε τελικό σημείο μπορεί να μετακινηθεί με πάτημα και μεταφορά. Έτσι, μπορείτε να μετρήσετε οποιαδήποτε γωνία στην εικόνα:

Σχήμα 14.138. Τροποποιητής μετατόπισης

Τροποποιητής μετατόπισης

Πατήστε στο σημείο έναρξης και σύρτε ακολουθώντας μια πλευρά της γωνίας.

Τροποποιητής μετατόπισης

Έπειτα, Shift-πάτημα στο σημείο έναρξης και μεταφορά ακολουθώντας την άλλη πλευρά της γωνίας: παίρνετε την τιμή αυτής της συγκεκριμένης γωνίας.


Ctrl

Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl το εργαλείο μπαίνει σε κατάσταση περιορισμένης ευθείας γραμμής. Ο προσανατολισμός της γραμμής περιορίζεται στο κοντινότερο πολλαπλάσιο των 15 μοιρών.

Ctrl key pressed and click on an end point creates a horizontal guide. The mouse pointer goes with the icon.

Στις καταστάσεις οριζοντίου ή κατακορύφου προσανατολισμού, το Ctrl εναλλάσσει επίσης μεταξύ οριζοντίου και κατακορύφου.

Alt

Με το πλήκτρο Alt και πατώντας ένα τελικό σημείο δημιουργείται ένας κατακόρυφος οδηγός.

Ctrl+Alt

Με αυτό το συνδυασμό πλήκτρου και κλικ σε μια γραμμή μέτρησης μπορείτε να μετακινήσετε τη μέτρηση.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Alt και κλικ σε ακραίο σημείο δημιουργείται ένας κάθετος και ένας οριζόντιος οδηγός.

5.5.4. Επιλογές

Σχήμα 14.139. Επιλογές εργαλείου «Μέτρηση»

Επιλογές εργαλείου «Μέτρηση»

Προσανατολισμός (Ctrl)

Στην κατάσταση Αυτόματα (προεπιλογή), το Ευθυγράμμιση θα προσκολληθεί στην πιο μικρή γωνία μεταξύ της γραμμής μέτρησης και της οριζόντιας ή κατακόρυφης κατεύθυνσης. Η οριζόντια και η κατακόρυφος επιτρέπουν την αντικατάσταση αυτής της συμπεριφοράς καθορίζοντας σαφώς ποια πρέπει να είναι.

Χρήση παραθύρου πληροφοριών

Αυτή η επιλογή θα εμφανίσει ένα διάλογο παραθύρου πληροφοριών που δίνει τις λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα του εργαλείου μέτρησης. Τα αποτελέσματα είναι πιο πλήρη στη γραμμή κατάστασης.

Ευθυγράμμιση

Ο Μετασχηματισμός, η Παρεμβολή και η Περικοπή εξετάζονται στο Τμήμα 3.1, «Κοινά χαρακτηριστικά». Ιδού ένα παράδειγμα ευθυγράμμισης μονοπατιού:

Αρχική εικόνα

Σχεδίαση μονοπατιού

Δημιουργία ορατής διαδρομής

Σχεδιάστε γραμμή μέτρησης στο τμήμα που θέλετε να ισιώσετε

Ευθυγράμμιση

Σχήμα 14.140. Επιλογές περικοπής του «Ευθυγράμμιση»

Επιλογές περικοπής του «Ευθυγράμμιση»

Σχεδίαση γραμμής μέτρησης

Επιλογές περικοπής του «Ευθυγράμμιση»

Ευθυγράμμιση με την επιλογή «Ρύθμιση»

Επιλογές περικοπής του «Ευθυγράμμιση»

Ευθυγράμμιση με την επιλογή «Περικοπή»

Επιλογές περικοπής του «Ευθυγράμμιση»

Ευθυγράμμιση με την επιλογή «Περικοπή στο αποτέλεσμα»

Επιλογές περικοπής του «Ευθυγράμμιση»

Ευθυγράμμιση με την επιλογή «Περικοπή με διατήρηση αναλογίας»


Ευθυγράμμιση: πατήστε σε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε ευθυγράμμιση.

5.5.5. Μέτρηση επιφανειών

Δεν μπορείτε να μετρήσετε επιφάνειες άμεσα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ιστόγραμμα που σας δίνει τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε μια επιλογή.