2.2. Παράθυρο εικόνας

Η διεπαφή χρήστη του GIMP είναι διαθέσιμη σε δύο καταστάσεις: κατάσταση μοναδικού παραθύρου (προεπιλογή) και κατάσταση πολλαπλών παραθύρων που παίρνετε αποεπιλέγοντας το ΠαράθυραΚατάσταση μοναδικού παραθύρου.

Όταν ξεκινάτε το GIMP χωρίς ανοιχτή εικόνα, το παράθυρο εικόνας φαίνεται απόν σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου, ενώ, σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, υπάρχει παράθυρο εικόνας, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ανοιχτή εικόνα.

Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη περιγραφή των συστατικών που είναι παρόντα από προεπιλογή σε ένα συνηθισμένο παράθυρο εικόνας. Μερικά από τα συστατικά μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας εντολές στο μενού προβολή.

Σχήμα 3.5. Η περιοχή εικόνας σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου

Η περιοχή εικόνας σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου

Σχήμα 3.6. Το παράθυρο εικόνας σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου

Το παράθυρο εικόνας σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου

[Σημείωση] Σημείωση

Παρά την κατάσταση μοναδικού παραθύρου, θα χρησιμοποιήσουμε «παράθυρο εικόνας» για την «περιοχή εικόνας».

 1. Γραμμή τίτλου: Η γραμμή τίτλου σε ένα παράθυρο εικόνας χωρίς εικόνα εμφανίζει το «GNU Image Manipulating Program». Ένα παράθυρο εικόνας με εικόνα εμφανίζει το όνομα της εικόνας και τις προδιαγραφές της στη γραμμή τίτλου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στον Διάλογο προτιμήσεων. Η γραμμή τίτλου παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα, όχι από το GIMP, έτσι η εμφάνιση του είναι πιθανόν να ποικίλει με το λειτουργικό σύστημα, τον διαχειριστή παραθύρου και/ή το θέμα.

  Εάν ανοίξατε μια μη xcf εικόνα, «(εισάγεται)» ως αρχείο .xcf και το αρχικό της όνομα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στον πάτο του παραθύρου εικόνας.

  Όταν μια εικόνα τροποποιείται, εμφανίζεται ένας αστερίσκος μπροστά από τον τίτλο.

 2. Main Menu: Directly below the Title Bar appears the Menu bar (unless it has been suppressed). The Main Menu provides access to nearly every operation you can perform on an image. You can also right-click on an image to display a pop-up menu, [1], or by left-clicking on the little «arrow-head» symbol in the upper left corner, called Menu Button, described just below. Many menu commands are also associated with keyboard shortcuts as shown in the menu. You can define your own custom shortcuts for menu actions in the Keyboard Shortcuts Dialog.

 3. Πλήκτρο μενού: Πατήστε το πλήκτρο μενού για την εμφάνιση του κυρίως μενού σε μια στήλη, (απαραίτητο σε κατάσταση πλήρους οθόνης). Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε Shift+F10 για να ανοίξετε το μενού.

 4. χάρακας: Στην προεπιλεγμένη διάταξη, οι χάρακες εμφανίζονται πάνω και αριστερά στη σελίδα. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες για προσδιορισμό των συντεταγμένων στην εικόνα. Η προεπιλεγμένη μονάδα για χάρακες είναι εικονοστοιχεία· χρησιμοποιήστε τις παρακάτω περιγραφόμενες ρυθμίσεις για κάποια άλλη μονάδα εκτός από εικονοστοιχεία.

  Μία από τις πιο σημαντικές χρήσεις των κανόνων είναι η δημιουργία οδηγών. Πάτημα και σύρσιμο ενός κανόνα στην εικόνα για να δημιουργηθεί ένας οδηγός. Οδηγός είναι μια γραμμή που βοηθά στην ακριβή τοποθέτηση αντικειμένων—ή επιβεβαιώνει ότι μια άλλη γραμμή είναι πραγματικά οριζόντια ή κάθετη. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο μετακίνησης, μπορείτε να πατήσετε και να μεταφέρετε έναν οδηγό. Σύρτε έναν οδηγό έξω από την εικόνα για διαγραφή του· μπορείτε πάντα να σύρετε έναν άλλο οδηγό στην εικόνα. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε πολλαπλούς οδηγούς ταυτόχρονα.

  Στην περιοχή του χάρακα, η θέση του δείκτη ποντικιού σημειώνεται με δύο μικρές κεφαλές βέλους που δείχνουν κάθετα και οριζόντια.

 5. Quick Mask Toggle: The small button in the lower left corner of the image toggles the Quick Mask on and off. When the Quick Mask is on, the button is outlined in red. See Quick Mask for more details on this highly useful tool.

 6. Συντεταγμένες δείκτη: Όταν ο δείκτης (δρομέας ποντικιού, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι) είναι στα όρια της εικόνας, η ορθογώνια περιοχή στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εμφανίζει τις τρέχουσες συντεταγμένες του δείκτη. Οι μονάδες είναι οι ίδιες με τους κανόνες.

 7. Μενού μονάδων: Χρησιμοποιείστε το μενού μονάδων για αλλαγή μονάδων που χρησιμοποιούνται για κανόνες και πολλούς άλλους σκοπούς. Η προκαθορισμένη μονάδα είναι εικονοστοιχείο αλλά αλλάζει εύκολα σε cm, ίντσες ή πολλά άλλα χρησιμοποιώντας αυτό το μενού. Σημειώστε ότι η ρύθμιση του «Κουκκίδα για κουκκίδα» στο μενού προβολή επηρεάζει την κλιμάκωση της εμφάνισης: δείτε Κουκκίδα για κουκκίδα για περισσότερες πληροφορίες.

 8. Πλήκτρο εστίασης: Υπάρχουν κάμποσοι τρόποι για αυξομείωση της εστίασης της εικόνας, αλλά το πλήκτρο εστίασης είναι ίσως ο πιο απλός. Μπορείτε άμεσα να καταχωρήσετε ένα επίπεδο εστίασης στο πλαίσιο κειμένου για ακριβή έλεγχο.

 9. Περιοχή κατάστασης: Η περιοχή κατάστασης είναι στο κάτω μέρος του παραθύρου εικόνας. Από προεπιλογή, η περιοχή κατάστασης εμφανίζει το αρχικό όνομα του αρχείου εικόνας.xcf και την ποσότητα της μνήμης του συστήματος που χρησιμοποιεί η εικόνα. Παρακαλώ χρησιμοποιείστε επεξεργασίαπροτιμήσειςπαράθυρα εικόναςτίτλος και κατάσταση για προσαρμογή των εμφανιζόμενων πληροφοριών στη γραμμή κατάστασης. Κατά τη διάρκεια χρονοβόρων διαδικασιών, η περιοχή κατάστασης δείχνει προσωρινά την τρέχουσα διαδικασία και πόσο πλήρης η διαδικασία είναι.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Σημειώστε ότι η χρησιμοποιούμενη μνήμη από την εικόνα είναι πολύ διαφορετική από το μέγεθος αρχείου της εικόνας. Για παράδειγμα, μια εικόνα .PNG 70Kb μπορεί να καταλαμβάνει 246Kb στη RAM όταν εμφανίζεται. Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τη διαφορά στη χρήση μνήμης. Πρώτος, ένα αρχείο .PNG είναι συμπιεσμένη μορφής και η εικόνα αναπαράγεται σε RAM σε ασυμπίεστη μορφή. Δεύτερος, το GIMP χρησιμοποιεί επιπρόσθετη μνήμη και αντίγραφα της εικόνας, για χρήση από την εντολή αναίρεση.

 10. Πλήκτρο αναίρεσης: Κατά τη διάρκεια σύνθετων χρονοβόρων λειτουργιών, συνήθως ένα πρόσθετο, το πλήκτρο ακύρωσης εμφανίζεται προσωρινά στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο ακύρωσης για να σταματήσετε τη λειτουργία.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Μερικά πρόσθετα αντιδρούν άσχημα εάν ακυρωθούν, αφήνοντας μερικές φορές κατεστραμμένα κομμάτια εικόνας πίσω τους.

 11. Έλεγχος περιήγησης: Αυτό είναι ένα μικρό σταυρωτό πλήκτρο στην κάτω δεξιά γωνία της εμφάνισης της εικόνας. Πάτημα και κράτημα (μην ελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού) στον έλεγχο περιήγησης για την εμφάνιση προεπισκόπησης της περιήγησης. Η προεπισκόπηση περιήγησης έχει μια μικροσκοπική προβολή της εικόνας με την εμφανιζόμενη περιοχή περιγεγραμμένη. Χρησιμοποιήστε την περιήγηση προεπισκόπησης για γρήγορη εστίαση σε διαφορετικό μέρος της εικόνας - μετακινήστε το ποντίκι, ενώ κρατάτε το ποντίκι πατημένο. Το παράθυρο περιήγησης είναι συχνά ο πιο κατάλληλος τρόπος για γρήγορη περιήγηση γύρω από μια μεγάλη εικόνα, ενώ εμφανίζεται μόνο ένα μικρό κομμάτι. (Δείτε διάλογος περιήγησης για άλλους τρόπους πρόσβασης του παραθύρου περιήγησης). (Εάν το ποντίκι σας έχει μεσαίο πλήκτρο, πατήστε και σύρτε με αυτό για εστίαση της εικόνας).

 12. Ανενεργή περιοχή συμπληρώματος: Όταν οι διαστάσεις της εικόνας είναι μικρότερες από το παράθυρο της εικόνας, αυτή η περιοχή συμπληρώματος ξεχωρίζει την εμφάνιση της ενεργής εικόνας από το υπόλοιπο της διεπαφής χρήστη, ώστε να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε γενικά φίλτρα ή λειτουργίες στην ανενεργό περιοχή.

 13. Εμφάνιση εικόνας: Το πιο σημαντικό μέρος του παραθύρου εικόνας είναι, φυσικά, η επιφάνεια προβολής της εικόνας ή καμβάς. Κατέχει την κεντρική περιοχή του παραθύρου, περιβαλλόμενη από μια κίτρινη διάστικτη γραμμή που δείχνει τα όρια της εικόνας, σε ένα ουδέτερο γκρι παρασκήνιο. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο εστίασης της εμφάνισης της εικόνας με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβάνοντας τη ρύθμιση εστίασης που περιγράφεται πιο κάτω.

 14. Εναλλαγή αυξομείωσης παράθυρου εικόνας: Χωρίς την ενεργοποίηση αυτού του γνωρίσματος, εάν αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου της εικόνας με πάτημα και σύρσιμο των ορίων του περιγράμματος, το μέγεθος της εικόνας και της εστίασης δεν αλλάζει. Εάν μεγαλώσετε το παράθυρο, για παράδειγμα, τότε θα δείτε περισσότερη εικόνα. Εάν αυτό το πλήκτρο πατηθεί, εντούτοις, η εικόνα αυξομειώνεται όταν το παράθυρο αυξομειώνεται έτσι ώστε (συνήθως) το ίδιο τμήμα της εικόνας εμφανίζεται πριν και μετά την αυξομείωση του παραθύρου.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Σύρσιμο και απόθεση εικόνας στο παράθυρο εργαλειοθήκης από περιηγητή αρχείων για άνοιγμα εικόνας στο δικό της παράθυρο εικόνας ή καρτέλα.

Σύρσιμο αρχείου εικόνας στο διάλογο στρώσεων το προσθέτει στην εικόνα ως νέα στρώση.

Το μέγεθος της εικόνας και του παραθύρου εικόνας μπορεί να είναι διαφορετικά. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα στο παράθυρο και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας δύο συντομεύσεις πληκτρολογίου:[1] Χρήστες με Apple Macintosh και ποντίκι ενός πλήκτρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ctrl+πλήκτρο του ποντικιού.