5. Άλλα εργαλεία

Για να προσπελάσετε αυτά τα εργαλεία, επιλέξτε Εργαλεία από το μενού εικόνας.

5.1. Επισκόπηση

«Άλλα» εργαλεία είναι απλά εκείνα τα εργαλεία που δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε κύρια ομάδα εργαλείων.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία: