5. Άλλα εργαλεία

To access these tools, select Tools from the main menu.

5.1. Επισκόπηση

«Άλλα» εργαλεία είναι απλά εκείνα τα εργαλεία που δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε κύρια ομάδα εργαλείων.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία: