5.6. Εστίαση

Το εργαλείο εστίασης χρησιμοποιείται για αλλαγή της στάθμης εστίασης της εικόνας εργασίας σας. Με κλικ μόνο στην εικόνα, η εστίαση εφαρμόζεται σε όλη την εικόνα. Αλλά μπορείτε επίσης με κλικ και σύρσιμο ο δείκτης του ποντικιού να δημιουργήσει ένα ορθογώνιο εστίασης. Έπειτα, η ενέργεια αυτού του ορθογωνίου είναι καλύτερα κατανοητή εάν η επιλογή «Να επιτρέπεται αλλαγή μεγέθους παραθύρου» είναι ασημείωτη: μπορείτε να δείτε ότι το περιεχόμενο αυτού του ορθογωνίου θα μεγαλώσει ή θα μικρύνει έτσι ώστε η μεγαλύτερη του διάσταση να ταιριάζει με την αντίστοιχη διάσταση του παραθύρου εικόνας (εάν η μεγαλύτερη διάσταση του ορθογωνίου είναι το πλάτος, τότε θα ταιριάζει με το πλάτος του παραθύρου εικόνας).

5.6.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsZoom.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

5.6.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Πατώντας το Ctrl με κλικ σε ένα σημείο της εικόνας σας θα αλλάξετε την κατεύθυνση εστίασης από μεγέθυνση σε σμίκρυνση.

Ctrl+Τροχός ποντικιού

Γυρίζοντας τον τροχό ποντικιού, ενώ πατάτε το Ctrl, μεταβάλλει τη στάθμη εστίασης.

5.6.3. Επιλογές

Σχήμα 14.142. Επιλογές εργαλείου εστίασης

Επιλογές εργαλείου εστίασης

Αυτόματη αλλαγή μεγέθους παραθύρου

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στον καμβά να αλλάξει μέγεθος, εάν η στάθμη εστίασης το υπαγορεύει.

Εναλλαγή εργαλείου

Οι δύο διαθέσιμες εναλλαγές εργαλείου χρησιμοποιούνται για αλλαγή της κατεύθυνσης εστίασης μεταξύ μεγέθυνσης και σμίκρυνσης.

5.6.4. Μενού εστίασης

Η χρήση του εργαλείου εστίασης δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για εστίαση μιας εικόνας. Το μενού εστίασης παρέχει πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες για αλλαγή της στάθμης μεγέθυνσης της εικόνας. Π.χ., μπορείτε εύκολα να διαλέξετε μια ακριβή στάθμη μεγέθυνσης από αυτό το μενού.