5.11. Φίλτρα προβολής

Αυτή η εντολή δείχνει ένα παράθυρο διαλόγου όταν εκτελείται. Αυτό το παράθυρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των φίλτρων εμφάνισης και των επιλογών τους. Τα φίλτρα εμφάνισης δεν πρέπει να συγχέονται με τα φίλτρα στο μενού Φίλτρα. Τα φίλτρα εμφάνισης δεν μεταβάλουν τα δεδομένα της εικόνας, αλλά μόνο μια εμφάνιση της. Μπορείτε να φανταστείτε τα φίλτρα εμφάνισης σαν μεγάλα παράθυρα πριν την οθόνη σας. Αλλάζουν την αντίληψη της εικόνας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για πράγματα όπως προσομοιώσεις εκτύπωσης, έλεγχο της διαχείρισης χρώματος, αλλά επίσης προσομοίωση της ελαττωματικής όρασης χρώματος.

5.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ViewDisplay Filters….

5.11.2. Περιγραφή του διαλόγου «Εμφάνιση φίλτρων»

Σχήμα 16.47. Ο διάλογος «φίλτρα εμφάνισης χρώματος»

Ο διάλογος «φίλτρα εμφάνισης χρώματος»

Αυτός ο διάλογος έχει δύο μικρά πλαίσια επιλογής. Το αριστερό πλαίσιο επιλογής εμφανίζει τα διαθέσιμα φίλτρα. Μπορείτε να μετακινήσετε ένα φίλτρο στο δεξί πλαίσιο επιλογής επιλέγοντας το και κλικ στο δεξί βέλος. Το παράθυρο ενεργά φίλτρα στα δεξιά εμφανίζει φίλτρα που έχετε διαλέξει και τα οποία θα εφαρμοστούν εάν το διπλανό πλαίσιο σημειωθεί. Μπορείτε να μετακινήσετε φίλτρα από το δεξί πλαίσιο επιλογής στο αριστερό χρησιμοποιώντας το κουμπί αριστερό βέλος. Εάν διαλέξετε ένα φίλτρο με κλικ στο όνομα του, οι επιλογές του εμφανίζονται κάτω από τα δύο πλαίσια επιλογής, στην περιοχή ρύθμιση επιλεγμένου φίλτρου.

5.11.3. Ελαττωματική όραση χρώματος

Οι εικόνες που δημιουργήσατε, ελπίζουμε, να ειδωθούν από πολλούς ανθρώπους σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Η εικόνα που δείχνει τόσο υπέροχη στην οθόνη σας ίσως να φαίνεται κάπως διαφορετική σε ανθρώπους με ελαττώματα όρασης ή σε μια οθόνη με διαφορετικές ρυθμίσεις από τις δικές σας. Μερικές πληροφορίες ίσως να μην είναι καν ορατές.

Σχήμα 16.48. Περιγραφή του διαλόγου «Χρώμα ελαττωματικής όρασης»

Περιγραφή του διαλόγου «Χρώμα ελαττωματικής όρασης»

5.11.3.1. Επιλογές
Τύπος ανεπάρκειας χρώματος

Σε αυτό το πτυσσόμενο μενού μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ:

Πρωτανωπία[7] (αναισθησία στο κόκκινο)

Η πρωτανωπία είναι ένα οπτικό ελάττωμα του κόκκινου χρώματος. Είναι η γνωστή αχρωματοψία (τύφλωση σε κόκκινο-πράσινο). Η αχρωματοψία συμβαίνει σχετικά συχνά στον πληθυσμό.

Η πρωτανωπία είναι στην πραγματικότητα πιο σύνθετη από αυτό· ένα πρόσωπο με αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να δει ούτε το κόκκινο ούτε το πράσινο, αν και είναι ευαίσθητος στο κίτρινο και γαλάζιο. Επιπλέον, έχει απώλεια της αίσθησης φωτεινότητας και οι αποχρώσεις είναι μετατοπισμένες προς τα μικρά μήκη κύματος.

Δευτερανωπία (έλλειψη ευαισθησίας στο πράσινο)

Με την δευτερανωπία, το άτομο έχει ελάττωμα στην πράσινη όραση. Η δευτερανωπία στην πραγματικότητα όπως και η πρωτανωπία, επειδή το άτομο έχει απώλεια της αίσθησης του κόκκινου και του πράσινου, αλλά δεν έχει απώλεια φωτεινότητας ή μετατόπιση απόχρωσης.

Τριτανωπία (αναισθησία στο γαλάζιο)

Με την τριτανωπία, το άτομο έχει ελάττωμα στην αντίληψη του γαλάζιου και του κίτρινου, αν και είναι ευαίσθητο ακόμα στο κόκκινο και πράσινο. Του λείπει μερική αίσθηση φωτεινότητας και οι αποχρώσεις μετατοπίζονται προς τα μεγάλα μήκη κύματος.

5.11.3.2. Παραδείγματα

Σχήμα 16.49. Παράδειγμα πρωτανωπίας

Παράδειγμα πρωτανωπίας

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα πρωτανωπίας

Ένα άτομο αχρωματικό στο κόκκινο δεν μπορεί να δει κόκκινο (255,0,0) κείμενο σε μαύρο (0,0,0) υπόβαθρο.


Σχήμα 16.50. Παραδείγματα των τριών τύπων ελαττωματικής όρασης σε μια εικόνα

Παραδείγματα των τριών τύπων ελαττωματικής όρασης σε μια εικόνα

Κανονική όραση

Παραδείγματα των τριών τύπων ελαττωματικής όρασης σε μια εικόνα

Πρωτανωπία

Παραδείγματα των τριών τύπων ελαττωματικής όρασης σε μια εικόνα

Δευτερανωπία· στη δευτερανωπία, το κίτρινο μετατοπίζεται προς το κόκκινο.

Παραδείγματα των τριών τύπων ελαττωματικής όρασης σε μια εικόνα

Τριτανωπία· στην τριτανωπία το πράσινο αντιπροσωπεύεται ελαφρά στην γαλάζια περιοχή.


5.11.4. Γάμμα

Σχήμα 16.51. Ο διάλογος «γάμα»

Ο διάλογος «γάμα»


Η αντιστοίχηση μεταξύ ηλεκτρικής έντασης και χρωματικής φωτεινότητας δεν είναι ακριβής και εξαρτάται από τη συσκευή (κάμερα, σαρωτής, οθόνη, κλ.). «Γάμα» είναι ένας συντελεστής που χρησιμοποιείται για διόρθωση αυτής της αντιστοίχησης. Η εικόνα σας πρέπει να είναι ορατή σε σκοτεινές και ανοιχτές περιοχές, ακόμα κι αν εμφανίζεται στην οθόνη με υπερβολική ή ανεπαρκή φωτεινότητα. Το φίλτρο εμφάνισης «γάμα» σας επιτρέπει να πάρετε μια ιδέα της εμφάνισης της εικόνας σας κάτω από αυτές τις συνθήκες.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Σε περίπτωση που θέλετε όχι μόνο να αλλάξετε τη γάμα της τρέχουσας εμφάνισης, αλλά να αλλάξετε και τη γάμα μες την ίδια την εικόνα, μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή στο Τμήμα 8.10, «Στάθμες».

5.11.5. Αντίθεση

Σχήμα 16.52. Ο διάλογος «Αντίθεση»

Ο διάλογος «Αντίθεση»


Εδώ, είμαστε πίσω στον ιατρικό τομέα. «Ευαισθησία αντίθεσης» είναι η ικανότητα του οπτικού συστήματος να ξεχωρίζει ελαφριές διαφορές στην αντίθεση. Μερικά άτομα με καταρράκτη (που σημαίνει ότι οι φακοί έχουν αδιαφανείς κρυστάλλους που διασπείρουν το φως πάνω από τον αμφιβληστροειδή) ή ασθένειες του αμφιβληστροειδή (π.χ., οφειλόμενες στο διαβήτη, που καταστρέφουν τα ραβδία και τα κωνία) έχουν ένα ελάττωμα στην ευαισθησία της αντίθεσης: π.χ., έχουν δυσκολίες στη διάκριση σημείων σε ένα φόρεμα.

Εάν ενδιαφερόσαστε για αυτό το θέμα, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστό για «ευαισθησία αντίθεσης».

5.11.5.1. Επιλογές
Κύκλοι αντίθεσης

Με το φίλτρο «Αντίθεση», μπορείτε να δείτε την εικόνα σαν να υποφέρατε από καταρράκτη. Ίσως πρέπει να αυξήσετε την αντίθεση της εικόνας, έτσι ώστε η γιαγιά σας να μπορεί να το δει καλά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο πολύ χαμηλές τιμές των παραμέτρων κύκλων αντίθεσης ενδιαφέρουν. Υψηλότερες τιμές δημιουργούν ένα παράπλευρο φαινόμενο που δεν μας ενδιαφέρει εδώ: εάν αυξήσετε την τιμή φωτεινότητας πάνω από 255, εμφανίζονται συμπληρωματικά χρώματα.

5.11.6. Προειδοποίηση περικοπής

Σχήμα 16.53. Ο διάλογος «Προειδοποίηση περικοπής»

Ο διάλογος «Προειδοποίηση περικοπής»

Αυτό το φίλτρο επιτρέπει την οπτικοποίηση υποεκτιθεμένων και υπερεκτιθεμένων περιοχών μιας φωτογραφίας με χρώματα διαμορφωμένα από τον χρήστη. Για τώρα, ταιριάζει με εικόνες όπου τα χρώματα είναι αποθηκευμένα με ακρίβεια κινητής υποδιαστολής. Θα επωφεληθείτε κυρίως από αυτό, εάν δουλεύετε σε 16-/32-δυαδικά ανά κανάλι αιωρούμενων εικόνων όπως EXR και TIFF.

5.11.6.1. Επιλογές
Εμφάνιση σκιών

Ενεργοποίηση οπτικοποίησης για υποεκτιθέμενα εικονοστοιχεία (λιγότερο από 0 σε κατάσταση 32 δυαδικών κινητής).

Χρώμα σκιών

Θα χρησιμοποιηθεί το διαμορφωμένο χρώμα από τον χρήστη για να γεμίσει τα υποεκτιθέμενα εικονοστοιχεία.

Εμφάνιση επισημάνσεων

Ενεργοποίηση οπτικοποίησης για υπερεκτιθέμενα εικονοστοιχεία (περισσότερο από 1 σε κατάσταση 32 δυαδικών κινητής).

Επισημαίνει χρώμα

Θα χρησιμοποιηθεί το διαμορφωμένο χρώμα από τον χρήστη για να γεμίσει υπερεκτιθέμενα εικονοστοιχεία.

Εμφάνιση εικονικού

Ενεργοποίηση οπτικοποίησης για εικονοστοιχεία όχι αριθμού (NaN), ορατά μόνο όταν υπάρχει σφάλμα διαίρεσης με μηδέν και τα παρόμοια.

Εικονικό χρώμα

Θα χρησιμοποιηθεί το διαμορφωμένο από τον χρήστη χρώμα για να γεμίσει εικονοστοιχεία NaN.

Συμπερίληψη του συστατικού άλφα

Όταν ενεργοποιηθεί, περιλαμβάνει το συστατικό άλφα στην προειδοποίηση.

Συμπερίληψη διαφανών εικονοστοιχείων

Όταν ενεργοποιηθεί, περιλαμβάνει τα πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία στην προειδοποίηση.[7] Ελληνικά: πρώτ: πρώτο (χρώμα στο σύστημα χρώματος RGB): άνευ: άρνηση· οπία: όραση.