2.6. Διάλογος περιήγησης

Σχήμα 15.19. Διάλογος περιήγησης

Διάλογος περιήγησης

Ο διάλογος πλοήγησης σχεδιάστηκε για να προσφέρει εύκολη μετακίνηση γύρω από την ενεργή εικόνα, εάν η εστίαση ορίζεται μεγαλύτερη από το παράθυρο της εικόνας που μπορεί να εμφανίσει. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα λευκό χρωματιστό ορθογώνιο, που δείχνει την τοποθεσία της τρέχουσας περιοχής προβολής συγκριτικά με την εικόνα. Σε αυτό το ορθογώνιο, ο δείκτης ποντικιού παίρνει τη μορφή ενός χεριού που πιάνει· έξω από αυτό το ορθογώνιο, παίρνει τη μορφή ενός χεριού με δείκτη κατάδειξης.

Για να αλλάξετε την περιοχή προβολής:

2.6.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsNavigation;

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλογή Προσθήκη καρτέλαςΠεριήγηση,

  • from the main menu: ViewNavigation window.

  • If you have scrollbars enabled, then you can access it more quickly (but without the zoom functions) by clicking on the icon at the right bottom corner of the image window where both scrollbars end.

2.6.2. Χρήση του διαλόγου περιήγησης

Ο ολισθητής

Επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο επιπέδου εστίασης, πιο ακριβής από την εντολή Εστίαση. Αυτός ο ολισθητής μπορεί επίσης να μετακινηθεί χρησιμοποιώντας τον τροχό ποντικιού όταν ο δείκτης ποντικιού είναι στον ολισθητή, ή Ctrl και τροχός ποντικιού.

Τα κουμπιά

Zoom Out Zoom In and Zoom 1:1 are self explanatory.

Προσαρμογή του επιπέδου μεγέθυνσης ώστε να φαίνεται όλη η εικόνα

Ο λόγος εστίασης ρυθμίζεται, έτσι ώστε η συνολική εικόνα να γίνεται ορατή στο παράθυρο όπως είναι.

Προσαρμογή του επιπέδου εστίασης ώστε να χρησιμοποιείται το παράθυρο βέλτιστα

Το μέγεθος εικόνας και η εστίαση ρυθμίζονται ώστε η εικόνα να εμφανίζεται πλήρως με τη μικρότερη εστίαση.

Συρρίκνωση του παραθύρου εικόνας στο μέγεθος της εμφάνισης της εικόνας

Επαναφορά του παραθύρου εικόνας στο μέγεθος που επιτρέπει να εμφανίζεται πλήρως η εικόνα με αμετάβλητη την εστίαση. Αυτή η εντολή είναι επίσης διαθέσιμη ως είσοδος μενού. Δείτε Τμήμα 5.8, «Συρρίκνωση παραθύρου» για λεπτομέρειες.