5.23. Χρώμα υποβάθρου

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του καμβά που περιβάλλει την εικόνα χρησιμοποιώντας την εντολή Χρώμα υπόβαθρου. Ο καμβάς είναι η επιφάνεια που κάθεται η εικόνα. Φαίνεται σαν πλαίσιο γύρω από την εικόνα στο παράθυρο εικόνας. Αυτό είναι απλά θέμα προσωπικής προτίμησης, αφού το χρώμα υπόβαθρου δεν επιδρά στην ίδια την εικόνα. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το χρώμα δεν είναι το ίδιο με το χρώμα που χρησιμοποιείται από το εργαλείο γεμίσματος.

5.23.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through ViewPadding Color.

5.23.2. Επιλογές «Χρώμα υπόβαθρου»

Από θέμα

Το χρώμα του θέματος που καθορίζεται στο Προτιμήσεις θέματος χρησιμοποιείται.

Ανοιχτό/σκοτεινό χρώμα ελέγχου

Το σημάδι αναπαριστά διαφάνεια, που καθορίζεται στο Προτιμήσεις εμφάνισης χρησιμοποιείται.

Προσαρμοσμένο χρώμα…

Ανοίγει το παράθυρο επιλογής χρώματος που σας επιτρέπει να διαλέξετε ένα χρώμα για χρήση.

Διατήρηση συμπληρώματος στην κατάσταση «Εμφάνιση όλων»

Στην κατάσταση «Εμφάνιση όλων» μπορείτε να δείτε εικονοστοιχεία εκτός του καμβά. Όταν αυτή η δυνατότητα δεν είναι επιλεγμένη, η περιοχή εκτός του καμβά γεμίζει με ένα μοτίβο σκακιέρας, ακόμη και αν έχετε επιλέξει ένα προσαρμοσμένο χρώμα συμπλήρωσης. Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο καμβάς έχει το προσαρμοσμένο χρώμα γεμίσματος.

Όπως στις προτιμήσεις

Το επιλεγμένο χρώμα στο Εμφάνιση παραθύρου εικόνας χρησιμοποιείται.