5.3. Εμφάνιση όλων

Η εντολή Εμφάνιση όλων εμφανίστηκε στο GIMP-2.10.14. Καθιστά ορατά όλα τα εικονοστοιχεία που είναι έξω από τον καμβά και αποτελούν κανονικά μέρος της εικόνας. Αυτό σας επιτρέπει να σύρετε νέες στρώσεις και εικόνες έξω από τον καμβά προσωρινά για να δουλέψετε με αυτές.

5.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕμφάνιση όλων.

5.3.2. Βασικές αρχές της εντολής «Εμφάνιση όλων»

Όταν ανοίγετε απλώς μια εικόνα, το μέγεθος του καμβά είναι το ίδιο με το μέγεθος της εικόνας και η εφαρμογή της εντολής «Εμφάνιση όλων», φυσικά δεν δίνει τίποτα, επειδή δεν υπάρχει εικονοστοιχείο έξω από τον καμβά. Γι΄αυτό μεγεθύνετε τη στρώση χρησιμοποιώντας το Εργαλείο κλιμάκωσης.

Σχήμα 16.49. Εμφάνιση όλων

Εμφάνιση όλων

Μεγεθυσμένη στρώση. Η εντολή δεν είναι σημειωμένη.

Εμφάνιση όλων

Μεγεθυσμένη στρώση. Η εντολή είναι σημειωμένη.


Όταν η εντολή «Εμφάνιση όλων» δεν είναι σημειωμένη, τα εικονοστοιχεία που φεύγουν έξω από τα όρια του καμβά δεν είναι ορατά.

When the command is checked, all pixels outside the canvas are visible (if the layer size is enough). You can see:

  • Τα όρια του καμβά ως κόκκινη διάστικτη γραμμή. Μπορείτε να βάψετε έξω από τον καμβά, στο όριο της στρώσης. Οι αλλαγές που έγιναν έξω από τον καμβά δεν εξάγονται με την εικόνα, εκτός και μεγεθύνετε το μέγεθος του καμβά χρησιμοποιώντας το Μέγεθος καμβά.

  • Τα όρια της στρώσης ως κίτρινη διάστικτη γραμμή.

  • Μια μεγάλη περιοχή σκακιέρας που δεν δείχνει κανένα εικονοστοιχείο.

    Η περιοχή σκακιέρας είναι αόριστη: οποιοδήποτε κι αν είναι το μέγεθος παραθύρου της εικόνας, επιμένει.

5.3.3. Χρήση της εντολής «Εμφάνιση όλων»

Θα κλωνοποιήσουμε από μια νέα εικόνα στην εικόνα.

  • Ανοίξτε την εικόνα σας, σημειώστε «Εμφάνιση όλων» και μεγεθύνετε τη στρώση.

  • Ανοίξτε τη νέα εικόνα. Δημιουργείται μια νέα στρώση για αυτήν τη νέα εικόνα. Πατήστε και μεταφέρτε αυτήν τη νέα στρώση στην εικόνα σας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετακίνησης για να βάλετε τη νέα εικόνα έξω από τον καμβά.

  • Κάντε τη νέα στρώση ενεργή. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο κλωνοποίησης και Ctrl-πάτημα στη νέα εικόνα για να την καταστήσετε προέλευση.

  • Κάντε τη στρώση εικόνας ενεργή. Βάψτε την εικόνα σας για να κλωνοποιήσετε την προέλευση. Βλέπετε ότι τα εικονοστοιχεία στην περιοχή σκακιέρας κλωνοποιούνται.