12.8. Ο περιηγητής διαδικασίας

Η εντολή Περιηγητής διαδικασίας εμφανίζει τις διαδικασίες στο PDB, τη βάση δεδομένων των διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες είναι συναρτήσεις που καλούνται από τα σενάρια ή πρόσθετα.

12.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through HelpProcedure Browser.

12.8.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής διαδικασίας»

Σχήμα 16.256. Το παράθυρο διαλόγου «Περιηγητής διαδικασίας»

Το παράθυρο διαλόγου «Περιηγητής διαδικασίας»

Η πιο πάνω μορφή δείχνει το παράθυρο διαλόγου του Περιηγητής διαδικασίας. Εάν πατήσετε σε ένα στοιχείο στην κυλιόμενη λίστα στα αριστερά, πληροφορίες για αυτό εμφανίζονται στα δεξιά. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μια ειδική διαδικασία ερωτώντας τη διαδικασιακή βάση δεδομένων με μια κανονική έκφραση στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση::

κατά όνομα

Δείχνει μια λίστα διαδικασιών που έχουν κωδικά ονόματα που περιέχουν το μέρος του ονόματος που εισάγατε.

κατά περιγραφή

Δείχνει μια λίστα διαδικασιών που έχουν κείμενο παρουσίασης που περιέχουν τη λέξη που εισάγατε.

κατά βοήθεια

Δείχνει μια λίστα διαδικασιών που έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες κειμένου που περιέχει τη λέξη που εισάγατε.

κατά συγγραφέα

Δείχνει μια λίστα διαδικασιών που δημιουργήθηκαν από τον συγγραφέα που έχει το μέρος του ονόματος που εισάγατε.

κατά πνευματικά δικαιώματα

Δείχνει μια λίστα διαδικασιών της οποίας τα δικαιώματα ανήκουν σε κάποιον που έχει το μέρος του ονόματος που εισάγατε.

κατά ημερομηνία

Δείχνει μια λίστα διαδικασιών που έχει ημερομηνία του χρόνου που ταιριάζει με το χρόνο που εισάγατε.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το ερώτημα επεξεργάζεται με κείμενο, αλλά όχι τιμή ημερομηνίας, έτσι δεν μπορείτε να βρείτε κάποιες εισόδους διαδικασίας ακόμα κι αν η ημερομηνία τους περιέχει το χρόνο που εισάγατε. Π.χ., μια διαδικασία χρονολογημένη 2000-2005 δεν ταιριάζει, εάν αναζητάτε διαδικασίες με 2001, αλλά ταιριάζει με 2000 ή 2005.

κατά τύπο

Δείχνει έναν κατάλογο διαδικασιών που έχουν έναν από τους τέσσερις τύπους: «Εσωτερική διαδικασία GIMP», «Πρόσθετο GIMP», «Επέκταση GIMP », ή «Προσωρινή διαδικασία».