6.5. Αναλαμπή διαβάθμισης

6.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.111. Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής διαβάθμισης

Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής διαβάθμισης

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής διαβάθμισης

Εφαρμογή φίλτρου «αναλαμπή διαβάθμισης»


Το εφέ αναλαμπής διαβάθμισης θυμίζει το αποτέλεσμα που παίρνετε όταν φωτογραφίζετε μια εκτυφλωτική πηγή φωτός, με στεφάνι και ακτινοβολίες γύρω από την πηγή. Η εικόνα αναλαμπής διαβάθμισης έχει τρία συστατικά: λάμψη που είναι η μεγάλη κεντρική πύρινη σφαίρα, ακτίνες και δευτερεύουσες αναλαμπές

6.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowGradient Flare….

6.5.3. Επιλογές

Οι ρυθμίσεις της καρτέλας επιτρέπουν το χειροκίνητο ορισμό των παραμέτρων, ενώ η καρτέλα επιλογέα επιτρέπει τις προεπιλογές σε μια λίστα.

Προεπισκόπηση

Όταν σημειωθεί το προεπισκόπηση αυτόματης ενημέρωσης, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση χωρίς τροποποίηση της εικόνας μέχρι να πατήσετε το κουμπί εντάξει.

6.5.3.1. Ρυθμίσεις

Σχήμα 17.112. Οι επιλογές φίλτρου «αναλαμπή διαβάθμισης» (ρυθμίσεις)

Οι επιλογές φίλτρου «αναλαμπή διαβάθμισης» (ρυθμίσεις)

Κέντρο

Μπορείτε να ορίσετε τις συντεταγμένες Χ και Υ (εικονοστοιχεία) χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισόδου ή με κλικ στην προεπισκόπηση. Η αρχική συντεταγμένη είναι στην πάνω αριστερή γωνία.

Παράμετροι
Ακτίνα

Η ακτίνα του αποτελέσματος. Ο ολισθητής περιορίζει την περιοχή των δυνατών τιμών, αλλά χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισόδου μπορείτε να εισάγετε μεγαλύτερες τιμές.

Περιστροφή

Στροφή του αποτελέσματος.

Περιστροφή απόχρωσης

Αλλαγή χροιάς (χρώματος) του αποτελέσματος.

Γωνία διανύσματος

Στροφή των δευτερευουσών αναλαμπών.

Μήκος διανύσματος

Διαφοροποίηση της απόστασης που εφαρμόζεται στις δευτερεύουσες αναλαμπές.

Προσαρμοστική υπερδειγματοληψία

Ρυθμίσεις των εξομαλυντικών επόμενων παραμέτρων όπως βάθος και κατώφλι. (Δείτε επίσης Υπερδειγματοληψία .)

6.5.3.2. Επιλογέας

Σχήμα 17.113. Οι επιλογές φίλτρου «αναλαμπή διαβάθμισης» (επιλογέας)

Οι επιλογές φίλτρου «αναλαμπή διαβάθμισης» (επιλογέας)

Η καρτέλα επιλογέα επιτρέπει την επιλογή μοτίβου αναλαμπής διαβάθμισης, για αλλαγή και αποθήκευση της.

Νέο

Με κλικ σε αυτό το κουμπί, δημιουργείτε ένα νέο μοτίβο αναλαμπής διαβάθμισης. Δώστε του ένα όνομα της επιλογής σας.

Επεξεργασία

Αυτό το κουμπί εμφανίζει τον επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης (δείτε παρακάτω).

Αντιγραφή

Αυτό το κουμπί επιτρέπει το διπλασιασμό του επιλεγμένου μοτίβου αναλαμπής διαβάθμισης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αντίγραφο χωρίς μεταβολή του αρχικού.

Διαγραφή

Αυτό το κουμπί διαγράφει το επιλεγμένο μοτίβο αναλαμπής διαβάθμισης.

6.5.4. Επεξεργαστής αναλαμπής διαβάθμισης

Ο επεξεργαστής αναλαμπής διαβάθμισης οργανώνεται επίσης σε καρτέλες:

6.5.4.1. Γενικά

Σχήμα 17.114. Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (γενικά)

Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (γενικά)

Επιλογές βαφής λάμψης
Αδιαφάνεια

Ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου επιτρέπουν τη μείωση της αδιαφάνειας λάμψης (0-100).

Κατάσταση βαφής

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ τεσσάρων καταστάσεων:

Κανονική

Σε αυτήν την κατάσταση, η λάμψη καλύπτει την εικόνα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τι είναι από κάτω.

Πρόσθεση

Οι τιμές εικονοστοιχείων RGB της λάμψης προστίθενται στις τιμές RGB των αντίστοιχων εικονοστοιχείων στην εικόνα. Τα χρώματα γίνονται πιο φωτεινά και λευκές περιοχές μπορεί να εμφανιστούν.

Επικάλυψη

Φωτεινές/σκοτεινές περιοχές λάμψης βελτιώνουν τις αντίστοιχες φωτεινές/σκοτεινές περιοχές της εικόνας.

Οθόνη

Οι σκοτεινές περιοχές της εικόνας φωτίζονται από αντίστοιχες φωτεινές περιοχές της λάμψης. Φανταστείτε δύο διαφάνειες που προβάλλονται στην ίδια οθόνη.

Επιλογές βαφής ακτίνων

Οι επιλογές είναι οι ίδιες για επιλογές βαφής λάμψης .

Επιλογές βαφής δευτερευουσών αναλαμπών

Οι επιλογές είναι οι ίδιες για επιλογές βαφής λάμψης .

6.5.4.2. Λάμψη

Σχήμα 17.115. Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (λάμψη)

Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (λάμψη)

Διαβαθμίσεις

Με κλικ στα ορθογώνια κουμπιά, μπορείτε να αναπτύξετε μια μεγάλη λίστα διαβαθμίσεων. Οι «%» διαβαθμίσεις ανήκουν στον επεξεργαστή.

Ακτινική διαβάθμιση

Η επιλεγμένη διαβάθμιση σχεδιάζεται ακτινικά, από το κέντρο προς την άκρη.

Γωνιακή διαβάθμιση

Η επιλεγμένη διαβάθμιση αναπτύσσεται γύρω από το κέντρο, αριστερόστροφα, ξεκινώντας από τις τρεις η ώρα εάν η παράμετρος περιστροφή οριστεί σε 0. Η ακτινική και γωνιακή διαβάθμιση συνδυάζονται σύμφωνα με την κατάσταση πολλαπλασιασμού: φωτεινές περιοχές βελτιώνονται και χρώματα αναμειγνύονται σύμφωνα με το σύστημα χρώματος CMYK (αυτό του εκτυπωτή σας).

Γωνιακό μέγεθος διαβάθμισης

Αυτή είναι μια διαβάθμιση του μεγέθους της ακτίνας που αναπτύσσεται γωνιακά. Η ακτίνα ελέγχεται σύμφωνα με τη φωτεινότητα διαβάθμισης: εάν η φωτεινότητα είναι μηδέν (μαύρη), η ακτίνα είναι 0%. Εάν η φωτεινότητα είναι 100% (λευκή), η ακτίνα είναι επίσης 100%.

Παράμετροι
Μέγεθος (%)

Ορίζει το μέγεθος της λάμψης σε ποσοστό (0-200).

Περιστροφή

Ορίζει την αρχή της γωνιακής διαβάθμισης (-180 +180).

Περιστροφή απόχρωσης

Ορίζει το χρώμα λάμψης, σύμφωνα με τον κύκλο χρώματος HSV (-180 +180). (Δείτε ο τριγωνικός χρωματικός επιλογέας.)

6.5.4.3. Ακτίνες

Σχήμα 17.116. Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (ακτίνες)

Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (ακτίνες)

Διαβαθμίσεις

Οι επιλογές είναι οι ίδιες όπως για τη λάμψη.

Παράμετροι

Οι πρώτες τρεις επιλογές είναι οι ίδιες όπως για τη λάμψη. Δύο είναι νέες:

# των κορυφών

Αυτή η επιλογή καθορίζει τον αριθμό των κορυφών (1-300) αλλά επίσης τις υφές τους.

Πάχος κορυφής

Όταν οι κορυφές πλαταίνουν (1-100), φαίνονται σαν πέταλα άνθους.

6.5.4.4. Δευτερεύουσες αναλαμπές

Σχήμα 17.117. Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (δευτερεύουσες λάμψεις)

Επιλογές «επεξεργαστή αναλαμπής διαβάθμισης» (δευτερεύουσες λάμψεις)

Διαβαθμίσεις

Οι επιλογές είναι οι ίδιες όπως για τη λάμψη.

Παράμετροι

Οι επιλογές είναι οι ίδιες όπως για τη λάμψη.

Σχήμα των δευτερευουσών αναλαμπών

Οι δευτερεύουσες αναλαμπές, αυτές οι δορυφορικές της κύριας αναλαμπής, μπορούν να έχουν δύο σχήματα: κύκλος και πολύγωνο. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των πλευρών του πολυγώνου. Η επιλογή αποδέχεται 1 πλευρά (!), όχι 2.

Τυχαία σπορά

Η γεννήτρια τυχαίου θα χρησιμοποιήσει αυτήν την τιμή ως σπορά για να παράξει τυχαίους αριθμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια τιμή για να επαναλάβετε την ίδια σειρά «τυχαίου» πολλές φορές.

Τυχαιοποίηση

Με κλικ σε αυτό το κουμπί, παράγετε μια τυχαία σπορά που θα χρησιμοποιηθεί από τη γεννήτρια τυχαίου. Είναι κάθε φορά διαφορετική.