12.2. Προσθήκη λοξότμησης

12.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.244. Παράδειγμα για το φίλτρο «προσθήκη λοξότμησης»

Παράδειγμα για το φίλτρο «προσθήκη λοξότμησης»

Αρχική εικόνα, το χρωματιστό ορθογώνιο επιλέγεται

Παράδειγμα για το φίλτρο «προσθήκη λοξότμησης»

Εφαρμογή «προσθήκη λοξότμησης»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει μια ελαφριά λοξότμηση σε μια εικόνα χρησιμοποιώντας έναν χάρτη ανάγλυφου (δείτε παρακάτω). Εάν υπάρχει επιλογή, είναι λοξοτμημένη, αλλιώς το φίλτρο δεν επιδρά.

Σχήμα 17.245. Ένα άλλο παράδειγμα «προσθήκης λοξότμησης», με χάρτη ανάγλυφου

Ένα άλλο παράδειγμα «προσθήκης λοξότμησης», με χάρτη ανάγλυφου

Αρχική εικόνα

Ένα άλλο παράδειγμα «προσθήκης λοξότμησης», με χάρτη ανάγλυφου

Χάρτης ανάγλυφου

Ένα άλλο παράδειγμα «προσθήκης λοξότμησης», με χάρτη ανάγλυφου

Εφαρμογή φίλτρου


12.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorAdd Bevel….

12.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.246. Επιλογές «προσθήκης λοξότμησης»

Επιλογές «προσθήκης λοξότμησης»

Πάχος

Μπορείτε να καθορίσετε το πάχος της λοξότμησης, σε εικονοστοιχεία. Μέγιστο πάχος είναι 30 εικονοστοιχεία.

Εργασία σε αντίγραφο

Εάν σημειωθεί, το φίλτρο δημιουργεί ένα νέο παράθυρο που περιέχει ένα αντίγραφο της εικόνας με το φίλτρο εφαρμοσμένο. Η αρχική εικόνα παραμένει αμετάβλητη.

Διατήρηση στρώσης ανάγλυφου

Όταν σημειωθεί, θα διατηρήσετε τον παραγόμενο χάρτη ανάγλυφου ως νέα, μη ορατή στρώση (ο διάλογος στρώσης παρακάτω):