7.22. Το υπομενού «μάσκα»

Σχήμα 16.96. Το υπομενού «μάσκα» του μενού «στρώση»

Το υπομενού «μάσκα» του μενού «στρώση»

Το υπομενού μάσκα του μενού στρώση περιέχει εντολές που δουλεύουν με μάσκες: δημιουργία μάσκας, εφαρμογή μάσκας, διαγραφή μάσκας ή μετατροπή μάσκας σε επιλογή. Δείτε την ενότητα μάσκες στρώσης για περισσότερες πληροφορίες στις μάσκες στρώσης και τη χρήση τους.

7.22.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through LayerMask

7.22.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «μάσκα»

Το υπομενού μάσκα περιέχει τις παρακάτω εντολές: