7.22. Το υπομενού «μάσκα»

Σχήμα 16.99. Το υπομενού «μάσκα» του μενού «στρώση»

Το υπομενού «μάσκα» του μενού «στρώση»

Το υπομενού μάσκα του μενού στρώση περιέχει εντολές που δουλεύουν με μάσκες: δημιουργία μάσκας, εφαρμογή μάσκας, διαγραφή μάσκας ή μετατροπή μάσκας σε επιλογή. Δείτε την ενότητα μάσκες στρώσης για περισσότερες πληροφορίες στις μάσκες στρώσης και τη χρήση τους.

7.22.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • You can access this submenu from the main menu through LayerMask

7.22.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «μάσκα»

Το υπομενού μάσκα περιέχει τις παρακάτω εντολές: