11.4. Κυβισμός

11.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.200. Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για τον «κυβισμό»

Εφαρμογή φίλτρου «κυβισμού»


Το πρόσθετο κυβισμού τροποποιεί την εικόνα έτσι ώστε να φαίνεται κατασκευασμένη από μικρά τετράγωνα ημιδιαφανούς λεπτού χαρτιού.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν η ρύθμιση δυνατοτήτων αυτού του φίλτρου δεν είναι αρκετή για σας, δείτε το φίλτρο ιμπρεσιονιστής GIMP που προσφέρει περισσότερες επιλογές.

11.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticCubism….

11.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.201. Επιλογές φίλτρου «κυβισμού»

Επιλογές φίλτρου «κυβισμού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μέγεθος παράθεσης

Αυτή η μεταβλητή καθορίζει το μέγεθος, σε εικονοστοιχεία, των τετραγώνων για χρήση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το μέγεθος των μικρών τετραγώνων του λεπτού χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε στην δημιουργία της νέας εικόνας. Ο ολισθητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το ακριβές μέγεθος εικονοστοιχείου μπορεί να εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου, ή τα κουμπιά βέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κορεσμός παράθεσης

Αυτή η μεταβλητή καθορίζει την ένταση του χρώματος των τετραγώνων που πρέπει να υπάρχει. Αυτό επηρεάζει την αδιαφάνεια των τετραγώνων. Μια υψηλή τιμή θα αποδώσει τα τετράγωνα πολύ έντονα και δεν επιτρέπει την εμφάνιση χαμηλότερων τετραγώνων. Μια χαμηλή τιμή επιτρέπει τα χαμηλότερα τετράγωνα να είναι πιο ορατά μέσα από τα υψηλότερα και προκαλεί μεγαλύτερη ανάμειξη στα χρώματα.

Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα παρασκηνίου που χρησιμοποιείται από αυτό το φίλτρο. Μπορείτε να πατήσετε στη γραμμή χρώματος για να επιλέξετε ένα χρώμα, ή να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα χρώματος για να επιλέξετε ένα χρώμα από την εικόνα σας.

Τυχαίος σπόρος

Η τυχαιότητα σε αυτό το φίλτρο βασίζεται στον λεγόμενο σπόρο. Διαφορετικοί σπόροι θα προκαλέσουν αλλαγή της εξόδου του φίλτρου. Μπορείτε να αλλάξετε τον σπόρο μέχρι να βρείτε μια προεπισκόπηση που σας αρέσει.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό για να δημιουργήσετε εικόνες παρασκηνίου για ιστοσελίδες και τα παρόμοια, εργαστείτε με μικρό εύρος χρωμάτων βαμμένων τυχαία σε μικρό τετράγωνο. Έπειτα εφαρμόστε το φίλτρο κυβισμού με τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Ως τελευταίο βήμα, δοκιμάστε παράθεση χωρίς ραφή για προσαρμογή της εικόνας έτσι ώστε να παρατεθεί χωρίς ραφή στο παρασκήνιο σας.