7.5. Pick

7.5.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.152. Esimerkki Pick suotimen lisäämisestä

Esimerkki ”Pick” suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Pick” suotimen lisäämisestä

Pick suodin lisätty


The Pick filter replaces each affected pixel by a pixel value randomly chosen from its eight neighbors and itself (from a 3×3 square the pixel is center of). All or only some pixels in an active layer or selection are affected, the percentage of affected pixels is determined by the Randomization (%) option.

7.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoisePick….

7.5.3. Asetukset

Kuva 17.153. Pick suotimen asetukset

”Pick” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Satunnaistaminen (%)

Tämä liukusäädin kuvaa pikseleiden prosentuaalista osuutta aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa, jotka tullaan pickaamaan. Korkeammalla arvolla useampia pikseleitä pickataan.

Toisto

Tämä liukusäädin kuvaa suotimen lisäämiseen käytettävien kertojen lukumäärää. Korkeampi arvo tarkoittaa enemmän pickaamista, jolloin pikseliarvot siirretään entistä kauemmas.

Satunnainen siemen

Säättää pickaamisen satunnaisuutta. Jos samaa satunnaista siementä käytetään samassa tilanteessa, niin suodin tuottaa täysin saman tuloksen. Eri satunnainen siemen tuottaa eri tuloksen. Satunnainen siemen voidaan syöttää manuaalisesti tai luoda satunnaisesti painamalla Uusi siemen painiketta.