5.11. Rodymo filtrai

This command shows a dialog window when executed. This window can be used to manage the display filters and their options. Display filters are not to be confused with the filters in the filters-menu. Display filters do not alter the image data, but only one display of it. You can imagine display filters like big panes before your screen. They change your perception of the image. This can be useful for things like soft-proofing prints, controlling the color management but also simulation of color deficient vision.

5.11.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the main menu through ViewDisplay Filters….

5.11.2. Dialogo Rodymo filtrai aprašymas

Pav. 16.47.  The Color Display Filters dialog

The „Color Display Filters“ dialog

Šiame dialoge yra du maži pasirinkimo laukai. Kairiajame lauke rodomi Prieinami filtrai. Filtrą galite perkelti į dešinįjį pasirinkimo lauką jį pasirinkdami ir spustelėdami rodyklės į dešinę mygtuką. Dešinėje esančiame lauke Aktyvūs filtrai rodomi filtrai, kuriuos jūs pasirinkote ir kurie bus pritaikyti, jeigu pažymėta šalia esantis žymimasis langelis. Galiter perkelti filtrus iš dešinės į kairę naudodami rodyklės į kairę mygtuką. Jeigu pasirenkate filtrą spustelėdami jo pavadinimą, jo parinktys yra rodomos po dviem pasirinkimo laukais, srityje Konfigūruoti pasirinktą filtrą.

5.11.3. Regėjimas su spalvų deficitu

The images you create, we hope, will be seen by many people on many different systems. The image which looks so wonderful on your screen may look somewhat different to people with sight deficiencies or on a screen with different settings from yours. Some information might not even be visible.

Pav. 16.48. Dialogo Matymas su spalvų deficitu aprašymas

Dialogo „Matymas su spalvų deficitu“ aprašymas

5.11.3.1. Options
Spalvų deficito tipas

Šiame žemyn išskleidžiamame sąraše galite pasirinkti iš:

Protanopia[7] (insensitivity to red)

Protanopia is a visual deficiency of the color red. It's the well-known daltonism (red-green color blindness). Daltonism occurs fairly frequently in the population.

Iš tikro protanopija yra sudėtingesnė, nei tai; asmuo, turintis šią problemą, negali matyti raudonos arba žalios, nors jis tebėra jautrus geltonai ir mėlynai. Be to, jis nesuvokia skaisčio ir atspalviai pasislenka link trumpų bangų ilgių.

Deuteranopia (insensitivity to green)

Asmuo su deuteranopija turi žalių spalvų regėjimo deficitą. Iš tikro deuteranopija yra panaši į protanopiją, kadangi asmuo nematos raudonos ir žalios spalvos, tačiau neturi škaisčio regėjimo arba atspalvių pasislinkimo sutrikimų.

Tritanopija (nejautrumas mėlynai)

Asmuo su tritanopija nesuvokia mėlynos ir geltonos spalvų, tačiau jis tebėra jautrus raudonai ir žaliai. Jo škaisčio suvokimas yra šiek tiek sumažėjęs, o atspalviai yra pasislinkę link ilgų bangų ilgių.

5.11.3.2. Pavyzdžiai

Pav. 16.49. Example of protanopia

Example of protanopia

Original image

Example of protanopia

A red-blind person cannot see the red (255,0,0) text on a black (0,0,0) background.


Pav. 16.50. Trijų regėjimo deficitų tipų pavyzdžiai viename paveikslėlyje

Trijų regėjimo deficitų tipų pavyzdžiai viename paveikslėlyje

Normal vision

Trijų regėjimo deficitų tipų pavyzdžiai viename paveikslėlyje

Protanopia

Trijų regėjimo deficitų tipų pavyzdžiai viename paveikslėlyje

Deuteranopia; in deuteranopia, yellow is shifted toward red.

Trijų regėjimo deficitų tipų pavyzdžiai viename paveikslėlyje

Tritanopia; in tritanopia, green is slightly represented in the blue range.


5.11.4. Spalva

Pav. 16.51. Dialogas Gamma

Dialogas „Gamma“


Atitikimas tarp elektrinio intensyvumo ir spalvos šviesumo nėra tikslus ir jis priklauso nuo įrenginio (fotoaparato, skenerio, vaizduoklio, ir t. t.). Gamma – tai koeficientas, naudojamas pataisyti šį atitikimą. Jūsų paveikslėlis turi būti matomas ir tamsiose ir šviesiose srityse, netgi jeigu jis rodomas vaizduoklyje, su per dideliu arba nepakankamu skaisčiu. Gamma rodymo filtras jums leidžia suprasti kaip jūsų paveikslėlis atrodytų esant šioms sąlygoms.

[Patarimas] Patarimas

In case you want not only to change the gamma of the current display, but the change the gamma within the image itself, you can find a description in Skyrius 8.10, „Levels“.

5.11.5. Kontrastas

Pav. 16.52. Dialogas Kontrastas

Dialogas „Kontrastas“


Jeigu jus domina ši tema, žiniatinklyje galite paieškoti jautrumo kontrastui.

If you are interested in this subject, you can browse the Web for contrast sensitivity.

5.11.5.1. Options
Kontrasto ciklai

Naudodami filtrą Kontrastas galite matyti paveikslėlį taip lyg turėtumėte kataraktą. Jums gali reikėti padidinti kontrastą, kad jūsų senelė gerai matytų jūsų paveikslėlį. Daugeliu atvejų aktualios yra tik labai mažos parametro Kontrasto ciklai reikšmės. Naudojant didesnes reikšmes gaunamas pašalinis poveikis, kuris čia mūsų nedomina: jeigu padidinsite škaisčio reikšmę virš 255, atsiras papildomų spalvų.

5.11.6. Clip Warning

Pav. 16.53. The Clip Warning dialog

The „Clip Warning“ dialog

This filter allows to visualize underexposed and overexposed areas of a photo with user-configurable colors. For now, it’s mostly geared towards images where colors are stored with floating point precision. You will mostly benefit from this, if you work on 16-/32-bit per channel float images such as EXR and TIFF.

5.11.6.1. Options
Show shadows

Enable visualization for underexposed pixels (less than 0 in 32-bit float mode).

Shadows color

User-configurable color that will be used to fill underexposed pixels.

Show highlights

Enable visualization for overexposed pixels (more than 1 in 32-bit float mode).

Highlights color

User-configurable color that will be used to fill overexposed pixels.

Show bogus

Enable visualization for not-a-number (NaN) pixels, only visible when there is a division by zero error and suchlike.

Bogus color

User-configurable color that will be used to fill NaN pixels.

Include alpha component

When enabled, include the alpha component in the warning.

Include transparent pixels

When enabled, include fully transparent pixels in the warning.[7] Greek: proto: first (color in the RGB Color System): an: negation; op: eye, vision.