4.4. Apkirpimas

Apkirpimo įrankis naudojamas apkarpyti arba iškarpyti paveikslėlį arba sluoksnį. Šis įrankis dažnai naudojamas norint pašalinti rėmelius arba nepageidaujamas sritis. Jis taip pat naudingas jeigu jums reikia specifinio paveikslėlio dydžio, neatitinkančio originalių jūsų paveikslėlio matmenų.

To define the crop area click and drag with the mouse. A highlighted area will appear that shows the crop boundaries. To move the whole crop area, click in the middle and drag the rectangle. Resizing can be done by moving close to the borders. The mouse cursor will change and you can drag either one side, if you are in the middle, or two sides, if you are in a corner. While you are changing the drag area, the size of the cropped area and the aspect ratio will be shown in the status bar.

When the mouse becomes the moving cross-hair, you can use the keyboard arrow keys to move the crop rectangle. Holding the Shift key down allows to move by increments of 25 pixels.

To finalize cropping, click inside the crop rectangle or press the Enter key.

[Pastaba] Pastaba

By default the image canvas size isn't changed after cropping. The Tool Options of the Crop Tool have a setting Delete cropped pixels that can be checked to make sure the canvas size is also adjusted to the cropped area.

[Patarimas] Patarimas

You can use Guides to position the crop area. Make sure that the ViewSnap to Guides option is checked.

4.4.1. Įrankio aktyvavimas

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsTransform toolsCrop.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+C keyboard shortcut.

4.4.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Spustelėjus apkirpimo stačiakampyje, išnyksta rankenėlės ir

  • laikant paspaudus klavišą Ctrl, perjungiama parinktis Išplėsti nuo centro,

  • laikant paspaudus klavišąShift, perjungiama parinktis Fiksuota, fiksuojanti kai kuriuos matmenis.

4.4.3. Tool Options

Pav. 14.99. Tool Options for the Crop tool

Tool Options for the „Crop“ tool

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Tik esamą sluoksnį

Įjungus šią parinktį, apkirpimas arba dydžio keitimas veikia tik aktyvų sluoksnį.

Delete cropped pixels

When checked, the canvas size is adjusted to the cropped area. By default this is not checked, which means that after cropping the layers have been adjusted, but the canvas size is still the same. This is to make sure you don't remove anything by accident.

Leisti didinimą

This option allows the crop or resize to take place outside the image (or layer), and even the canvas. So, you can give the size you want to the resulting image. Transparency will be used if there is no material to crop.

Pav. 14.100. Leisti didinimą pavyzdys

„Leisti didinimą“ pavyzdys

An image on a big canvas

„Leisti didinimą“ pavyzdys

The option is checked. The crop rectangle extends outside the canvas.

„Leisti didinimą“ pavyzdys

The resulting image.


Išplėsti nuo centro

Pažymėjus šią parinktį apkirpimo stačiakampis plečiamas nuo pirmojo spustelėto pikselio kaip centro. Šią parinktį galite perjungti brėžiant apkirpimo stačiakampį nuspausdami klavišą Ctrl.

Fixed

Šią parinktį galite įjungti brėžiant apkirpimo stačiakampį nuspaudę klavišą Ctrl. Taip galite suvaržyti apkirpimo stačiakampio matmenis arba jų santykį:

  • Proporcija: tai – numatytoji parinktis. Brėžiant apkirpimo stačikampį išsaugoma ta pati originalaus paveikslėlio aukščio ir pločio proporcija

  • Width / Height: Only Width or Height will remain fixed. The value of this dimension can be set in the text box below; it defaults to 100 pixels.

  • Size: Both Width and Height will be fixed. Their values can be set in the text box below, in the form 150×100 for example. The crop rectangle will adopt these values as soon as you click the image. On the right, two buttons let you choose a Landscape (widthwise) or Portrait (upright) format for the crop rectangle.

Padėtis

Šie du įvesties laukeliai realiu laiku rodo apkirpimo stačiakampio viršutiniojo kairiojo kampo padėtį (horizontalią – kairėje, vertikalią – dešinėje) ir taip pat leidžia ją nurodyti. Ji rodoma pikseliais (px), tačiau naudodamiesi šalia esančiu išskleidžiamuoju sąrašu galite vienetus pakeisti. Koordinačių pradžia yra viršutinysis kairysis piešiamosios srities (ne paveikslėlio) kampas.

Dydis

Šiuose dviejuose teksto laukeliuose realiu laiku rodomos apkirpimo stačiakampio dydis (horizontalus – kairėje, vertikalus – dešinėje) ir taip pat leidžia jį keisti. Jis rodomas pikseliais, tačiau naudodamiesi išskleidžiamu sąrašu galite pakeisti matavimo vienetus.

Paryškinti

Ši parinktis įjungia / išjungia srities, esančios už apkirpimo stačiakampio, tamsinimą.

The dark area opacity can be set using the Highlight opacity cursor.

Gairės

Visų rūšių gairės yra aprašytos sekcijoje Skyrius 2.2, „Rectangle Selection“

Automatiškai sumažinti

Spustelėjus mygtuką Automatiškai sumažinti, aktyviame sluoksnyje bandoma rasti ribą, nuo kurios brėžti stačiakampio pažymėjimo matmenis. Ši funkcija gerai veikia tik apkerpant izoliuotus objektus, gerai išsiskiriančius iš fono.

Pav. 14.101. Automatiškai sumažinti pavyzdys

„Automatiškai sumažinti“ pavyzdys

Paveikslėlis, kuriame yra aiški riba ir apkirpimo stačiakampis.

„Automatiškai sumažinti“ pavyzdys

Spustelėjus mygtuką Automatiškai sumažinti, apkirpimo stačiakampis buvo sumažintas tiek, kad atitiktų aiškiai matomas ribas.


Sumažinti sujungtus

Ši parinktis veikia vienodai tiek naudojant automatinį sumažinimą, tiek jo nenaudojant. Ji naudoja visų matomų sluoksnių pikselio informaciją, ne tik aktyviojo sluoksnio.