5.4. Exporta un fitxer

El GIMP utilitza l'ordre Desa només per a desar imatges en el seu format XCF natiu. Quan necessiteu la imatge en un format de fitxer diferent, podeu utilitzar l'ordre Exporta.

You can access this command from the main menu through FileExport As…, or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Figura 15.75. El diàleg exporta la imatge

El diàleg exporta la imatge

5.4.1. El diàleg Exporta la imatge

Amb aquest navegador de fitxers, podeu editar directament el nom del fitxer i l'extensió en la casella del nom (per defecte és «Sense títol.png») o seleccionant un fitxer de la llista de noms. També heu de fixar la destinació de la imatge a Desa en la carpeta. Podeu crear una carpeta nova si cal.

Seleccioneu el tipus de fitxer. Si desplegueu aquesta opció, podeu seleccionar el format del fitxer i l'extensió de fitxer relacionat per al vostre fitxer en la llista.

Els diàlegs de formats de fitxer es descriuen a Secció 1, «Fitxers».

5.4.2. Exportació

Quan el nom del fitxer i la destinació s'estableixen, feu clic a Exporta. Això obre el diàleg d'exportació pel format de fitxer especificat.

[Nota] Nota

Si el nom que heu introduït ja existeix, se us demanarà si voleu sobreescriure aquest fitxer o no. Si se selecciona una màscara de capa o un canal en lloc d'una capa, i el format d'exportació no ho permet, se us demanarà confirmació.

If you have loaded a non-XCF file, the FileOverwrite command (followed by the file name) allows you to overwrite the original file, keeping its file format.

If you modify an image that you already have exported before, the FileExport to command (followed by the file name) allows you to export the file again in the same file format.