5.4. Eksportere fil

GIMP uses the Save command only for saving images in its native XCF format. When you need your image in a different file format, you can use the Export command.

You can access this command through menu FileExport As…, or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Figur 15.83. Dialogvindauge for eksport

Dialogvindauge for eksport

5.4.1. Dialogvindauget for eksport

Med denne filutforskaren kan du redigere filnamn og filutvidingar direkte i namneboksen (førehandsinnstillinga er «Utan namn.png»), eller ved å velje eit filnamn frå namnelista. Du må også besstemme frå Lagra i mappe kva mappe biletet skal lagrast i eller opprette ei ny mappe.

Vel filtype.  If you expand this option, you can select the file format and related file extension for your file in the list.

Dialogen for filformat er omtalt i Del 1, «Filer».

5.4.2. Eksporterer

Når finamnet og lagringsplassen er vald, klikk på knappen Eksporter for å få opp dialogvindauget for det spesifiserte filformatet.

[Notat] Notat

If the name you entered already existed, you will be asked if you want to overwrite that file or not. If a layer mask or channel is selected instead of a layer, and the export format does not support this, you will be asked for confirmation.

If you have loaded a non-XCF file, a new item appears in File menu, allowing you to export file in the same format, overwriting the original file.

Dersom du gjer endringar i eit bilete som alt er eksportert, vert kommandoen Eksporter i filmenyen endra slik at du kan eksportera fila igjen i det same formatet.