3.8. Dialoogvenster Lettertypes

Afbeelding 15.59. Het dialoogvenster Lettertypes

Het dialoogvenster Lettertypes

Het dialoogvenster Lettertypes wordt gebruikt voor het selecteren van lettertypes voor het gereedschap Tekst. Hiermee kunt u ook de lijst met beschikbare lettertypes vernieuwen als u nieuwe aan uw systeem toevoegt terwijl GIMP wordt uitgevoerd.

3.8.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsFonts;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabFonts,

  • in de gereedschapsopties voor het gereedschap Tekst. Als u op de knop Lettertype klikt, verschijnt er een lettertypekiezer. In de rechterbenedenhoek daarvan zit een knop om het dialoogvenster Lettertypes te openen.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Fonts dialog from the main menu: WindowsFonts.

3.8.2. Het dialoogvenster Lettertypes gebruiken

Het meest elementaire dat u kunt doen, is een lettertype selecteren door erop te klikken: dit lettertype wordt vervolgens gebruikt door het gereedschap Tekst. Als u in plaats van te klikken en los te laten de linkermuisknop ingedrukt houdt met de aanwijzer boven het lettertypevoorbeeld (Aa), verschijnt er een venster met een grotere voorbeeldtekst (Voor de GIMP pixelquiz moet je psyche een danig beetje afwijken).

Raster-/lijstmodus

Afbeelding 15.60. Het dialoogvenster Lettertypes

Het dialoogvenster Lettertypes

Dialoogvenster in rasterweergave

Het dialoogvenster Lettertypes

Dialoogvenster in lijstweergave


[Tip] Tip

Ctrl+F opent een zoekveld. Zie Als Lijst tonen; Als Raster tonen

In het Tab menu voor het dialoogvenster Lettertypes kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de pictogrammen van de lettertypes ingedeeld in een rechthoek. In de lijstmodus worden ze onder elkaar uitgelijnd, waarbij elke rij een voorbeeld van het uiterlijk van het lettertype (Aa) toont, gevolgd door de naam van het lettertype.

Lettertypelijst opnieuw inlezen

Als u op deze knop onder aan het dialoogvenster drukt, wordt de lijst met systeemlettertypes opnieuw doorzocht. Dit kan handig zijn als u nieuwe lettertypes toevoegt terwijl GIMP al actief is en deze wilt gebruiken met het gereedschap Tekst. U kunt er ook voor zorgen dat de lettertypelijst opnieuw wordt opgemaakt door met de rechtermuisknop in de lettertypeweergave te klikken en Lettertypelijst opnieuw inlezen te selecteren in het menu dat verschijnt.

[Tip] Tip

U kunt de grootte van de voorvertoningen van lettertypes in het dialoogvenster wijzigen met behulp van het submenu Voorbeeldgrootte van het tabbladmenu van het dialoogvenster.