3. Dialoogvensters met betrekking tot afbeeldingsinhoud

3.1. VG/AG-kleur dialoogvenster

Afbeelding 15.21. Het dialoogvenster voor het wijzigen van VG/AG-kleuren

Het dialoogvenster voor het wijzigen van VG/AG-kleuren

In het dialoogvenster Kleur kunt u nieuwe kleuren beheren en ophalen. U kunt het in vijf verschillende versies gebruiken: GIMP, CMYK, Waterverf, Wiel en Palet. Het heeft een interessant pipet om overal op je scherm een kleur op te pikken.

The dialog called from the FG/BG area in the toolbox is a bit different compared to the one called from the main menu:

  • de schuifregelaars zijn permanent zichtbaar in plaats van geselecteerd in het schaalmenu,

  • twaalf knoppen tonen de laatst gebruikte kleuren. U kunt een kleur kiezen door op een van deze knoppen te klikken of de huidige VG- of AG-kleur aan deze geschiedenislijst toevoegen.

Dit dialoogvenster werkt op de voorgrond of de achtergrondkleur.

3.1.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsColors;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabColors,

  • vanuit de gereedschapskist: klik op de huidige voorgrond- of achtergrondkleur.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Colors dialog from the main menu: WindowsColors.

3.1.2. Het VG/AG-kleur dialoogvenster gebruiken

GIMP Selectie

Met de GIMP-kleurkiezer selecteert u een kleur door eerst op een eendimensionale strook aan de rechterkant te klikken en vervolgens in een tweedimensionaal gebied aan de linkerkant. De eendimensionale strip kan elk van de kleurparameters H, S, V, R, G of B coderen, zoals bepaald door welke van de aangrenzende knoppen wordt ingedrukt. Het tweedimensionale gebied codeert vervolgens de twee overige kleurparameters.

CMYK

Afbeelding 15.22. CMYK

CMYK

U komt bij deze selector door op het pictogram met deze letters te klikken. De CMYK-weergave biedt u de mogelijkheid om kleuren uit het CMYK-kleurmodel te beheren.

Wiel

Afbeelding 15.23. De Wiel Kleurkiezer

De Wiel Kleurkiezer

Deze kleurkiezer gebruikt het HSV kleurmodel. Klik in de chromatische cirkel en sleep de muisaanwijzer om de tint te selecteren. Klik en sleep in de driehoek om de Verzadiging (verticaal) en Waarde (horizontaal) te selecteren.

Waterverf

Afbeelding 15.24. Waterverf kleurkiezer

Waterverf kleurkiezer

Deze kleurkiezer wordt gesymboliseerd door een penseel. De functiemodus van deze selector is een beetje anders dan die van modellen die tot nu toe zijn gepresenteerd. Het principe bestaat erin de huidige voorgrondkleur te wijzigen door in het rechthoekige palet te klikken. Als de huidige voorgrondkleur bijvoorbeeld wit is, wordt deze roodachtig door in het rode kleurgebied te klikken. Herhaaldelijk klikken versterkt het effect. Met de schuifregelaar, die zich afsplitst van het kleurenpalet, kunt u de kleurhoeveelheid per muisklik instellen. Hoe hoger de schuifregelaar is, hoe meer kleur er per klik wordt opgenomen.

Palet

Afbeelding 15.25. Palet kleurkiezer

Palet kleurkiezer

This color selector brings up a list of the colors of the current palette in the Palettes dialog. You can set GIMP's foreground or background colors by clicking on colors in the colors display. You can also use the arrow keys to move within the list of colors.

Schalen

Afbeelding 15.26. De schalenkiezer

De schalenkiezer

Deze kiezer geeft een globaal overzicht weer van R-, G-, B-kanalen en H-, S-, V-waarden, geplaatst in schuifregelaars.

Pipet kleurkiezer

De pipet kiezer heeft een groter werkgebied dan het gereedschap pipet. In plaats van de kleuren uit de actieve afbeelding te kiezen, kunt u kleuren van het hele scherm kiezen.

Het nadeel is dat je kleuren krijgt nadat ze zijn verwerkt door de volledige kleurenstapel van het systeem, met name kleurbeheer. Dit betekent dat de resulterende kleurwaarden kunnen verschillen van de waarden die worden geretourneerd door het gereedschap pipet bij het kiezen over het canvas. Het is aan jou om een weloverwogen keuze te maken welke kleurkiezer je wilt gebruiken.

HTML-notatie

See HTML notation. You can also use the CSS keywords; enter the first letter of a color to get a list of colors with their keyword:

Afbeelding 15.27. Voorbeeld van CSS-trefwoorden

Voorbeeld van CSS-trefwoorden

Right-clicking in the HTML Notation text box opens a context menu that allows you to edit your notation, particularly to paste a complex notation you have copied elsewhere. This menu also allows inserting emojis.

Afbeelding 15.28. Het contextmenu HTML-notatie

Het contextmenu HTML-notatie

Naast de VG- en AG-kleuren vind je een symbool, bestaande uit twee pijlen, waarmee je de voorgrond- en achtergrondkleur kunt verwisselen. Linksonder in het kleurenblok vindt u een schakelaar met een klein zwart en een wit vierkant. Daarmee zet u de voor- en achtergrondkleur terug naar respectievelijk zwart en wit.