7.6. Het dialoogvenster monsterpunten

Terwijl de Kleurkiezer kleurinformatie over één pixel kan weergeven, kunnen in het dialoogvenster Monsterpunten tegelijkertijd de gegevens van vier pixels van de actieve laag of de afbeelding worden weergegeven. Een ander belangrijk verschil is dat de waarden van deze punten in realtime worden gewijzigd terwijl u aan het beeld werkt.

7.6.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsSample Points.

  • in het menu Tab in een dokbaar dialoogvenster door op te klikken en Tab toevoegenMonsterpunten te selecteren.

7.6.2. Monsterpunten gebruiken

To create a sample point, Ctrl-click on one of the two measure rulers of the image window and drag the mouse pointer. Two perpendicular guides appear. The sample point is where both guides intersect. You can see its coordinates in the lower left corner of the status area at the bottom. Release the mouse button.

The image shows four already defined sample points and the reticle when you press Ctrl on a measure ruler and then click and drag.

Sample points are shown as a round mark with an order number. You can hide these marks by unchecking ViewShow Sample Points in the main menu.

The Sample Points dialog does not automatically open when you create a sample point.

Een monsterpunt verplaatsen of verwijderen:

  • Using the Color Picker tool, click-and-drag the sample point up to a measure ruler to delete it.

  • Using a paint tool, Ctrl + click-and-drag the sample point up to a measure ruler to delete it.

By default, sampling is performed on all layers. If you want to sample on the active layer only, uncheck Sample Point MenuSample Merged from the tab menu.

7.6.3. Beschrijving van het dialoogvenster Monsterpunten

Afbeelding 15.128. Het dialoogvenster Monsterpunten

Het dialoogvenster Monsterpunten

Information about all sample points is displayed in this window.

De kleur van het bemonsterde punt wordt weergegeven in een staalvak.

In de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen tussen:

Pixel (Beeldpunt)

Deze keuze geeft de rode, groene, blauwe en alfawaarden van de pixel weer, als getallen tussen 0 en 255.

RGB (%)

Deze keuze geeft de rode, groene, blauwe en alfawaarden van de pixel weer, als percentages. Het toont ook de hexadecimale waarde van de kleur van de pixel.

RGB (0..255)

This choice displays the Red, Green, Blue and Alpha values of the pixel, as hexademical values. It also shows the hexadecimal value of the pixel's color.

Grayscale (%)

HSV

Deze keuze geeft de tint weer, in graden, evenals de verzadiging, waarde en alfa van de pixel, als percentages.

CIE LCh

CIE LAB

CIE xyY

CIE Yu'v'

CMYK

Deze keuze geeft de cyaan-, magenta-, gele, zwarte en alfawaarden van de pixel weer in percentages.

Voor elk kanaal worden gegevens aangeleverd in het gekozen kleurmodel. De Alpha is alleen aanwezig als de afbeelding een Alpha-kanaal bevat.

Hexa wordt alleen weergegeven met de RGB-modus. Dat is de hexadecimale code van de HTML-notatie.