7.7. Dialoogvenster Muisaanwijzer

Afbeelding 15.129. Dialoogvenster Muisaanwijzer

Dialoogvenster Muisaanwijzer

Dit dialoogvenster biedt u, in hetzelfde venster, in realtime, de positie van de muisaanwijzer en de kanaalwaarden van de het aangewezen beeldpunt in het gekozen kleurmodel.

7.7.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsPointer.

  • in het Tab menu in ieder dokbaar dialoogvenster door op te klikken en Tab toevoegenAanwijzer te selecteren.

7.7.2. Opties voor dialoogvenster muisaanwijzer

Pixels

Toont de positie van de punt van de muis, in X (horizontaal) en Y (verticaal) coördinaten, aangegeven in pixels vanaf de oorsprong (de linkerbovenhoek van het canvas).

Eenheden

Toont de afstand tot de oorsprong, hier in inches.

Selectiekader voor aanwijzer

Deze informatie is actief wanneer er een selectie bestaat. X en Y zijn de coördinaten van de linkerbovenhoek van het rechthoekige kader dat rechthoekige en ellipsselecties omsluit. H en W zijn de hoogte en breedte van dat kader.

Deze informatie bestaat ook voor de andere selecties, maar deze zijn minder interessant en er is geen zichtbaar selectiekader.

Deze informatie over de selectie blijft ongewijzigd wanneer u een ander gereedschap gebruikt, terwijl de aanwijzercoördinaten variëren.

Kanaalwaarden

De kanaalwaarden voor het geselecteerde kleurmodel worden hieronder weergegeven. Beide vervolgkeuzemenu's bevatten dezelfde keuzes, waardoor u de kleurwaarden van een bepaalde pixel gemakkelijker kunt vergelijken met behulp van verschillende kleurmodellen. Hex is de HTML-notatie van de pixelkleur, hexadecimaal. De keuzes in de vervolgkeuzemenu's zijn (Pixel is de standaardinstelling):

Pixel (Beeldpunt)

De RGB-kanaalwaarden. Deze keuze geeft de rode, groene, blauwe en alfa-waarden van de pixel weer, als getallen tussen 0 en 255.

RGB

De RGB-kanaalwaarden. Deze keuze geeft de rode, groene, blauwe en alfa-waarden van de pixel weer, als percentages. Het toont ook de hexadecimale waarde van de kleur van de pixel.

HSV

De HSV componenten. Deze keuze geeft de tint weer, in graden, evenals de Verzadiging, Waarde en Alfawaarde van de pixel, als percentages.

CMYK

De CMYK-kanaalwaarden. Deze keuze geeft de Cyaan, Magenta, Gele, Zwarte en Alfa-waarden van de pixel weer in percentages.

Samengevoegd monsteren

Als deze optie is ingeschakeld (standaard), wordt meting uitgevoerd op alle lagen. Als het niet is aangevinkt, wordt de meting alleen op de actieve laag uitgevoerd.